Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Etkileyici ?iirler

Etkileyici ?iirler sayfas? - ?iir kategorisinde en güzel etkileyici ?iirleri yay?nlamaya çal??t?k. Sizinde burada olmayan farkl? etkileyici ?iirleriniz varsa a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun etkileyici ?iirler:
DEN?Z KIZI
Belki siz de gördünüz, belki de anlad?n?z !
Bu suskun sâhillerin uyumlu mavisinde,
Sal?n?p durur i?te sular?n sezgisinde,
?çtenli?e duyarl? bir genç k?z?n hâyâli.
A?lamakl?, sevecen, mahzun, bâzen öfkeli,
Bizden ça?r???mlarla boyar ebrular?n?;
Bak??lar? tutunur yosun ipliklerine,
Esritir solu?uyla denizanalar?n?.
Dert dinlerken ald?rmaz deryâ ?enliklerine;
Dikkatini vererek ruh inceliklerine,
Anlam yüklemek ister insan yüreklerine.
S?n?rs?z dünyas?nda biçâre, yapayaln?z,
Gamzesinden batarken gözya?? renklerine,
Belki siz de gördünüz, belki de anlad?n?z !
—————
GECE VE BEN
Gecelerle payla?t?m yaln?zl???m?
Bilir o s?rlar?m?
Kaç kere görmü?tür karanl?klar
A?lad???m?
Uyand?m bu gece yine
?çimde bir s?k?nt?
Uykular?m kaçt?, kalkt?m
Saate bakt?m, gecenin yar?s?
D??ar?s? zifir karas?
Yüre?imde yaln?zl???n
Yüre?imde hasretin ac?s?
Salonun cam?n? açt?m
Rüzgar vurdu yüzüme
?çimde bir s?k?nt?
Karanl?klara bakt?m kald?m
Gece çok sessizdi, ürperdim
?çimde bir s?k?nt?
Duvarlar üstüme geliyor sand?m
Ev bombo?, çok sessizdi, ürperdim
Mutfa?a geçtim, çay demledim
Oturdum, sabah? bekledim
?çimde bir s?k?nt?
Üst katta bir t?k?rt?
Kom?u kalkt?, su içti yine yatt?
Yine sessizlik çöktü, tüm a??rl???yla
Yürüdüm, bo? odalara bakt?m
Hani o oturdu?umuz salonla
Hayali canland? gözlerimde o günlerin
Sen ve o?lumla
Bir çocuk gibi a?lad?m
ve oynad?m
Kalan birkaç k?r?k oyunca??yla
Dili olsa da konu?sa bu ev
Ve anlatsa bana yapt?klar?n?
En sonunda her ?ey bitti ya
Kendini de dü?ürüp dile
Seni kullar de?il, affetmeyecek Allah bile
Sonunda arkada? ettin ya beni geceyle
Yollu?umuz bile duruyor, öylece serili
Gözlerimde canland? o günlerin hayali
Sen ve o?lumla
Öptüm, koklad?m, avundum
Kalan birkaç k?r?k oyunca??yla
Biliyorum az kald? sabaha
Sen ba? ba?a kalacaks?n, yapt?klar?nla
Ben yoluma devam edece?im o?lumla
?çimde bir s?k?nt?
Çay?m? yudumlad?m
Bir kitap ald?m, sayfalar?n? kar??t?rd?m
Saatime bakt?m
Çay?m bitti
Tekrar demledim
Oturdum yine, sabah? bekledim
—————
BEN SANA SEN? SEV?YORUM D?YEMED?M
Uykusuz kald???m o yaz gecelerinde
Hep seni dü?ünüyor ve seni dü?lüyordum
Rüzgar saçlar?n?
Saçlar?n? savuruyordu dalga dalga
Biliyorum
Sen de beni dü?ünüyordun
Allah?ma kitab?ma yemin ederim
Sen de beni dü?ünüyordun
Ama ben sana hiç seni seviyorum diyemedim
Oysa sevmek ve seni seviyorum demek çok
Çok güzel
Ama ben sana hiç seni seviyorum diyemedim
Yaz gecesi masal?yd? a?k?m
Gün a?ar?r
Y?ld?zlar çekilirken
Uykusuz gözlerimi hasret rengine boyayan
Belli etmiyordum ama
Kalbimde bir yara vard? kanayan
Yanmaz m?, kahrolmaz m? san?rs?n
Sevip te, sevdi?ini anlatamayan
Bir yaz geceleri bilir halimi benim
Ve bir de y?ld?zlar?m
Seviyordum ben seni ve söyleyemiyordum
Rüzgar saçlar?n? savuruyordu senin
Dalgalan?yorlard?
Yüzüme çarp?yordu rüzgar
Ben kokunu içime çekiyordum
Ve sen kollar?m?n aras?nda olsayd?n
Ah bir olabilseydin
Ama ben sana
Sana seni seviyorum diyemedim
Biliyorum sen de
Sen de hep bunu bekledin
Ama ben söyleyemedim i?te
Söyleyemedim
Neden uyuyamazd?m, biliyordum
Bo?tu yata??m
Korkutuyordu yaln?zl???m
Sen olmal?yd?n yan?mda
Kollar?mda
Ba??n? gö?süme yaslamal?yd?n, y?ld?zlar?n alt?nda
Sensizlik de?il, sen olmal?yd?n yata??mda
Rüzgar savuruyordu saçlar?n?
Ben duvarlar? yumrukluyordum
Kadere talihe lanetler ya?d?r?yordum
Y?ld?zlar ?ahitti
Ben seni çok, çok seviyordum
Ecel gibi
Ecel gibiydi seni kaybedi?im
Hani gelir de önüne geçilmez
Bilirsin ya sonunu
Ne isyan ne a?lay??, hayk?r??
Hiçbiri fayda etmez
??te, i?te öyleydi seni kaybedi?
Uykusuzdu gecelerim
O yaz geceleri
Bir ben, bir yaln?zl???m, bir de y?ld?zlar?m
Hep seni dü?ünüyor ve dü?lüyordum
Rüzgar saçlar?n?
Saçlar?n? savuruyordu dalga dalga
Biliyorum sen
Sen de beni dü?ünüyordun
?erefim üstüne yemin ederim
Sen de beni dü?ünüyordun
Ama
Ama ben
Ben sana hiç
Seni
Seni seviyorum, diyemedim
—————
Derdi büyük yüre?im
Umutsuz sevda, dermans?z dert benimk;
Derdim sevdad?r, umudum a?k,
Derdi büyük yüre?imin.
Umudum gözlerinde, derdin yüre?imde;
Umut sende, dert bende.
Umudum sen derdim sensizlik
Derdi büyük yüre?imin.
Derdim umudumdur umudum derdim.
Derdim sevda, umudum a?k.
Sevdamda sensin, a?Kta sen
Umudu büyük yüre?imin.
Sensizlik çare mi seni unutmaya,
Vazgecer miyim sand?n sen olmay?nca.
Ben seni bugün senle sevmedim ki unutay?m,
Ben seni dün sensizken sevdim.
SENS?ZL?K ÇARE M? DERD? BÜYÜK YÜRE??ME.
—————
BEN B?R YANGIN YER?Y?M
Ben bir yang?n yeriyim
Senden arta kalan
Korum sen, külüm sen
Zorum sen, gülüm sen
Sen yaln?z duman? gördün, tüten
Almad?n ki nasibini, a?k denen ate?ten
Ben bir yang?n yeriyim
Ya?muru bekleyen
?lme?i boynuna kendi geçirmi?
Sana, gel, diyen
Ben bir yang?n yeriyim
Bir di?er ad?; senden sonras?
Hangi ac?, hangi s?z?
Yal?n alevlerin bedene de?mesi
??te bu
??te bu benim gibinin seni sevmesi
Ne avareyim ne deliyim
Ben
Ben, senden arta kalm?? biriyim
Bir yang?n yeriyim.
—————
DEN?Z KIZI
Belki siz de gördünüz, belki de anlad?n?z !
Bu suskun sâhillerin uyumlu mavisinde,
Sal?n?p durur i?te sular?n sezgisinde,
?çtenli?e duyarl? bir genç k?z?n hâyâli.
A?lamakl?, sevecen, mahzun, bâzen öfkeli,
Bizden ça?r???mlarla boyar ebrular?n?;
Bak??lar? tutunur yosun ipliklerine,
Esritir solu?uyla denizanalar?n?.
Dert dinlerken ald?rmaz deryâ ?enliklerine;
Dikkatini vererek ruh inceliklerine,
Anlam yüklemek ister insan yüreklerine.
S?n?rs?z dünyas?nda biçâre, yapayaln?z,
Gamzesinden batarken gözya?? renklerine,
Belki siz de gördünüz, belki de anlad?n?z
—————
Sayfam?za ekleyece?imiz etkileyici ?iirlerin devam? gelecektir.

#3016

 
© 2015
AŞK