Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Evlenme Teklifi Sözleri

Romantik Evlenme Teklifi Sözleri K?sa Evlilik Teklifleri
- Bundan y?llar y?llar sonra geriye dönüp bakt???mda, iyi ve kötü tüm an?lar?mda yan?mda sen ol istiyorum. Benimle evlenir misin?
- Sen hayat?ma girdikten sonra yazmaya ba?lad???m hikayenin en heyecanl? yerine geldi s?ra. Ortakhikayemize, ortak bir isimle devam etmek için benimle evlenir misin?
- Ortak bir haf?za, ortak bir geçmi? ve hayat?mdaki di?er her tüm güzelliklerin orta?? olmak için, benim di?er yar?m olmak için benimle evlenir misin? evlenme teklifi sözleri uzun
- Seninle, en az senin kadar güzel bir hayat ya?amak istiyorum. Benimle evlenir misin? evlenme teklifi sözleri komik
- Seninle onca an?, onca ya?anm??l?k biriktirdik. Birlikte bir a?k? büyüttük, sevgi ço?altt?k. ?imdi bu güzel hikayeye sihirli bir dokunu? laz?m. Benimle evlenir misin?
- Yürüdü?üm bütün yollar beni sana getirsin, kap?lar seninle aç?ls?n, her odada senin kokun olsun, bütün günler seninle ba?las?n ve bitsin istiyorum. Benimle evlenir misin?
- Hayat? ya?amaya de?er k?lan, bütün mutluluklar?m?n sebebi... Bir ömür boyu, iyi günde, kötü günde birlikte bir hayat için benimle evlenir misin?
- Seninle geçirdi?im her an benim için bir ömre bedel. Bu anlar hiç bitmesin bir ömür boyu sürsün istiyorum. ?yi günde, kötü günde, son nefesimizde bile el ele olmak için benimle evlenir misin?
- Yeni do?an günü, geceyi ayd?nlatan y?ld?zlar?, ya?muru, güne?i, hayatta sevdi?im her ?eyi sen yan?mdayken iki kat daha fazla seviyorum. Ben seninle tamamlan?yor, seninle son buluyorum. Ömrümüz boyunca bu güzel bütünü devam ettirmek için benimle evlenir misin?
iLk Gördü?üm Gibi Kalbim Seviyor Seni Liseli A??klar Gibi Seviyorum Seni An?lar?m?z?n Güzelli?i Ad?na Benimle Evlenirmisin?
K?sac?k hayat?mda Benimle en uzun hayat? ya?amak için benimle evlenirmisin?
hayat?m?zda Hep yazlar Olsun So?ukluk aram?z? kurutmas?n nne?e ve sevinç ile hayat?m?za ad?m atal?m benimle evlenirmisin?
Art?k Zaman? geldi Sevgimizin Ad?na Evlilik Koyal?mm??
Güzelli?in kadar Güzel bir Hayat ya?amak istiyorum Seninle, öLürken bile güzelli?ine bakarak kapamak istiyorum gözlerimi Benimle evlenirmisin?
Seninle hayata ba?layal bedenim seninle yol ald? güzelim benimle evlenirmisin?
sevgiyi e?ittik a?k? büyüttük ?imdi kar??t?rma zaman? benimle evlenirmisin?
beyazlar içinde bir melek olup bana gelirmisin benimle evlenirmisin?
yoklu?un ya?mura yazi yazmak kadar zor.varl???n ya?am kadar kutsal.sen nefes kadar önemli, canim kadar degerlisin benimle evlenir misin ?
paylastikca cogalan tek sey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedilestirdiginiz sevginizin hep cogalmasini dileriz... yasaminiz boyunca gunes hep onunuzde olsun ki golgeler ardinizda kalsin. omur boyu mutluluklar dilerim...
zaman çok k?sa, ya?am boyu birlikte olmaya söz verdi?iniz bugünden itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. mutluluklar
sensizlik yalan seninle olmak masal gibi gelir bana;ne zaman seninle evlenirsem o zaman inan?r?m gerçek oldu?una...benimle evlenirmisin a?k?m?
tek bir dilegim var! bembeyaz bir gelinlikle namusumla babamin evinden sevdigimle gelin gitmektir.
Hayat K?sa iken Ya?amy? Güzelli?in Solmadan Öpülmeyi Seninle Bir Ömür Geçirmeyi istiyorum, Benimle Evlenirmisin?
Seni Görünce ANlad?m ya?amay? A?larken Gördüm Yaln?zl??? Seni kaybetmek istemiyorum, Benimle Yeni bir dünya Kurmak için haz?rm?s?n Can?m?
Beyaz gelinlik yak???r Sana Güzel Sözlerimin iLah?s?n Sen Ey Sevgili!!! Mutlulu?um Ad?'d?r ismin Benimle Evlenirmisin?
Seninle A?lamay? ö?rendim Peki Seninle Ya?amay?da Ö?rensem Çok Görürmüsün A?k?m Bana? benimle Evlenirmisin?
Komik Evlenme Teklifi Sözleri
Hayata benimle ayn? pencereden bakarm?s?n?,
Benimle evlen yoksa ben seninle evlenirim.
Beraber ya?lan?p beraber geberelim mi?
Hayat?m? karartmak istiyorum bana yard?m eder misin?
Sana ömür boyu ba??m?n etini yeme f?rsat?n? sunuyorum...
Benimle a?k? bitirmek istermisin?
Bi biskrem versem benimle evlenir misin?
Annemin kaynanan olmas?n? istermisin?
Sevgilim ili?kimizin devlet taraf?ndan tan?nmas?n? istiyorum.
Aramiza devletin, kanunlarin falan girmesi ne kadar da romantik, ah! tabi ki sevgilim hemen! hemen evlenelim.

#2426

 
© 2015
AŞK