Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ernest Renan Sözleri

Hayattan yak?nanlar ondan olmayacak ?eyler isteyenlerdir.

?nsanlar? inand?klar? ?eylerden vazgeçirmek bir ?eye inand?rmaktan daha zordur.

Hiç kimse tarihi de?i?tirmeden yazamaz.

Tarihinin yanl?? yaz?lmas? bir millet olman?n parças?d?r.

Bir millet; ancak geçmi?i çarp?t?larak olu?turabilir. Geçmi?ini çarp?tmadan bir millet olu?turmak mümkün de?ildir.

Ulus, hat?rlad?klar?m?z kadar unuttuklar?m?zla olu?ur.

Tanr?m, e?er varsan ruhumu kurtar benim, tabii bir ruhum varsa.

#361

 
© 2015
AŞK