Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Eski Sevgiliye Sözler

Eski Sevgiliye Sözler 2014 K?sa Sayfas? - Arkada?lar burada sizlerinde ho?una gidecek ?ekilde sözleri böldük ve ne isterseniz bulaca??n?zdan eminim. Anlaml? sitem dolu ve a??r ve hala onu istiyorsan?z onun içinde sözlerimiz mevcut.
Eski Sevgiliye Sitem Dolu Sözler
- Ke?ke gerçekten tan?may? deneseydin, hayat?n?n en güzel y?llar?n? kaybettin.
- Biz bütün son sözleri tükettik... Anlam? yok art?k tek bir son sözün bile.
- A?kta, gururuna yenik dü?tün... Halbuki a?kta gurur olmazd?...
- Senin ate?inde kimler yanar bilemem ama benim denizimde senin gemin batt?...
- Benden sonrakilere yalanlar söyleme bari, onlar?n haf?zalar?nda iyi bir hat?ra olarak kal...
- Senin gibi birini sevmemem gerekti?ini ö?retti?in için te?ekkür ederim.
- Pardon ama ben seni mi sevmi?tim?
- Hep yar?m kal...
- Benim için zaman kayb?yd?n...
- Hani bensiz nefes alam?yordun?
- Kimin kalbinde olursan ol ama hep yaln?z kal.
- Bana görmeyecek kadar kör oldu?um gerçekleri gösterdi?in için te?ekkür ederim.
- Seni gözümde büyüttü?üm için kalbimden özür dilerim.
- Sar?laca??n herkes sana beni hat?rlats?n.
- ?yi ki aldatm??s?n beni. Çünkü ben ?imdi e?im ve bebe?imle daha mutluyum.
- Allah sana senin gibi birini versin. O zaman belki anlars?n beni...
- Benim gibi a?k?na sahip ç?kan bir aptal? asla bulamazs?n...
- ?yi ki bu hayatta bir dönem sevgilin olmu?um. Seni seven ve güvenen birine bunlar? reva görüyorsan, dü?man?n olmak istemezdim.
- Hayat?mdaki en do?ru karar seni bitirmekmi?. ?yi ki eskisin, iyi ki eksiksin.
- Beni kaybetti?ine göre kesin özürlüsün sen.
- Seni ne kadar sevdi?imi göremeyecek kadar aptals?n. Benim gibisini tekrar bulabilirsin ama sadece 'gibi'sini...
- Seni fazla abartm???m, demek ki do?ru yerden bakmam???m.
- Korkak ve kendi dü?üncesiyle hareket edemeyen bir kuklas?n.
- Ke?ke seni affedebilseydim...
- ?yi ki hayat?mda yoksun, sensiz hayat?n tad?n? daha iyi al?yorum.
- Kurdurdu?un hayaller de senin gibi çürük ç?kt?...
- ?yi ki gittin, beni kendi gözümden dü?ürmedi?in için sa?ol...
- Bir aç?klama borcun var... Senden ba?ka bir ?ey istemiyorum.
- Senin yüzünden bir daha hiç a??k olamad?m.
- Senden daha iyilerini görmeme vesile oldu?un için te?ekkür ederim.
- Basit sebeplerden bensizli?i seçtiysen, yolun aç?k olsun.
Eski sevgilinize nefretinizi ve bedduan?z? anlatan sözler
- Hayat en sivri ve en kal?n kaz???n? seninle att? bana. Seni kalpten kutluyorum.
- Sadece benim de?il herkesin pi?manl??? olarak kalacaks?n.
- Mutlu olamaman dile?iyle, ho?çakal.
- Her mutsuz olu?unda beni hat?rla...
- Allah bildi?i gibi yaps?n seni, cehennemin dibine kadar yolun var.
- Ben dünyaya bir daha gelirsem... Sak?n sen gelme...
- Ben ne günah i?ledim de seni ceza olarak verdi Allah?m? Çok ?erefsiz gördüm ama sen alt?n madalyaya lay?ks?n!
- Adam olsayd?n, eski olmazd?n...
- Bana ne ya?att?ysan ayn?s?n? ya?a...
- Senin için çekti?im ac?lar? in?allah sen de bir gün benim için çekersin.
- Seni tan?d???m güne lanet olsun.
- Elimde bir bardak su olsa ve sen yansan, o suyu içerim.
- Benim mutsuzlu?um üzerine hayal kurarsan sana batan tek ?ey hayal k?r?kl??? olsun. Ate?le dans et ve yan!
- Mutlu ol, çok sev ama ald???n her nefeste içini kurtlar kemirsin. Ömrünün sonuna kadar acaba ve ke?kelerle ya?a.
- K?rd???n yerden k?r?l! Benim seni sevdi?im gibi sen de ba?kas?n? sev ama sevilme!
- Sana sevgimi helal etmiyorum!
- Benden sonra kime can?m diyorsan, o kadar can?n yans?n.
- Helal etmedi?im hakk?mla uzun y?llar ya?a.
- Her saniyemi k?yamete çevirdin ya, ölsem unutmam seni.
Eski sevgilinizi hala seviyorsan?z ve ona kar?? bir?eyler hissediyorsan?z i?te o sözler
- Seni sevdi?ime hiç pi?man de?ilim. Bir daha dünyaya gelsem yine seni severim. Ya?ad???m?z onca mutluluk için sana te?ekkür ederim. Bir de seni hiç unutmayaca??m. Sen de beni unutma olur mu?
- Mutlu ol ki; ben de mutlulu?unla mutlu olay?m...
- Seni ilk günkü gibi seviyorum...
- Biz bu s?nav? geçemedik, umar?m di?erlerinde ba?ar?l? olursun.
- O günlerin k?ymetini bilemedim, özür dilerim...
- Ke?ke seni aldatmasayd?m...
- Sevmek ayr?l?klara çare de?ilmi?...
- ?kimizde de hata vard? belki ama bizim nasibimiz bu kadarm??. Yine de te?ekkür ederim.
- Gelmesen dahi seni sonsuza kadar bekleyece?im.
- Neyim eksikti de boynuz takt?n bana?
- Benim hikayemde ba?roldün. ?imdi git elalemin hikayelerinde figüran ol art?k.
- Seni nas?l pa?a pa?a sevdiysem, pa?a pa?a ac?n? da çekerim. Çok özlerim, çok a?lar?m, kimbilir kaç gece uykusuz kal?r?m ama bana ya?att???n a?k ve ac?s? için çok te?ekkür ederim.
- Gitme, daha ya?anacak çok ?ey var... Gitme, daha seni sevmeye doymad?m...
- Seni benim kadar çok seven buldun mu? Ben seninle açl??a, susuzlu?a vard?m, bunu kabul eden birini buldun mu? Sen mutlu ol, benim mutlulu?umu da al git...
- Dön benim ol, seni ilk günkü gibi sevece?im.
- Ke?ke ilk günlerimize dönebilsek...
- Kalbim hep seninle oldu, b?rak öyle kals?n...
- Ölünce kavu?aca??m?z? biliyorum. Umar?m çabuk kavu?uruz.
Eski Sevgiliye Kar???k Sözler
Bir sensizlikten bir sessizlikten ürktüm bu kadar
Geceler seni gündüzlerse hep ayr?l???m?z? hat?rlatt? bana
O yüzden ki hep geceleri ya?ar?m gündüzleri ise ölümün kollar?nda uyan?r?m
Senden sonra her ?ey de?i?ti bende
Art?k beyaz yerine siyah? gündüz yerine geceyi sevinç yerine hüznü
Senin yerine...
Senin yerine hiçbir ?eyi sevemiyorum üzgünüm sevgilim seni hala unutam?yorum
Herkesin alternatifi ya da bir üst modeli vard?r.
Ben senin yoktur san?yordum, senin de varm??.
Üzülmeni görmekten zevk al?yorum
Ben mutlu olamad?m
?n?allah sen olursun
Arad???n sevgiyi
Ba?kas?nda bulursun...
zorlayarak yol alamazd?k...
biz de alamad?k...
ihanetin bu yolda engeldi bna...
sözüm yok art?k..
ho?cakal
- barutcan dön art?k, tükendim tükendim tükenmeleri oynuyorum. bittim.
- say?n abonemiz kafas?n? skti?iniz kullan?c? son 7 ayd?r kapsama alan?n?z d???nda bulunmaktad?r. H?rtcell olarak ?u üç günlük dünyada, daha nice potansiyel eski sevgililer oldu?unu hat?rlat?r, en yak?n zamanda engin denizlere aç?lman?z? temenni ederiz. Hay?rl? günlaaaaarrr
- hayatim, pi?man?m, geri dönmek istiyorum!
- tek yön güzelim buras? hadi na? na?!...
- senin gibisini bir daha bulamad?m
- bunun beni ilgilendiren k?sm? nedir?
- bu aksam i?in var mi?
- mesaj att???n?z ki?iye su an ula??lam?yor. lütfen daha sonra tekrar denemeyiniz!
- ask?m, güle ko?ay?m derken, masum papatyalar? ezmisim. beni affedebilsen...
- gül .tüne girsin!
- buldun mu bari bir kazma?
-senden daha kazmas?n? bulamad?m kusura bakma
- seni hala seviyorum!
- performans?na her zaman sayg? duymu?umdur zaten
- seni hala özlüyorum...
- tütün bas gecer
- nas?l gidiyor hayat?
- senden sonra baya?? bi güzelle?ti, sa?ol
- yeni sevgilinle aran nas?l?
- cok güzel, gecede be? yap?yoruz
-mesaj attiginiz kisinin ilgi alani disindasiniz, lütfen daha sonra tekrar denemeyiniz... nas nas?n?z..."
- birbirimizin kalbini k?rd?k, yeniden bir araya gelip o k?r?k kalpleri onaral?m!
- benimkinin kaskosu vard?
- biliyorum hala sevip arzuluyorsun beni, sadece fark?nda de?ilsin ya da fark?nda olmak istemiyorsun.
- Allah belan? versin
- seni unutamad?m!
- sevgilinden ayr?ld?n da mesaj at?cak birini mi ar?yosun?
- salaks?n sen!
- evet, o cevab? yazd???m icin sala??m, b?rak bi cevap yazmay?, okumadan silmem gerekirdi...
- bu aksam bana gelsene, yemek yapar?m, sonra bi?eyler içeriz...
- yok. porno izlicem
- sen vars?n ve hep olacaks?n!
- yaz?k, bir mals?n ve hep öyle kalacaks?n...
- dün gece rüyamda seni gördüm... ay?e bize ne oldu böyle?
- bi dahakine iyi örtün de uyu...
- gece rüyamda gördüm seni, çok korktum, ba??na bi ?ey gelmedi di'mi?
- ba??ma gelen en kötü ?ey sendin!
- dün seni rüyamda gördüm, bi mesaj atay?m dedim...
- ancak rüyanda görürsün zaten, öptüm!
- dün gece seni rüyamda gördüm...
- görebilecegin tek yerde görmüssün zaten

#2585

 
© 2015
AŞK