Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Etkili Sözler

En Güzel Sevgiliye Etkili Sözler Kısa Sayfası - Karşınızdakinde büyük etki bırakacak onu düşünmeye itecek ve sizler hakkında düşüncelerini belkide değiştirecek anlamlı etkili özlü sözler ve ayrıca yazının sonlarına doğru ise etkili aşk sözleri bu sayfamızda yer alacaktır.
52- "Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah'a sığının."
Hz.Muhammed
53- "Kim olduğun öyle bir haykırıyor ki; ne dediğini duyamıyorum."
Ralph Waldo Emerson
54- "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
Hz. Muhammed
55- "Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter."
Hızır
56- "Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur." etkili sözler facebook
Hz. Muhammed
57- "Ulema, Allah'ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça."
Hz.Muhammed
58- "Teşbih yönü olmayan tevhid görüşü, tanrısallığa uzanan bir yoldur."
A.F.Y
59- "Ben, İnsanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım."
Hz.Muhammed
60- "Bir kavme su dağıtan, onların hepsinden sonra su içeçektir."
Hz.Muhammed
61- "Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir. İbadeti bilerek yapma da...."
A.F.Y
62- "Allah bazen dilediği halde emretmiş, bazende emrettiği halde dilememiştir. İblis'e, Adem'e secde etmesini emrettiği halde, secdenin yapılmasını irade etmemişti. Eğer İblis'in secde etmesini isteseydi, İblis secde ederdi. Adem'in malum ağaçtan yemesini yasaklamıştı ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde idi. Eğer ağaçtan yenilmesini istemeseydi Adem yemeyecekti."
Caferi Sadık
63- "Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur"
İtalyan Atasözü
64- "Kur'an yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talip'in oğlu Ali'de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur."
Hz. Muhammed
65- "Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz..."
Şeyh Hariri
66- "Ameller niyetlere göre değer kazanır."
Hz. Muhammed
67- "Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed'e, gönül Cebrail'e benzer."
Hacı Bektaş Veli
68- "Bilginler, Nebilerin varisleridir."
Hz. Muhammed
69- "İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz."
Hz. Muhammed
70- "Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile.."
Hz. Muhammed
71- "Öğrenmek, zaten bildiğini fark etmektir. Yapmak, onu bildiğini göstermektir."
Richard Bach
72- "Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur."
Hz. Muhammed
73- "Vecdin ilimde erimesi, ilmin vecd içinde kaybolmasından yeğdir."
Cüneyd-i Bağdadi
74- "Afetleri en iyi bilen, afetlere düçar olandır."
Cüneyd-i Bağdadi
75- "Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem."
Hz. Ali
76- "İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim."
Hz. Ali
77- "Ne sazdan, ne sözden, ne evladdan, ne de güzel yüzden zevk aldım, Sazı severim, aşkımı söylerse; sözü severim, yine onu söylerse, manayı söylemeyen güzeli ne yapayım?. Su içmek isteyen bir kimse için boş kadeh ne işe yarar?. Fakat kadeh temiz, berrak ve latif olursa elbette suyun zevkini arttırır."
Kenan Rifai
78- "Senin Allah'a erişmen mümkün değildir. Zira daha beşer makamı dahi senin için örtülüdür." (Molla için söylenen söz)
Muhammed İkbal
79- "Sen insana ulaşmadan Allah'ı nasıl arıyorsun?."
Muhammed İkbal
80- "Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim."
Hallac-ı Mansur
81- "Deniz, kendi dalgasından daha eski değildir."
Hızır (a.s)
82- "Ben ve Hallac aynı şey idik. Ne var ki o sır'rı açığa vurdu ben sakladım."
Şibli
83- "Nokta, tüm çizgilerin esasıdır."
Hallac-ı Mansur
84- "İyi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz."
Hz. Muhammed
85- "Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır."
Hz. Muhammed
86- "Rüyalar , gecelerin akvaryumudur."
Victor Hugo
87- "Kıyamet ile ben işte şu iki parmak gibi yakın olarak ba's olundum."
Hz.Muhammed
88- "Beşeriyet tanrısallığa uzanan bir yoldur. İbadetinin ne olduğunu söylemeye gerek var mı?."
A.F.Y
89- "Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez."
Hz.Muhammed
90- "Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran."
Hz.Muhammed
91- "Dünyada en iyi kadın, anasından doğmayandır."
Firdevsi
92- "Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır."
Hz. Muhammed
93- "Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim."
Hz. Muhammed
94- "Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz."
Hz. Muhammed
95- "Allah! Size haram ettiği şeyde şifa halketmedi"
Hz. Muhammed
96- "Adem'in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir."
Hz. Muhammed
97- "İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun."
Hz. Muhammed
98- "Zamanı gelmiş bir fikrin karşısına dikilme gücüne hiçbir ordu sahip değildir."
V.Hugo
99- "Cenabı Hakk'ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir."
Hz. Muhammed
100- "Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez."
Helen Keller
1- "Affetmek, zaferin zekâtıdır."
Hz. Muhammed
2- "İman, aklın çalışmasının ürünüdür."
Ahmed Hulûsi
3- Yu;3/3 İsa ona şu karşılığı verdi "Sana doğrusunu söyleyeyim, Bir kimse yeniden doğmadıkça Allâh'ın melekûtunu göremez.
Yu;3/5 İsa şöyle yanıt verdi"Sana doğrusunu söyleyeyim, Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Allâh'ın melekûtuna giremez.
Hz. İsa
4- "Sevgin nefrete dönüşmesin, sana ancak yük olur."
A.F.Y
5- "Besmele çektikten sonra, Fatihayı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et."
Muhiddin Arabi
6- "Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud'dur."
Ahmed Hulûsi
7- "Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin."
Hz.Muhammed
8- "Yaşam kabullenmektir."
A.F.Y
9- "Mollanın namazında Hakk'ın ne Celali vardır, ne de Cemali. Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez."
Muhammed İkbal
10- "Marifetin zekâtı, marifeti oluşturmaktır."
A.F.Y
11- "Acı, akıllı adamların hocasıdır."
Byron
12- "Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi 'yapmam' dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır."
Hz.Muhammed
13- "Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud'dur."
Ahmed Hulûsi
14- "Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır."
Hz.Muhammed
15- "Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın."
A.F.Y
16- "Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir."
Cüneyd-i Bağdadi
17- "Kadın insansı ile insan arasında köprüdür."
A.F.Y
18- "Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir."
Yunus Emre
19- "İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür."
Hz.Muhammed
20- "İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir."
Hz. Muhammed
21- "Yöneldiğin mahallin her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir."
A.F.Y
22- "Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin."
Hz. Muhammed
23- "Sadece insanın günahları affedebilme gücü vardır."
A.F.Y
24- "Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir."
Fransız Atasözü
25- "Sevgi insansıda bedenselliği, insanda kemalâtı oluşturur."
A.F.Y
26- "Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur."
Demokritos
27- "İsimlerin batıni manasını bilmek, zahirini yaşama anlamına gelmez."
A.F.Y
28- "Yeterli insan sükut eder, yetersiz olan ispata çalışır."
A.F.Y
29- "Zekanın peşinde koşmayın aptallığı yakalarsınız."
Montesquieu
30- "Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz."
Hz. Muhammed
31- "İspat, izafi varlığın bir göstergesidir."
A.F.Y
32- "Tasavvuf, Hakk'ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir."
Cüneyd-i Bağdadi
33- "Tartışma, algılamaya mani olan beşeri bir duygudur."
A.F.Y
34- "Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır."
Hz. Muhammed
35- "Cennetin ahmakla dolu oluşu, vehmin nur boyutunda kalkmadığının delilidir."
A.F.Y
36- "Yolları ayrı olanlar, birbirine danışmazlar."
Conficius
37- "Huşu namaza, haşyet ilme aittir."
A.F.Y
38- "Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur."
Hafız
39- "Kişiye, kendisine parmakla işaret edilmesi, şer cihetinden kafidir."
Hz.Muhammed
40- "Allah'ın dışında kimseye borç verme."
A.F.Y
41- "İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."
Hz. Muhammed
42- "Vehimle kazanan, vehimle kaybeder."
A.F.Y
43- "Kadınlar, sevmedikleri adama hiç acımazlar."
Alexandre Dumas Fils
44- "Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir."
Yunus Emre
45- "Vicdan sahibi kısık seslidir."
A.F.Y
46- "Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır."
Cüneyd-i Bağdadi
47- "Kullanmayı düşünen, kullanılacağını unutmasın."
A.F.Y
48- "Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir."
David Starr Jordan
49- "Tepe tepe kullanan, ancak beşeri seyirde olandır."
A.F.Y
50- "Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A'sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir."
Mevlâna
51- "Yokluk, varlığın aynasıdır."
A.F.Y
Etkili Aşk Sözleri
6: Güneşin buz tuttugu yerde bir alev görürsen, o bil ki yalnız ve yalnız senin için yanan kalbimdir...
7: Dünyada iki gül olsun biri kırmızı biri beyaz, sen beni unutursan kırmızı gül solsun, ben seni unutursam beyaz gül kefenim olsun...
8: Gözlerine gözleriyle göz koyanın, gözlerini gözlerimle oyarım. Gözlerini gözlerden sakın, gözlerin gözlerime lazım.
9: Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüregine, gözlerin zamanla takılırsa uzaklara, hele kulakların zamansız deli gibi çınlarsa, bil ki bir yerlerde özlenmişsindir.
10: Yanagına düşen bir kar tanesi eriyip dudaklarına ulastıgı zaman, ve bir damla serinligi biriyle paylasmak istediginde, yüzünü rüzgara dön yeter, o benim iste!
11: Ismini kagıda yazamıyorum. Gün gelir yerlere atılır diye, elerim tutmuyor çizemiyorum resmini görenler tutulur diye...
12: Bu gece kayarken yıldızlar gökyüzünden ve gözümden yaşlar süzülürken, dilek tutmadım ilk defa sadece teşekkür ettim tanrıya, bu gece yanımda oldugun için...
13: Basın göğsüme yaslandıgında, tek düşmanım var. Geçip giden zaman...
14: Benim sana olan aşkım sagır bir ressamın , kristal bir yüzeye düsen gülün sesini çizdigi zaman biter.
1: Önce düştüğümde kalkmayı, sonra aleve dokunduğumda acıyı, sevmeyi öğrendim, sevilmeyi, herseyi öğrendimde"yalnız seni unutmayı ögrenemedim"
2: Rüzgarın kemanını çaldıgı ve damlaların pencerene vurdugu bir gecede yatagına uzanıp hayalini kurdugun ve keşke dedigin tüm güzellikler senin olsun...
3: Seni ne kadar sevdiğimi ögrenmek istersen, yere düşen her yağmur damlasını tutmaya çalış; tutabildiklerin senin sevgin.. tutamadıklarınsa; benim sana olan sevgimdir.
4: Ne insanlar tanıdım yıldızlar gibiydiler, hepsi göklerdeydi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim. Ve bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim...
5: Hayata niye geldim diye düşünmeye başlamıştım. 21"² imden sonra seninle tanısınca anladım dünyaya geliş sebebimi...
Canım sıkıldığı gün, sıkıntının içimi kapladığı saat, ruhumda daralma yaşadığım dakika, gözümü kapattığım an, senin yüzün gelir aklıma dağılır tüm sıkıntılarım, aşkım.
Yeniden gelseydik dünyaya, herşeyin mükemmel olduğu, mutluluğun, sevginin, güzelliğin her yeri kapladığı o harika yaşamda bile senin yerin çok farklı olurdu, özelim, güzelim.
Terazinin bir ucuna sen diğer ucunda dünyayı koysalar belki dünya ağır basardı ama yine de seni seçerdi şu kalbim inan.
Kafamın içinde dönüp duruyor, damarlarımdan taşıyor, gözlerimden fışkırıyor, dilimde tüy bırakmıyor. Ne olacak senin aşkın, biricik.
Kaç kez düşünüldüğünü, kaç kez hatırlandığını, kaç kez arandığını, kaç kez yazılığını çizildiğini bilmeyebilirsin. Ama şunu bil bir kez bile unutulmayacaksın.
Denizleri mürekkep yapsalardı ne güzel olurdu. O zaman seni ne çok sevdiğimi yazmama yetecek kadar sıfırlar ekleyebilirdim 1 den sonra.
En yakın arkadaşların, en yakın sevdiklerin, akrabaların, kardeşlerin, dayıların, eniştelerin, amcaların, yengelerin, halaların, dedelerin bilsin ki ben sana aşığım.
Dün televizyonda seni gördüm. Sokakta da gördüm. Alışverişte gördüm seni. Terzide gördüm. Pencerede gördüm evde. Alt geçitte gördüm hatta. Her gördüğümde gördüm seni.
Öfkeden patladığım an, sinirden köpürdüğümde hatta, kızgınken falan bile, ağzımdan köpürdüğümde dahi sevebilsen beni, dünyam senin olur.
» Sevmiyorum şu saatin sesini, akmasın dursun zaman.herşeyin bir öncesi ve sonrası vardır derler ya; YALAN. senden önce vardım belki ama aşkım senden sonra olmayacağım inan.
»Seni dünler için sevmedim.dünler yaşanıp bitti.seni bugünler içinde sevmedim bugünlerde bitecek.seni yarınlar için sevdim çünkü yarınlar hiç bitmeyecek ..
» Dünyada ki bütün çöller bir avuç kalırcasına birer tanecik insan olsalar ve bütün denizlerde ki sular bir yudum kalırcasına birer damla insan olsalar unutma ki tek seveceğim kişi sensin..
» Seni dünyada seven on kişi varsa bunlardan biri benim seni dünyada seven beş kişi varsa bunlardan biri gene benim seni dünyada seven bir kişi varsa o mutlaka benim seni dünyada seven hiç kimse yoksa bilki ben ölmüşüm.
» Yeni bir aşka başlıyorum sanmıştım galiba çok yanılmışım. Bu aşkın sonuda ayrılık olacak, ve yaşadıklarım geride kalacak. Geriye acı ve güzel hatıralar kalsa bile, onları hatırlamak ayrılık kadar acı olmayacak..
» Bugün benim için yepyeni bir gün doğuyor; herşey capcanlı, herşey hayat dolu, herşey benimle duygularım hakkında konuşuyor, herşey beni duygularıma değer vermeye davet ediyor...
» Eğer bir gün hayatımın son nefesini verirde bu dünyanın güzelliklerinden vazgeçecek olursam hep yanımda ol ki sana sessizliğin ölüm demek olduğunu göstereyim..
» Birgün bana soracaksın, beni mi yoksa hayatı mı daha çok seviyorsun diye. hayatı diyeceğim, küsüp gideceksin ama hiçbir zaman bilmeyeceksin ki benim hayatım sensin.
» Sen benim incimdin. parıldayan masum güzelliğinle seni sarp kayalıklardan tırnaklarımla kazıdığım bir istiridyede bulmuştum. ve bir daha kaybetmiyeyim diye kalbimin derinliklerine gömdüm.
» Ne seni unutturacak kadar zaman geçecek ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek bırakıp gitsende unuturum sanma zaman alışmayı öğretir unutmayı asla.
» Gecemin gündüzümden farkı yok alaca karanlık karanlığa ferman yazsam yüzbin satırlık beni bu karanlıktan kurtaracak aydınlık senin o gözlerinde ki sönmez ışık.
» Bu arta kalan hangi yaz akşamının hüzünleri oysa birbirimizin yaralarıyla sarmalıydık kanayan yerlerimizi yokluğuna dayanabilirim sandım, oysa yokluğun bir şiir ve ben şair olamadım.

#2500

 
© 2015
AŞK