Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Etkileyici Sözler

A?k ile ilgili en güzel etkileyici sözler 2015 k?sa sayfas? - Sayfam?zda hiç bir yerde bulamad???n?z birbirinden güzel de?i?ik farkl? ve yeni k?sa etkileyici sözler facebook twitter için bulacaks?n?z. Ayr?ca herkese yazabilece?iniz özellikle de sevgiliye etkileyici sözler yazmak isteyenler için tamda yerindesiniz arkada?lar. Yani sizlere diyece?im sayfam?zda be?enece?iniz en güzel etkileyici a?k sözleri resimli olarak bulunmaktad?r.
En Zay?f insan Sevgiden harap Olmu? insand?r Bir insan? Elde Etmenin EN Kolay yolu O An? yakalamakt?r...
Senin Ad?n? Güne?e Yaz?cak kadar Deliyim A?k?m?n Gücü Kutuplar? Eritir Geceyi Gündüze Küsdürür bende öyle bir A?k varki ne Senin Sevgin yeter A?k?ma Ne A?k?n yeter Sevgime...
özlüyorum seni dinliyorum ?ark?larda geliyorsun en infans?z an?nda akl?ma, seni unutmak kolay de?il be gülüm bitsin art?k bu zülüm, b?rak inad? geL yan?ma sümbülüm...
Seviyorum Seni bebe?im Ama Sadece Seni Seviyorum bunu biliyormusun? Neyi mi tabbiki Seni Sevdi?imi inanm?yormusun ? Ozaman telefonundaki Mesaja Bak ( Seni Seviyorum )
Vücuduma yay?lan Bir Hastal?k var, iLaç için Sevdan laz?m ....
sende Anlam??s?nd?r Sevgilim Biz Devam Edemeyecek Zamanlar?n içinde kaybolduk A?k?m?z? Zamanla birlikte harap ettik...
Sevgilim ; Gözlerinden ya? yerine P?rlanta, Elmas, Zümrüt Dökülece?ini Bilsemde yemin Ederim ki Seni Asla A?latmam Senin Çok Seviyorumm..
hey insafs?z Sen, beni hep Ba?kalar? ile K?skand?rmaya çal??d?n ve Amac?na Ula?t?n!!! ben Sensiz ve Sevgisiz, Sen ise hem bensiz Hemde hedefsiz kald?n...!!!
Seni dünler için sevmedim.dünler ya?an?p bitti.seni bugünler içinde sevmedim bugünlerde bitecek.seni yar?nlar için sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek ..
Dünyada ki bütün çöller bir avuç kal?rcas?na birer tanecik insan olsalar ve bütün denizlerde ki sular bir yudum kal?rcas?na birer damla insan olsalar unutma ki tek sevece?im ki?i sensin..
Seni dünyada seven on ki?i varsa bunlardan biri benim seni dünyada seven be? ki?i varsa bunlardan biri gene benim seni dünyada seven bir ki?i varsa o mutlaka benim seni dünyada seven hiç kimse yoksa bilki ben ölmü?üm.
Yeni bir a?ka ba?l?yorum sanm??t?m galiba çok yan?lm???m. Bu a?k?n sonuda ayr?l?k olacak, ve ya?ad?klar?m geride kalacak. Geriye ac? ve güzel hat?ralar kalsa bile, onlar? hat?rlamak ayr?l?k kadar ac? olmayacak..
Bugün benim için yepyeni bir gün do?uyor; her?ey capcanl?, her?ey hayat dolu, her?ey benimle duygular?m hakk?nda konu?uyor, her?ey beni duygular?ma de?er vermeye davet ediyor...
E?er bir gün hayat?m?n son nefesini verirde bu dünyan?n güzelliklerinden vazgeçecek olursam hep yan?mda ol ki sana sessizli?in ölüm demek oldu?unu göstereyim..


Birgün bana soracaks?n, beni mi yoksa hayat? m? daha çok seviyorsun diye. hayat? diyece?im, küsüp gideceksin ama hiçbir zaman bilmeyeceksin ki benim hayat?m sensin.
Sen benim incimdin. par?ldayan masum güzelli?inle seni sarp kayal?klardan t?rnaklar?mla kaz?d???m bir istiridyede bulmu?tum. ve bir daha kaybetmiyeyim diye kalbimin derinliklerine gömdüm.
Ne seni unutturacak kadar zaman geçecek ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek b?rak?p gitsende unuturum sanma zaman al??may? ö?retir unutmay? asla.
Sevmiyorum ?u saatin sesini, akmas?n dursun zaman.her?eyin bir öncesi ve sonras? vard?r derler ya; YALAN. senden önce vard?m belki ama a?k?m senden sonra olmayaca??m inan.
Gecemin gündüzümden fark? yok alaca karanl?k karanl??a ferman yazsam yüzbin sat?rl?k beni bu karanl?ktan kurtaracak ayd?nl?k senin o gözlerinde ki sönmez ???k.

Bu arta kalan hangi yaz ak?am?n?n hüzünleri oysa birbirimizin yaralar?yla sarmal?yd?k kanayan yerlerimizi yoklu?una dayanabilirim sand?m, oysa yoklu?un bir ?iir ve ben ?air olamad?m
Senin Kalbinin Kapa?s? paslanm?? Güzelim, Sana O kap?y? Aç?cak Sevigiyi getirdim A?k?m Her Kap?y? Açar Aç?lan her Kap?y? Kapat?r Sevgilim..
A?k?m Seni Bulmu?ken Do?aL Afetler Dünyay? harap Etmi? Kimin umrunda Zaten Sen Afetim Oldun Do?al? Kals?n Alm?y?m :=))
Birtanem Seni Sevmekten dahab beter Olan tek ?ey, Sensiz kalmakt?r Sevgilim...
A?k?m, Seni nezamand?r Göremiyorum Ve Bu Yüzden Bu günlerimi Günden Saym?yorum Birtanem...
Birtanem hergün Birbirini Görmenin tad? Ba?ka Birde Ayr?l?p Kavu?man?n tad? var O Daha Ba?ka Bebe?im...
Yüzün Daima Gülsün A?k?m Ama En Güzel ve Samimi gülü?ünü bana Sakla ....
Kalbim Bütüün Rüzgârlara Aç?k Sevgilim, Bir Yaprak Ol Savrul gel bekliyorum bebe?im...
Sen benim Sana Olan A?k?mdan habersiz E?lenecelere Gidip haz Al?caks?n, Kim Bilir Benim Gibi Kaç Gariban? yak?caks?n...
Birtanem Sana Olan A?k?m? Anlatabildi?im Gün A?k?m?z yeni Bir Alemde Çiçek Açm?? Olucak..
A?k Senin Sand???n Gibi Evcilik oyunu De?ildir Güzelim E?er Oyuncak San?yorsan Sana Barbie bebek Alay?m Onunla Oynars?n Sbaahtan Aka?am kadar...
Seni ben uzaktan Sevmeyide Bildim Sen E?lenirken A?lamay?da Bildim Benim Kadar Sevseydin Ac?y? bilirdin A?k? Bilirdin....
Kur?un yaras? Gibidir A?k Ac?s? Ölen Belidir "Seven" , Öldüren Bellidir "Sevdiren" , Bu Sevgi Adaletine Ne Kural i?ler nede yasa, Bo? ver Kanka Sevgimize Kurban Olduk Bu Yolda.

Buyurun Etkileyici Sözler 2014 Yeni
A?z?yla ku? tutsa da sevemedi?im insanlar var benim! Bir de can?ma okusa bile sevmekten vazgeçemediklerim.
Uzakl?k deyip de dert etti?in nedir ki sevgili, Biz Yaradan? da görmeden sevmedik mi ? Hz. Mevlana
Kara yolunda yanyana ilerleyen ?erit çizgisi gibiyiz. Sen bazen kesik kesik, ben ise sürekli seviyorum.
Kim ne derse desin, tek bir gerçe?i vard?r a?k?n; "Kar??ndakinin adam olup olmad???n?, a??kken de?il ayr?l?rken anlars?n.
"Seni ne zaman uyurken hayal etsem; Affediyorum.." C. Süreyya
"Güven ruh gibidir, Terketti?i bedene asla geri dönmez.." Shakespeare
A?açtan Dü?en Yaprak Nas?l 'Kurumaya' Mahkumsa ; Gönülden Dü?en ?nsan da 'Unutulmaya' Mahkumdur...N.F.K
Bu devirde, ilk bak??ta a??k oldun oldun adam?m, Yoksa ikinci bak??ta kimin ne mal oldu?unu anlars?n. Bob Marley
Sorma bana ne kadar seviyorsun diye !? - O kadar i?te! - Tavan? kadar soka??n, dibi kadar cehennemin. Naz?m Hikmet
H?çk?rarak a?layan bir kad?n?n gözya?lar?, A?latan adam?n ba??na geleceklerinin alt?na at?lacak imzad?r. C. Bukowski
"Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun. Do?umun bir damla su, ölümün bir avuç toprak de?il mi?" // ?ems
Üzülme! Aya??na batan dikenler, arad???n gülün habercisidir.. - Mevlâna Celaleddin Rûmî
"Yüre?inin götürdü?ü yere gidenlerin yolu, dönü?te psikiyatristten geçer.." D. Noel
Bazi asklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittigini bilirsin, okyanuslar bile kiskanir sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek... Seni seviyorum!
Yasamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak degil, sensizken bile seninle olabilmektir... Simdi yaninda degilim belki ama özlemim sevgim hep seninle... Seni seviyorum!
Kalbimde arama eski yerini sen gözümden akan sele karistin.
Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyecegi kadar özelsin.
Seni denizdeki kumlar, gökteki yildizlar, ormandaki agaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martilar ve günesin isiklarindan daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere...
Gece bir baska giyer siyahini, yildizlar daha sönük olur, yakamozlar baska çizer denize kendini ve hayat daha kahpe oynar oyununu sen yanimda yoksan... Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarinda mutluluk, yüreginde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut, gagasinda iyi geceler öpücügü, yanagini uzat... Muuckk!!!
Maviler giyer bulut olurum, yesiller giyer bahar olurum, bakarsin bir gün beyazlar giyer senin olurum.

Hep beni kimse sevmiyor ki derdin! Usulcacik sokulup yüregine ...ben seviyorum demek isterdim.
Bir ömür boyu seninleyim desen de istemem artik. Çünkü sen rüzgarin çosturdugu bir toz bulutusun, bugün bana esersin ...yarin ellere...
Hasretin öldürdü beni! Simdi geceler çaresiz. Simdi yagmur damlasi gelip konar dudaklarima sessiz. Söylemis miydim hasretin öldürdü beni hiç sebepsiz.
Kapinin önünde ask yapma askin gözü kördür ama komsularinki asla.
Gidenler yokluklariyla degil giderken söyleyemedikleri sözler yüzünden hüzün verirler!
Sana sarap verecegim, iç ama sarhos olma. Sana bir gül verecegim, kokla ama soldurma. Sana kalbimi verecegim, sev ama incitme!...
Bazi asklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittigini bilirsin, okyanuslar bile kiskanir sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek... Seni seviyorum!
Yasamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak degil, sensizken bile seninle olabilmektir... Simdi yaninda degilim belki ama özlemim sevgim hep seninle... Seni seviyorum!
Bir aptalin sizi öpmesine izin verin ama bir öpücügün sizi aptal etmesine asla!
Sevgi basittir, karmasik olan bizleriz. Sevgi güven verir, insanlar aldatir. Sevgiye her zaman güvenilir, insanlara asla!
Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, askin içimde ve ruhun bedenimde oldugu sürece seni çok sevmeye devam edecegim...
Gözleri uzakliklar degil, bazen de göze alamadigimiz yakinliklar acitir.
Seni ben degil gözlerim seçti, onlar sevdi onlar begendi. Sen benim degil onlarinsin gittiysen bana ne onlar aglasin...
Yeryüzünde biten her ask için gökyüzünde bir melek aglar.
Sen günesin dogdugu, karanligin bittigi yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin...
Geceler seni sevdigim kadar uzun olsaydi eger inan ki yeryüzüne hiç günes dogmazdi.
Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi degil, özledigimi bil her an çünkü hiçbir sey seni sevmek gibi degil!
Bu gece rüyama gir gizlice, beni simsiki sar öp kokla iyice, son kez isyanlar savur, küfret güzelce ve sonra çek git kahrolasi hayatimdan sinsice!..
Ben seni deli gibi sevdim, sen beni deliyim diye sevmedin.
Yarinlar hep güzel olacak derler, oysa bugünlerde dünlerin yarini degil mi?
Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanin 60 saniye oldugu ögretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun oldugu ögretilmedi. Yasamimizin her aninda birlikte olmamiz dilegiyle sevgilim...
Beni karanliktan aydinliga, yalandan gerçege, ölümden ölümsüzlüge götürdügün için tesekkürler... Seni seviyorum!
Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz, ormanin denizinde huzur gibisin, isigim sensin, günesimsin... Bil ki çok özlendin...
Bir erkekle mutlu olmak için onu çokça anlayip az da olsa sevmek; bir kadinla mutlu olmak içinse onu çokça sevip, anlamaya hiç çalismamak gerekir.
Bir gün sevgilim sordu ask nedir diye... Biraz zaman istedim düsüneyim diye, ertesi gün gördüm onu bir baskasi ile, kulagina fisildadim ask izdiraptir diye.
Arzular göz açip kapayincaya kadar geçer biter. Oysa seninle aramizdaki sevgi ve ask asla bitmedi. Ne kadar kötü sey yasamis olsak da tüm bildiklerimi içimde yasayan sana ayirdim. Emin ol ki kendimi yüceltecek bir sey yaparsam bil ki bu artik senin gözünde deger kazanmak ve daha mutlu etmek içindir. Seni seviyorum.
Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir benim için ve özellikle de senin bir yudum sevgine hasretim simdi uzaklarda sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucakliyor ve buseler yolluyorum buralardan.. Kalbim hep seninle...
Insanlar gelmeleriyle yanlizliklarini dagitanlari severler, gitmeleriyle kendilerini yalniz birakanlara asik olurlar.

Hüsrani bir tek yerde kabul ediyorum, yasamak varken yasayamamis olmakta.
Unuturum desem de inanma sakin, ömrümce kalbimden silinmez adin. Bir sizi içimde senden de yakin kalbimin sesini dinler bulurum seni.
Beni bir dakika degil bir saniye degil bir saniyenin onda biri kadar sev... Bir yil degil on yil degil bin yil mesut olurum.
Dün gece sen uyurken kizila boyadim denizleri, uçurumdan attim sessizligi, haber saldim rüzgarlara, fisildasinlar seni ne çok sevdigimi ve özledigimi...
Bir insanin idealleri olmali, sonsuzluk gibi... Bir insanin özlemi olmali, özlemle açan çiçekler gibi... Bir insanin birtanesi olmali, o da senin gibi..
Bugün benim için yepyeni bir gün do?uyor; her?ey capcanl?, her?ey hayat dolu, her?ey benimle etkileyici sözler duygular?m hakk?nda konu?uyor, her?ey beni duygular?ma de?er vermeye davet ediyor...
Ne insanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydiler, hepsi göklerdeydi parl?yordu. Ama ben seni, güne?i seçtim. Ve bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim...
Yeni bir a?ka ba?l?yorum sanm??t?m galiba çok yan?lm???m. Bu a?k?n sonuda ayr?l?k olacak, ve ya?ad?klar?m geride kalacak. Geriye ac? ve güzel hat?ralar kalsa bile, onlar? hat?rlamak ayr?l?k kadar ac? olmayacak..
Seni ne kadar sevdi?imi ögrenmek istersen, yere dü?en her ya?mur damlas?n? tutmaya çal??; tutabildiklerin senin sevgin.. tutamad?klar?nsa; benim sana olan sevgimdir.
Seni dünyada seven on ki?i varsa bunlardan biri benim seni dünyada seven be? ki?i varsa bunlardan biri gene benim seni dünyada seven bir ki?i varsa o mutlaka benim seni dünyada seven hiç kimse yoksa bilki ben ölmü?üm.
Dünyada ki bütün çöller bir avuç kal?rcas?na birer tanecik insan olsalar ve bütün denizlerde ki sular bir yudum kal?rcas?na birer damla insan olsalar unutma ki tek sevece?im ki?i sensin..
Rüzgar?n keman?n? çald?g? ve damlalar?n pencerene vurdugu bir gecede yatag?na uzan?p hayalini kurdugun ve ke?ke dedigin tüm güzellikler senin olsun...
Seni dünler için sevmedim.dünler ya?an?p bitti.seni bugünler içinde sevmedim bugünlerde bitecek.seni yar?nlar için sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek ..
Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi, herseyi ö?rendimde"yaln?z seni unutmay? ögrenemedim
"Rüyalar mutlaka gerçekle?ir, aksi halde do?a onlara sahip olmam?z için bizleri yüreklendirmezdi." (John Updike)
Ben sadece Allah'?n iradesini yerine getirmek istiyorum. O, benim bu da?a t?rmanmama izin verdi. Ve ben oradan bakt???mda "Vaad Edilmi? Topraklar?" gördüm." (Martin Luther King Jr.)

Hayata niye geldim diye dü?ünmeye ba?lam??t?m. 21"² imden sonra seninle tan?s?nca anlad?m dünyaya geli? sebebimi..
Heryerde kullanabilece?iniz k?sa ve etkileyici sözleri, etkili mesajlar?, etkileme sözlerini sizler için bir araya getirdik...
Sen benim incimdin. par?ldayan masum güzelli?inle seni sarp kayal?klardan t?rnaklar?mla kaz?d???m bir istiridyede bulmu?tum. ve bir daha kaybetmiyeyim diye kalbimin derinliklerine gömdüm.
Birgün bana soracaks?n, beni mi yoksa hayat? m? daha çok seviyorsun diye. hayat? diyece?im, küsüp gideceksin ama hiçbir zaman bilmeyeceksin ki benim hayat?m sensin.
Bu gece kayarken y?ld?zlar gökyüzünden ve gözümden ya?lar süzülürken, dilek tutmad?m ilk defa sadece te?ekkür ettim tanr?ya, bu gece yan?mda oldugun için...
E?er bir gün hayat?m?n son nefesini verirde bu dünyan?n güzelliklerinden vazgeçecek olursam hep yan?mda ol ki sana sessizli?in ölüm demek oldu?unu göstereyim..
Güne?in buz tuttugu yerde bir alev görürsen, o bil ki yaln?z ve yaln?z senin için yanan kalbimdir.
Mert olmayan bir insanla i?e ba?lamak, sonu gelmeyecek, ya da kötü bitecek bir yola ç?kmak demektir. (Montesquie)
Ba?kalar?n?n kusurlar?n? tartarken, parma??yla terazinin kefesine bast?rmayan insan pek enderdir.
Baron Langenfauld
S?k ve çok gülmek; zeki insanlar?n sayg?s?n? ve çocuklar?n sevgisini, ?efkatini kazanmak; dürüst ele?tirilerin taktirine lay?k olmak ve yanl?? arkada?lar?n ihanetlerine katlanabilmek; güzelli?i taktir edebilmek, ba?kalar?ndaki "en iyiyi bulabilmek"; sa?l?k Ralph Waldo Emerson
Bana arkada??n? söyle, sana kim oldu?unu söyleyeyim.
Cervantes
Yirmi ya??ndaki bir insan, dünyay? de?i?tirmek ister . Yetmi? ya??na gelince , yine dünyay? de?i?tirmek ister, ama yapamayaca??n? bilir. Clarence S.Darrow
Dü?man isterseniz dostlar?n?z? geçmeye çal???n?z. Dost isterseniz , b?rak?n , dostlar?n?z sizi geçsin. La Rochefoucauld
?nsanlar ba?aklara benzerler, içleri bo?ken ba?lari havadad?r, doldukça e?ilirler. (Montaigne)
Bizi be?enenlerin hepsini severiz; ama be?endiklerimizin hepsini sevmeyiz. La Rochefoucauld
Böcek olmay? kabullenenler, ezilince ?ikayet etmemelidirler. (F.Schiller)
Evlilik bir kale gibidir. D??ardakiler oraya girmek için, içerdekiler de ç?kmak için u?ra??r dururlar. (Çin atasözü )
Bir hastal?k ba?lamaya görsün, dünyan?n bütün ilaçlar?n? getirsen yine faydas?zd?r.Ovidius
Büyük adamlar?n hatalar? güne? tutulmas?na benzer, onlar? herkes görür. Cucong
Bir tehlike an?nda gemiden uzakla?an fareler, geminin batmamas?n? bir türlü affedemezler. (Wieslaw Brudzinski)
Bana "Seni anlam?yorum" demen hak etmedi?im bir övgü, fakat senin de hak etmedi?in bir sövgüdür.
Halil Cibran
Ya?am? anlamaya ba?lad???n and?r durabilmek ayak üstünde... Sorun bu zaten ... Ba?kas?yla olmak, ba?kas?n?n olmak de?il. Kendi ba??na ba?kas?yla, ba?kas?yla kendin olmak...
Bildigimizi zannetmemiz ögrenmemizin en büyük dü?man?d?r. DR.C.BERNARD
Aptallar, ak?ll?lardan pek az ?ey ö?renirler; ama ak?ll?lar aptallardan çok ?ey ö?renirler. Cato
Cehaletle deha aras?ndaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehan?n s?n?rlar? var cehaletinse özlü sözler hiçbir s?n?r? yoktur. Whoopi Goldberg
Akl?n güzelli?i dil ile, dilin güzelli?i söz ile, ki?inin güzelli?i yüz ile, yüzün güzelli?i göz ile belli olur.
Yusuf Has Hacip
Ak?ll? konu?ur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konu?ur, zira kendinin bir ?eyler söylemek mecburiyetinde oldu?unu san?r.
Plato
Iyi agaç kolay yetismez;rüzgar ne denli güçlü eserse, agaç da o denli saglam olur. (J.Willard Marriot)
?nsanlar?n ço?unda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vard?r. La Rochefoucauld
Kaptan?n ustal??? özlü sözler deniz durgunken anla??lmaz. LUKIANOS
Mal kaybeden, bir ?ey kaybetmistir, onurunu kaybeden birçok ?ey kaybetmi?tir. Fakat cesaretini kaybeden her ?eyini kaybetmistir. (Goethe)
Bir yan? dinlemeden karar veren, do?ru karar verse bile adaletsizlik etmi? say?l?r. Seneca
Çevrelerine uymak icin kendilerini yontanlar, tükenip giderler R.HULL
Mutlu oldu?unuz zaman, size bu mutlulu?u veren faziletleri sonradan kaybetmeyiniz! (A.Maurois)
Bir tek ki?iye yap?lan haks?zl?k, bütün toplulu?a yönelmi? bir tehdittir. Montes Quiev
Açl?ktan ölmek üzere bulunan bir köpe?i kurtar?n?z, sizi ?s?rmayacakt?r. ?nsan ile köpek aras?ndaki ba?l?ca fark budur"
Mark Twain
"Fikirlerini ve söylediklerini asla kabul edemem..Ama onlar? söyleme hakk?n? ölünceye kadar savunurum.."
Voltaire
Herkesin üç ki?ili?i vard?r; Ortaya ç?kard??? , sahip oldu?u , sahip oldu?unu sand???. Alphonse Karr
?anss?zl??a katlanabiliriz , çünkü d??ar?dan gelir ve tümüyle rastlant?sald?r. Oysa ya?amda bizi as?l yaralayan , yapt???m?z hatalara hay?flanmakt?r. Oscar Wilde
Yaln?z güç taraf?ndan desteklenen güç, titremeye mahkûmdur. Kossuth
Ba??bo?luk, sersemlerin tatilidir. Chesterfield
Ölümün bizi nerde bekledigi belli degil, iyisimi biz onu her yerde bekleyelim. MONTAIGNE
En insani davran??, bir insan?n utan?lacak duruma dü?mesini önlemektir NIETZSCHE
Tanr?m, beni arkada?lar?mdan kurtar ki, kendimi dü?manlar?ma kar?? koruyabileyim. Mare?al De Villars
Insanlar?n mutluluklar? yada mutsuzluklar?, talihin oldu?u kadar Kendi karakterlerinin de eseridir.!! (La Rochefoucauld)
SACMA BIR ZAMANIN KIYISINDA KURULMUS YASAMDAN NE FAYDA BEKLENEBILIR KI GEC OLMADAN GITMELI SIYRILMALI MAKAMSIZ UMUTLARLA YANYANA GUZEL BIR YASAM TASINMALI BERRAKLIKLARA...
Kelimelerin gücünü anlamadan, insanlar?n gücünü anlayamazs?n. (Confucius)
ASK COK RENKLI BIR CICEKTIR AMA YETISTIGI YER KORKUNC UCURUMLARIN KENARIDIR.(STENDHAL)
DURMUS SAAT BILE GUNDE IKI KEZ DOGRUYU GOSTERIR (V.I.LENIN)
Isterseniz yanl?s dü?ünün, ama her durumda kendi kafan?zla düsünün. (Doris Lessing)
Haks?zl??a sap?p bütün insanlar seni takip edece?ine, adaletle hareket edip tek ba??na kal, daha iyi. - Gandi
Kelimelerin gücünü anlamadan, insanlar?n gücünü anlayamazs?n?z....Konfüçyüs
Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Simdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucakliyorum...
Eger seni nasil ve ne kadar sevdigimi ögrenmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmalisin, çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelime bulamiyorum.
Hayatta hiçbir sey ilk askin yerini tutamaz insan sevse bile o ilk ask hiç unutulmaz.
Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarinda mutluluk, yüreginde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasinda iyi geceler öpücügü, yanagini uzat. Dünde, bugünde, yarinda... Yüregin kadar yanindayim. Kendini yalniz hissettiginde elini kalbine koy; ben hep ordayim!
Her seven adsiz bir kahramandir ve insan sevebildigi kadar insandir.
Sanma ki ismini bir baskasi silecek seninle basladim seninle bitecek...
Içine düsen her hüzün damlasi sana seni ne kadar çok sevdigimi hatirlatsin.
Seni tahmin edecegin kadar degil, tahammül edemeyecegin kadar çok seviyorum.
Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin aslinda. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.
Bazi asklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittigini bilirsin, okyanuslar bile kiskanir sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek... Seni seviyorum!
Hep kalanlara gidenleri kattim! Bir gün yerine geçemediler. O kalanlara gidenleri kattim yine bir tane sen edemediler. Zor geldi ayrilik alisamadim.
An gelir insan gülerken aglarmis. Gözyaslari sel olup kalbine akarmis...
Ben seni unutmak için sevmedim ama ne için sevdigimi unuttum.
Kimse kimseyi küçümseyecek kadar büyük de?ildir bilmelisin. Küçümsedi?in her ?ey için gün gelir önemsedi?in bir bedel ödersin.
?ki kelime yetiyor seni seven kalbi k?rmaya. Sonra roman yazsan ne fayda .
Ok?ayan elin k?ymetini bilmeyenler, tekmeleyen aya?? öperler.
F?rt?nan?n ?iddeti ne olursa olsun; mart? sevdi?i denizden asla vazgeçmez...
Kad?na sormu?lar: "Erkek mi para m?? diye, "Farketmez ikisinide harcar?m" demi? )
?nsanlar?n ne kadar kötü olduklar?n? görmek beni hiç ?a??rtm?yor; fakat bu yüzden hiç utanmad?klar?n? görünce çok ?a??r?yorum.
Ben hiç para biriktirmedim, insan biriktirdim. arada bozuk olanlar ç?kt?; Onlar?da Harcad?m Gitti..!
Asl?nda ayr?l?klar de?ilde, Gidenin sevmedi?i halde ' Seviyorum ' demesi en çok koyuyor insana.
Hayat öyle lanet bir?ey ki; Sustu?unda konu?mad?n diye pi?man eder, Konu?tu?unda ise susmad???n için kahreder.
Plutharkos: ???klar söndü?ü zaman bütün kad?nlar güzeldir.
Talleyrand: kad?nlar, f?rsattan çabuk yararlanmaya kalkan erke?i ba???larlar ama f?rsat? kaç?ran? ba???lamazlar.
Mere: güzellik do?an?n kad?nlara ilk verdi?i ve ilk geri ald??? arma?and?r.
?smail Habib Sevük: gücü erke?e, güzelli?i kad?na vermi?iz. her ?eyi yenen güç, yaln?z güzelli?e yenilecek.
Shakespeare: kad?n kelimesi, zaaf kelimesi ile ayn? anlama gelir.
Rus Atasözü: kad?nlar?n arzular?, hiç bir zaman dolmayan dilenci torbas? gibidir.
A. Shedol: yaln?z çocuk do?urmak, bir kad?n? anne yapmaz.
De Maistre: kad?nlar?n en yab?ld?klar? nokta, erkeklere benzemek isteleridir.
Rochefoucault: De?eri, güzelli?inden uzun süren pek az kad?n vard?r.
Tevfik Fikret: kad?n deniz gibidir, hiç güvenilmez.
Schopenhauer: kad?n, saç? uzun, akl? k?sa bir varl?kt?r.
Napolyon: güzel bir kad?n göze, iyi bir kad?n kalbe hitap eder. birincisi p?rlanta, ikincisi hazinedir.
G. Atherton: kad?nlar, gururlar?n? kurtaran yalanlardan ho?lan?rlar.
J. Baillie: kad?nlar?n üzüntüsü yaz f?rt?nas? gibidir, ?iddetli ama k?sa olur
Rudyard Kipling: kad?nlar hakk?nda bildi?im bütün ?eyleri bir tek kad?ndan ö?rendim.
Rudyard Kipling: kad?n?n tahmin etti?i ?ey, erke?in emin oldu?u ?eyden daha do?rudur.
GÜZELS?N ??R?NS?N, ?AHANES?N. ÇEKT???M Ç?LEYE TEK BAHANES?N. MELEKM? ?EYTANMI B?LMEMK? NES?N. TUZAKTAN TUZA?A ATSANDA OLUR. BEN SEN? SEV?YORUM. SEN SEVMESENDE OLUR.
SEN DESEM SEN? B?L?RM?S?N, SEN D?YE B?R DESEN Ç?ZEB?L?RM?S?N.B?R MESKEN BULAMADIM KEND?ME.BÜYÜK A?KLAR VARDIR HAN? B?L?RM?S?N.
ELLER BANA KALPS?ZS?N D?YORLAR, DO?RU ÇÜNKÜ KALB?M?N SENDE OLDU?UNU B?LM?YORLAR.
SEN? HER ÖZLED???MDE KALB?ME B?R YILDIZ Ç?Z?YORUM. SEN? NE KADARMI ÖZLED?M? ARTIK KALB?MDE B?R GÖKYÜZÜM VAR. ÇÜNKÜ SEN? SEV?YORUM.
DUYUYORUM SANA DOKUNAMAMANIN EZ?KL???N? VE DÜ?ÜNÜYORUM A?IK OLMANIN REZ?LL???N?. ?NAN YANINDAYKEN ÇEK?YORUM EN ÇOK HASRET?N?.
YILLARDIR SEVG?M?N ÖYLE ÇOK MUHAFIZI VE DÜ?MANI OLDUK? ?NAN BAN SEN?NLE ONLARI A?TI. VE ?NANK? SEN? SEV?YOR OLMAK B?LE BÜYÜK N?MET BEN?M ?Ç?N.
NASIL DOLDURDUYSAN HAYATIMI VARLI?INLA, BENDE YAZMAK ?STER?M ADIMI DEFALARCA DUDAKLARIMLA DUDAKLARINA.
UÇUMDAN DÜ?ERKEN TUTUNACAK DALIM OLSAN ÖLMEKTEN DE??L SEN? KIRMAKTAN KORKARIM
ARAMIZDAK? MESAFELER NEKADAR UZUN OLURSA OLSUN SONSUZLU?A G?DEN TÜM YOLLARA ADINI YAZDIM HANG? YOLDAN GEÇERSEN GEÇ SEN? SEVD???M? OKUYACAKSIN.
KUYRUKLU YILDIZLAR VARDIR, DÜNYAYA YETM?? YILDA B?R GEL?RLER, ?NSANLAR ONU HAYATLARI BOYUNCA YA B?RKEZ YADA H?Ç GÖRMEZLER.BEN GÖRDÜM. O DA SENS?N B?RTANEM...
A?KIM VAR DA?LAR B?LEMEZ, SEVG?M VAR K?MSEN?N AKLI ALAMAZ, B?RDE SEN VARSIN YA B?TANEM DÜNYADA K?MSE BÖYLE SEVEMEZ.
EN GÜZEL DEN?Z G?D?LMEM?? OLANDIR. EN GÜZEL ÇOCUK DAHA BÜYÜMED?, EN GÜZEL GÜNLER?M SEN?NLED?R VE SANA SÖYLEMEK ?STED???M EN GÜZEL SÖZ DAHA SÖYLENMEM?? OLANDIR. SEN? SEV?YORUM
B?R ?LK G?B? YA?AYACA?IM ?Ç?MDE, KALAN SON SEVG? PARÇASINI SEN?NLE, SAKIN AYRILMAYALIM A?KIM ÖLSEM B?LE ELLER?NDE..
SEN ENG?N ACILARLA KAVRULAN B?ÇARE YÜRE??MDE, SEVG? DA?ININ DORU?UNDAK? ER???LMEZ BUZULU ER?TEN KIZIL GÜNE?.
BEN? SANA KAVU?TIRACAK TEK ?EY?N ÖLÜM OLDU?UNU B?LSEYD?M, AZRA?L?N GELMES?N? BEKLEMEZD?M.
BUGÜNÜ YA?IYORSAM E?ER, GELECEK GÜZEL GÜNLER?N SEN? GET?RECE??NE ?NANDI?IM ?Ç?ND?R.
BEN SENDE ?MKANSIZLIKLARINI SEVD?M. FAKAT ASLA UMUTSUZLUKLARINI DE??L.
B?RGÜN B?R? ÇIKIPTA B?R ÇIRPIDA GÜNE?E ADINI BUZLA YAZARSA B?LK? O SEN? BENDEN DAHA ÇOK SEV?YORDUR.
BA?INI GÖ?SÜME YASLADI?INDA TEK B?R DÜ?MANIM VARDIR. GEÇ?P G?DEN ZAMAN...
HERZAMAN MUTLULU?UN DORU?UNDAYKEN GÜLÜNMEZ BAZEN SIRF HAYATA GICIKLIK OLSUN D?YE UÇURUMUN KENARINDAYKEN B?LE GÜLÜMSEYECEKS?N.
B?R GÜN GEL?P SORACAKSIN BEN? M? DAHA ÇOK SEV?YORSUN YOKSA TANRI'YI MI D?YE...BEN H?Ç DÜSÜNMEDEN TANRIYI D?YECE??M VE SEN KÜSÜP G?DECEK?S?N. AMA NEREDEN B?LECEKS?NK? ?Ç?MDEK? TANRININ SEN OLDU?UNU...
Duygular vard?r anlat?lmayan sevgiler vard?r kelimelere s??mayan bak??lar vard?r insan? a?latan insanlar vard?r ki asla unutulmayan, i?te sende onlardans?n!!!
Yaprak döken gençli?imin sat?r aralar?nda alt? k?rm?z?yla çizilmi? ve t?rnak içine al?nm?? suskunlu?umun ba? harflerisin.
KARANLIK GECEDE ÖNEML? DE??LD?R YILDIZLARI GÖRMEK, GÜNDÜZLER? YILDIZLARI GÖREB?LMEK MAR?FET, A?IK OLMAK ÖNEML? DE??L, B?R ÖMÜR BOYU SEVEB?LMEK MAR?FET
Seni y?ld?zlara benzetiyorum y?ld?zlar kadar parlak, y?ld?zlar kadar ula??lmas? zorsun
ama y?ld?zlar milyonlarca sen bitanesin
ISKELEMIN AYAGINDAKI BALIKLAR GETIRDI HABERINI, DEDILER KI 'BIR DENIZ KIZI HABER UCURDU SANA'INANAMADIM, GOKYUZUNE BAKTIM ;MARTILAR GULUMSEDI BANA!
"UMUT YAZIYORUM BIR KIR CICEGININ TAC YAPRAGINA.NICE SOGUKLARA DAYANIYORDA BIR SOZUNLE KIRILIVERIR DIYE KORKUYORUM...
Benim için insanlar ikiye ayr?l?r sevdiklerim ve di?erleri sevdi?im insanlarda ikiye ayr?l?r çok sevdiklerim ve di?erleri çok sevdi?im insanlarda ikiye ayr?l?r SEN ve di?erleri
Senin için yazd???m ?iirlerin birinde bir m?srada gizlenen bir kelime olsam ve Sen ?iiri okurken beni söyledi?inde tatl? dudaklar?na konan öpücük olsam.
Buruk Bir Duygu Yüklenirse Yüre?ine, Gözlerin Zamans?z Dal?verirse Uzaklara, Hele Kulaklar?n Deli Gibi Ç?nlarsa Bilki Bir Yerlerde Özlenmi?sindir.
Duyguydu Y?llarca Bozdurup Harcad???m?z, Sevgiydi Gölgelerimizi K?skand???m?z, Kaderdi Pençesinden Kurtulamad???m?z, Mutluluktu Tad?na Doyamad???m?z, A?ktanda Öte Bir?eydi Ad?n? Koyamad???m?z.
Yana??na Dü?en Kar Tanesi Eriyip Dudaklar?na Ula?t???nda O Bir Damla Serinli?i Benimle Payla?mak ?stersen Yüzüne Esen Rüzgara Dön. Bilki O Rüzgarda Ben Olaca??m.
Karanl?k Ayd?nl?ktan, Yalan Do?rudan Kaçar. Güne? Yaln?zda Olsa Etrafa I??k Saçar. Üzülme Do?rular?n Kaderidir Yaln?zl?k. Kargalar Sürüyle Kartallar Yaln?z Uçar.
Gül Bahçesinde Geçsede Ömrüm, ?nan Senin Üstüne Gül Koklamam Gülüm, Seni Koklamak Olsada Ölüm, ?nan U?runda Ölmeye De?er Be Gülüm.
A?z?m?n Tad? Yoksa, Hasta Gibiysem, Bo?az?mda Dü?ümleniyorsa Lokmalar, Buluttan Nem Kap?yorsam ?nan Hep Güzel Gözlerinin Hasretindendir.
Seni Y?ld?zlar Kadar Çok Seviyorum. Onlar Kadar Parlak ve Onlar Kadar Yak?ns?n Bana, Tek Fark Onlar Milyonlarca Sen Birtanesin.
Rüyalar?n En Güzelini Görürken Tanr?n?n Seni Korumas? ?çin Gönderdi?i Meleklerin Kanatlar? Öyle Büyük Olsun ki En Masum An?nda Bile Sana Kimseler Zarar Veremesin.
Gözlerin Nehir, Kirpiklerin Köprü Olsun. Ben Tam Üzerinden Geçerken ?pler Kopsun, Dü?tü?üm O Yer Dudaklar?n Olsun.
Birgün Hayat?n Bütün Güzelliklerinden Vazgeçip Ölüme Sessiz Sedas?z Gitmek ?stersen Yan?ma Gel. Yan?ma Gel ki; Sana Sensiz Ya?aman?n, Sensiz Olman?n Ölüm Oldu?unu Göstereyim.
Dünyada 2 Renk Gül Olsun. Biri K?rm?z? Di?eri Beyaz. Sen Beni Unutursan K?rm?z?lar Solsun, Ben Seni Unutursam Beyazlar Kefenim Olsun
Benim Kalbimi K?rmak Suya Yaz? Yazmak Kadar, Gönlümü Almak ?se Güne?e Dokunmak Kadar Zordur. Sen Suya Yaz? Yazmay? Ba?ard?n, ?imdi Güne?in Batmas?n? Bekle.
Göz Damlalar?n?n Yanaklar?na Çizdi?i Islak Patikalar? Seyret, Seyret ki Yaln?zl???n Ac?s?n? Anlayas?n. Dudaklar?n? Ok?ayan Tuzlu Tanecikleri Hisset, Hisset ki Daha Güzel A?layas?n.
Birlikte Ya?ayabilece?in Biriyle De?il, Onsuz Ya?ayamayaca??n Biriyle Ol. Gelip Bo?luk Dolduranlardan De?il, Gitti?inde Yeri Dolmayanlardan Olsun.
Bir Dost Yüzüne ?htiyaç Duydu?unda Ba??n? Kald?r ve Gökyüzüne Bak. Güzdüzleri Bulutlar?n Geceleri Y?ld?zlar?n Arkas?ndan Gülümsüyor Olaca??m.
Benim ?çin Hayatta ?ki ?ey Önemlidir, Biri Sen Di?eri Özgürlü?üm. Özgürlü?üm ?çin Can?m?, Senin ?çin Özgürlü?ümü Feda Ederim.
Güller Hep Ellerinde Açs?n Ama Dikenleri Batmas?n. Sevda Hep Seni Bulsun Ama Seni Yaralamas?n. Mutluluk Hep Yüre?ine Dolsun Ama Beni Unutturmas?n.
Birgün Ya?mura Yakalan?rsan Benden Kaçt???n Gibi Ya?murdanda Kaç. Çünkü Bulutlar?n Arkas?nda Kaybolan A?k? ?çin A?layan Benim.
Uzakl?klar Küçük Sevgileri Yok Eder, Büyükleri Yüceltir. T?pk? Rüzgar?n Mumu Söndürüp Ate?i Yükseltti?i Gibi.
ARAMIZDAK? MESAFELER HER NE KADAR UZAK OLURSA OLSUN, SONSUZLU?A G?DEN TÜM YOLLARA ADINI YAZDIM. VE HANG? YOLDAN GEÇERSEN GEÇ SEN? SEVD???M? OKUYACAKSIN..!
SEN ALLAHA D?LENEN D?LEK, GÖKLERE VARAN ELLER?MS?N. SEN GÖZLER?MDEN SÜZÜLEN YA?, TEK DÜ?ÜNCEM HASRET?MS?N. SEN SÖYLEYEMED???M, KEL?MELERLE ?FADE EDEMED???MS?N.!
SANA B?R SIR VERECE??M; GECEDEN YANA SESS?Z, SEVDADAN YANA KUTSAL.! MERAKLANDINMI YOKSA HEYECANLANDINMI? TAMAM CANIM TAMAM SÖYLÜYORUM; SEN? ÇOK SEV?YORUM...
Seni her özledi?imde kalbime bir y?ld?z koyuyorum. Ne kadar özledim diye sorarsan, kalbimde bir gökyüzü ta??yorum bunun için seni çok seviyorum.
Mevsimlerden sonbaharday?m, senin yüzünden. Dünyadaki herkes için herhangi biri ama herhangi biri için dünyalara de?ersin.
7 ayr? iklimden, 7 ayr? çiçek getirseler
7 ayr? ar?, 7 ayr? çiçe?e konsa
7 ayr? bal yapsa, senin kadar tatl? olamaz.
Ya??yorsam, bu gelecek günlerin bana seni getirece?ine inand???m içindir.
Dün ya?murlu bir ak?amda çok sevdi?im bir yolcuyu u?urlad?m. ona en ac? sözlerle güle güle benim biricik sevgilim dedim.
E?er bir gün gururunu yenip, bana geri dönmek istersen sak?n dönme, çünkü senin gururunun bitti?i yerde benim gururum ba?lar.
A?k üzerine edilmi? yeminler, kumsalda yaz?lm?? yaz?lara benzer.
Gerçekte bana ait olmayan, ama benim diyebildi?im tek varl?ks?n sen.
Sevgililer öpüsürken neden gözlerini kapatirlar bilir misin? Çünkü gözleriyle degil de kalpleriyle görmek isterler... Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum.
Gözleriyle gözlerine göz koyanin, gözlerimle gözlerini oyarim. Gözlerini gözlerden sakin, gözlerin gözlerime lazim.
Hani en güzel asklar imkansiz gelir ya insana, imkansiz oldugun için asigim sana!..
Bir insanin idealleri olmali, sonsuzluk gibi... Bir insanin özlemi olmali, özlemle açan çiçekler gibi... Bir insanin birtanesi olmali, o da senin gibi...
Seni seviyorum; elini kalbimin üzerinde hissettigim zaman, üzüntülerimi alip onlarin yerine simdiye kadar kimsenin basaramadigi o sicakligi koymayi basardigin için...
Seni ve sensizligi düsündükçe, esen rüzgarlarin ardindan yagan yagmurlar gibi sana ve sensizlige aglamak istiyorum.
Seni ne kadar sevdigimi merak ediyorsan, yagan yagmurun her damlasini tutmaya çalis, tutamadigin her yagmur damlasi kadar seviyorum seni.
Sana dalgalardan kalem yaptim ve kiyiya seni seviyorum yazdim, sen de inandin degil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana baglandim sana taptim...
Ayrilik küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. Tipki rüzgarin mumu söndürüp yangini güçlendirdigi gibi... Bizim de sevgimiz hep yasayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice günlere birlikte olmak dilegiyle...
Dün gece sen uyurken kizila boyadim denizleri, uçurumdan attim sessizligi, haber saldim rüzgarlara, fisildasinlar seni ne çok sevdigimi ve özledigimi
Bütün mevsimleri bir günde, bütün yillari bir mevsimde yasamaya raziyim seninle... Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dilegiyle..
Insanlar tanidim yildizlar gibiydi, hepsi parliyordu. Ama ben seni, günesi seçtim, bir günes için bin yildizdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!
Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarinda mutluluk, yüreginde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasinda iyi geceler öpücügü, yanagini uzat.
Dün gece sen uyurken kizila boyadim denizleri, uçurumdan attim sessizligi, haber saldim rüzgarlara, fisildasinlar kulagina seni ne kadar çok özledigimi... Gece bir baska giyer siyahini, yildizlar daha bir sönük olur, yakamozlar baska çizer denize kendini ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanimda yoksan eger!
Öperim dudaklarindan gül kokulu yanaklarindan her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin...Seni seviyorum.. Hem de çok...

#2339

 
© 2015
AŞK