Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Etkileyici Sevgi Sözleri

Bir bak?? bir bak??a neler anlat?r. Bir bak?? bir a???? senelerce a?lat?r…

Kemiklerimden Kalem…Derimden Ka??t… Kan?mdan Mürekkep Yap?p Seni Seviyorum Yaz?p Yollasam Sana Olan Sevgimin Byüklü?ünü Hissedebilirmisin?

Kalp durdu?u zaman de?il unutuldu?u zaman Ölür.

Ya?murun her damlas?nda sen vars?n dilerimki Allah”tan ya?mur hep ya?s?n.

A?k?n ecel olsa yine içerim yolun ecel olsa Korkmam yine geçerim.

Kalpten kalbe giden yolun ilk dura?? gözlerdir.

Renlerden maviyi, çiçeklerden gülü, mevsimlerden bahar?, ama her?eyden çok SEN? SEV?YORUM…

Ben a?k?;Edebiyatta ezberledim, Kimyada formülledim, Matemaktikte çözdüm ve Türkçe de söylüyorum SEN? SEV?YORUM.

Yar??t?m ya?murlarla sabaha kadar Ya?dukça a?lad?m sensin sebebi!…

?lk sevgilim de?ilsin Affet fakat sonuncu olabilirsin dikkat et!

A?k?m?za nokta koyma bitanem sana kucak dolusu virgül getiririm

A?k? tadan ö?renci s?n?fta kalmaya mahkumdur.

Seni sen oldu?un için de?il kalbimde yerin oldu?u için seviyorum.

Hat?rlamak ya?amak kadar güzelse unutulmak ölüm kadar ac?d?r.

A?k: bir ki?i için felaket, iki ki?i için saadet, üç ki?i için cinayet!!!

Ben seni asil insanlar?n Sevdi?i basit sevgiyle de?il! Basit insanlar?n Sevdi?i asil sevgilerle seviyorum

Sana ilk yalan?m? son nefesimde söyleyece?im s?rf yalan olsun diye (SEN? SEVM?YORUM) diyece?im!…

Beni seven çoktur, ?ükür anl?m akt?r, birde sen seversen, dünya bana dard?r.

Bana kalkpsiz diyorlar do?ru ama;Kalbimin sende oldu?unu nereden bilsinler?…

Bir trafik lambas?yd?m kalbim her gelene geç derdi oysa sen geçerken birden STOP ediverdi.

A?k bir trafik kazas?d?r en yak?n hastane nikah masas?d?r

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir? Çünkü sen benim için daima teksin!

Dünde, bugünde, yar?nda? Yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!

Gözlerine gözleriyle göz koyan?n, gözlerini gözlerimle oyar?m. Gözlerini gözlerden sak?n, gözlerin gözlerime laz?m.

Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüregine, gözlerin zamanla tak?l?rsa uzaklara, hele kulaklar?n zamans?z deli gibi ç?nlarsa, bil ki bir yerlerde özlenmi?sindir.

Ismini kag?da yazam?yorum. Gün gelir yerlere at?l?r diye, elerim tutmuyor çizemiyorum resmini görenler tutulur diye…

Bu gece kayarken y?ld?zlar gökyüzünden ve gözümden ya?lar süzülürken, dilek tutmad?m ilk defa sadece te?ekkür ettim tanr?ya, bu gece yan?mda oldugun için…

Hayata niye geldim diye dü?ünmeye ba?lam??t?m. 21 imden sonra seninle tan?s?nca anlad?m dünyaya geli? sebebimi…

Benim sana olan a?k?m sag?r bir ressam?n , kristal bir yüzeye düsen gülün sesini çizdigi zaman biter.

Sevgiliyi aylarca göremeyen a???a, sevgili için akan gözya?? bile güzeldir

Eger askta guzel bir an varsa oda baskalarini bastan cikartan o yuregin benim icin kan agladigi zamandir.

?nsanlar her ne kadar sonbahar? ayr?l?k mevsimi kabul etmi?lersede, kaderde ayr?l?k varsa sonbahar? beklemez.

Beraber a?lamaktaki tatl?l?k kadar hiçbir ?ey kalbleri birbirine ba?lamaz.

A?lamak istiyorsan?z asla yapmay?n. Çünkü, bir yerlerde sadece sizin bir gülü?ünüz için ya?ayanbirileri mutlaka vard?r

Seninle bir pergelin iki ayr? kollar? gibiyiz ne kadar dönersen dön yine ayn? yerde kar??la?aca??z

E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?.

Bana unut dediler seni unuttum;Ama seni de?il, bana seni unut diyenleri.

Güne?i seviyorum diyorsun güne? aç?nca gölgeye kaç?yorsun. Ya?muru seviyorum diyorsun ya?mur ya??nca ?emsiyeni aç?yorsun. Korkuyorum sevgilim çünkü beni de sevdi?ini söylüyorsun!

Yanag?na dü?en bir kar tanesi eriyip dudaklar?na ulast?g? zaman, ve bir damla serinligi biriyle paylasmak istediginde, yüzünü rüzgara dön yeter, o benim iste!

Bas?n gö?süme yasland?g?nda, tek dü?man?m var. Geçip giden zaman…

Seni ne kadar sevdi?imi ögrenmek istersen, yere dü?en her ya?mur damlas?n? tutmaya çal??; tutabildiklerin senin sevgin..tutamad?klar?nsa; benim sana olan sevgimdir.

Rüzgar?n keman?n? çald?g? ve damlalar?n pencerene vurdugu bir gecede yatag?na uzan?p hayalini kurdugun ve ke?ke dedigin tüm güzellikler senin olsun…

Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi, herseyi ö?rendimde yaln?z seni unutmay? ögrenemedim

Gözler dudaklardan önce tebessüm ederse o sevgiden ?üphe edilmez…

#1619

 
© 2015
AŞK