Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Evlilik Kutlama Mesajlar?

Bir bütün olu?turdu?unuz bugün birle?en elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n ve her zaman sevgi dolu baks?n gözleriniz birbirine... Zaman çok k?sa, ya?am boyu birlikteli?e ad?m att???n?z ?u andan itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Bir hayat? tüm güzellikleriyle payla?man?z dile?imle? Mutluluklar!

Birle?en elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Bir hayat? tüm güzellikleriyle payla?man?z dile?imle... Mutluluklar!

Tüm ya?ant?n?z boyunca en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? beraber ya?aman?z? dilerim... Mutluluklar?

Hayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdi?iniz yolda, güne? hep önünüzde olsun ki gölgeler ard?n?zda kals?n. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim?

Nikah?n?za gelemiyorum ama mutluluk dileklerimi iletemeyecek kadar da uzakta de?ilim. Umar?m her ?ey gönlünüzce olur?

Sana e?inle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir ya?am diliyorum. Her ikinizi de tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Bir elman?n iki yar?s? gibisiniz. Ya?am boyu bunu koruman?z ve birbirinizi hep tamamlaman?z dile?iyle... Mutluluklar!

Hayat kadehse e?er, a?k da kadehi dolduran ?arapt?r. Kadehinizin hiç ?araps?z kalmamas? dileklerimizle, hayat boyu mutluluklar dileriz.

Ebedi sevgi yolunda att???n?z bu ilk ad?mda belki yan?n?zda de?ilim ama bilin ki tüm kalbim sizinle. Hayat boyu mutlu olman?z? diliyorum.

Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?lanarak geçsin. Hayat boyu mutlu ve huzurlu ya?ay?n! Yuvan?zdan sevgi eksik olmas?n...

Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat?n?za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Ömür boyu mutluluklar dilerim.

Ya?ant?n?z?n her günü bugünkü gibi sevgi dolu, mutlu ve heyecan dolu geçsin. Birbirinize hep ba?l? kal?n! Mutluluklar...

Sevginizi ölümsüzle?tirmeye do?ru att???n?z bu ad?mda sevginizin hep ilk anki gibi taze kalmas? ve mutlu olman?z dile?imle...

Unutmay?n ki payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedile?tirdi?iniz sevginizin hep ço?almas?n? dilerim. Mutlu bir ya?am dile?iyle...

Bir ya?am boyu birbirinizi sevmeniz ve hep ne?e içinde, huzurlu bir hayat sürmeniz dile?imle... Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Mutluluklar!

Ya?am boyu birbirinizi daima sevmeniz ve hep ne?e içinde, huzurlu bir hayat sürmeniz dile?imle... Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Unutmay?n ki payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilikle ebedile?tirdi?iniz ve kutsalla?t?rd???n?z sevginiz hep ço?als?n! Mutluluklar...

Her günüzü her an bitecekmi?cesine birbirinize daha da s?k? sar?larak ve sevgi dolu ya?aman?z? diliyorum... Ömür boyu mutluluklar.

Zaman çok k?sa, ya?am boyu birlikte olmaya söz verdi?iniz bugünden itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Mutluluklar"‹

E?er yan?n?zda olsayd?m size s?ms?k? sar?l?r, ya?am boyu gözlerinizdeki ???lt?n?n devam etmesini, birbirinizi daima sevmenizi ve hep ne?e içinde, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. ??te bu mesaj da benim orada söyleyemediklerime arac?l?k ediyor. Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Ömür boyu mutluluklar sizin olsun!

Bir bütün olu?turdu?unuz bugün birle?en elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n ve her zaman sevgi dolu baks?n gözleriniz birbirine... Zaman çok k?sa, ya?am boyu birlikteli?e ad?m att???n?z ?u andan itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Bir hayat? tüm güzellikleriyle payla?man?z dile?imle? Mutluluklar!

Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?lanarak geçsin. Hayat kadehse e?er, a?k da kadehi dolduran ?arapt?r. Kadehinizin hiç ?araps?z kalmamas? dileklerimizle, hayat boyu mutluluklar dileriz. Birlikte en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? ya?ay?n! Her ?ey gönlünüzce olsun ve yuvan?zdan sevgi eksik olmas?n!

Ebedi sevgi yolunda att???n?z bu ilk ad?mda belki yan?n?zda yokum ama bilin ki tüm kalbim sizinle. Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat?n?za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Tüm ya?ant?n?z boyunca birlikte en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? ya?ay?n! Birle?en elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Mutluluklar!

Payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedile?tirdi?iniz sevginizin hep ço?almas?n? dileriz... Ya?am?n?z boyunca güne? hep önünüzde olsun ki gölgeler ard?n?zda kals?n. Ömür boyu mutluluklar dilerim.

Birlikte gülebilmek, gezebilmek, mutlu olabilmek, ?a?k?nl?klar ve sevinçler ya?ayabilmek için, en önemlisi de birbirinizi hep sevebilmek için bolca "zaman"?n?z olmas?n? diliyorum? Elleriniz ve gözleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n! Mutluluklar

Ya?ant?n?z? birle?tirmek yolunda att???n?z bu ilk ad?mda belki yan?n?zda yokum ama bilin ki tüm kalbimle sizinleyim. ?u andan itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Sevginizin hep ilk anki gibi taze kalmas? ve mutlu olman?z dile?imle...

Nikah?n?za gelemiyorum. Ama mutluluk dileklerimi iletemeyecek kadar da uzakta de?ilim. Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat?n?za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Birlikte en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? ya?ay?n. Mutluluklar dilerim.

Bir bütün olmak için birle?en elleriniz ve kalpleriniz bir daha hiç ayr?lmas?n ve her zaman sevgi dolu baks?n gözleriniz? Hayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdi?iniz yolda, güne? hep önünüzde olsun ki gölgeler ard?n?zda kals?n. Ömür boyu mutluluklar

Her gününüz, birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?lanarak sevgi dolu geçsin. Hayat boyu mutlu, huzurlu ve de bol çocuklu ya?aman?z dile?imle. Yuvan?zdan sevgi eksik olmas?n. Gözleriniz hep birbirini aras?n. Mutluluklar...

Bir a?k gülümsemeyle ba?lar, öpücükle devam eder ve bir nikahla ölümsüzle?ir. Sevginizi ölümsüzle?tirmeye do?ru att???n?z bu ad?mda, a?k?n?z?n hep ilk günkü gibi taze kalmas?n? ve mutlu olman?z? diliyorum. Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n!"‹

Bir ya?am boyu birbirinizi sevmeniz ve hep ne?e içinde, huzurlu bir hayat sürmeniz dile?imle... Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Mutluluklar!

Unutmay?n ki payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedile?tirdi?iniz sevginizin hep ço?almas?n? dilerim. Mutlu bir ya?am dile?iyle...

Sevginizi ölümsüzle?tirmeye do?ru att???n?z bu ad?mda sevginizin hep ilk anki gibi taze kalmas? ve mutlu olman?z dile?imle...

Ya?ant?n?z?n her günü bugünkü gibi sevgi dolu, mutlu ve heyecan dolu geçsin. Birbirinize hep ba?l? kal?n! Mutluluklar...

Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat?n?za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Ömür boyu mutluluklar dilerim.

Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?lanarak geçsin. Hayat boyu mutlu ve huzurlu ya?ay?n! Yuvan?zdan sevgi eksik olmas?n...

Ebedi sevgi yolunda att???n?z bu ilk ad?mda belki yan?n?zda de?ilim ama bilin ki tüm kalbim sizinle. Hayat boyu mutlu olman?z? diliyorum.

Hayat kadehse e?er, a?k da kadehi dolduran ?arapt?r. Kadehinizin hiç ?araps?z kalmamas? dileklerimizle, hayat boyu mutluluklar dileriz.

Bir elman?n iki yar?s? gibisiniz. Ya?am boyu bunu koruman?z ve birbirinizi hep tamamlaman?z dile?iyle... Mutluluklar!

Sana e?inle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir ya?am diliyorum. Her ikinizi de tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Nikah?n?za gelemiyorum ama mutluluk dileklerimi iletemeyecek kadar da uzakta de?ilim. Umar?m her ?ey gönlünüzce olur?

Hayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdi?iniz yolda, güne? hep önünüzde olsun ki gölgeler ard?n?zda kals?n. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim?

Tüm ya?ant?n?z boyunca en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? beraber ya?aman?z? dilerim... Mutluluklar?

Birle?en elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Bir hayat? tüm güzellikleriyle payla?man?z dile?imle... Mutluluklar!

Zaman çok k?sa, ya?am boyu birlikte olmaya söz verdi?iniz bugünden itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Mutluluklar?

Her günsüzü her an bitecekmi?çesine birbirinize daha da s?k? sar?larak ve sevgi dolu ya?aman?z? diliyorum... Ömür boyu mutluluklar?

Ya?am boyu birbirinizi daima sevmeniz ve hep ne?e içinde, huzurlu bir hayat sürmeniz dile?imle... Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Unutmay?n ki payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilikle ebedile?tirdi?iniz ve kutsalla?t?rd???n?z sevginiz hep ço?als?n! Mutluluklar...

Bir a?k gülümsemeyle ba?lar, öpücükle devam eder ve bir nikahla ölümsüzle?ir. Sevginizi ölümsüzle?tirmeye do?ru att???n?z bu ad?mda, a?k?n?z?n hep ilk günkü gibi taze kalmas?n? ve mutlu olman?z? diliyorum. Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n!

Her gününüz, birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?lanarak sevgi dolu geçsin. Hayat boyu mutlu, huzurlu ve de bol çocuklu ya?aman?z dile?imle. Yuvan?zdan sevgi eksik olmas?n. Gözleriniz hep birbirini aras?n. Mutluluklar...

Bir bütün olmak için birle?en elleriniz ve kalpleriniz bir daha hiç ayr?lmas?n ve her zaman sevgi dolu baks?n gözleriniz? Hayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdi?iniz yolda, güne? hep önünüzde olsun ki gölgeler ard?n?zda kals?n. Ömür boyu mutluluklar?

Nikah?n?za gelemiyorum. Ama mutluluk dileklerimi iletemeyecek kadar da uzakta de?ilim. Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat?n?za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Birlikte en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? ya?ay?n. Mutluluklar dilerim.

Ya?ant?n?z? birle?tirmek yolunda att???n?z bu ilk ad?mda belki yan?n?zda yokum ama bilin ki tüm kalbimle sizinleyim. ?u andan itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Sevginizin hep ilk anki gibi taze kalmas? ve mutlu olman?z dile?imle...

Birlikte gülebilmek, gezebilmek, mutlu olabilmek, ?a?k?nl?klar ve sevinçler ya?ayabilmek için, en önemlisi de birbirinizi hep sevebilmek için bolca "zaman"?n?z olmas?n? diliyorum? Elleriniz ve gözleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n! Mutluluklar?

Payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedile?tirdi?iniz sevginizin hep ço?almas?n? dileriz... Ya?am?n?z boyunca güne? hep önünüzde olsun ki gölgeler ard?n?zda kals?n. Ömür boyu mutluluklar dilerim?

Ebedi sevgi yolunda att???n?z bu ilk ad?mda belki yan?n?zda yokum ama bilin ki tüm kalbim sizinle. Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat?n?za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Tüm ya?ant?n?z boyunca birlikte en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? ya?ay?n! Birle?en elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Mutluluklar!

Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?lanarak geçsin. Hayat kadehse e?er, a?k da kadehi dolduran ?arapt?r. Kadehinizin hiç ?araps?z kalmamas? dileklerimizle, hayat boyu mutluluklar dileriz. Birlikte en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? ya?ay?n! Her ?ey gönlünüzce olsun ve yuvan?zdan sevgi eksik olmas?n!

Bir bütün olu?turdu?unuz bugün birle?en elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n ve her zaman sevgi dolu baks?n gözleriniz birbirine... Zaman çok k?sa, ya?am boyu birlikteli?e ad?m att???n?z ?u andan itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Bir hayat? tüm güzellikleriyle payla?man?z dile?imle? Mutluluklar!

E?er yan?n?zda olsayd?m size s?ms?k? sar?l?r, ya?am boyu gözlerinizdeki ???lt?n?n devam etmesini, birbirinizi daima sevmenizi ve hep ne?e içinde, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. ??te bu mesaj da benim orada söyleyemediklerime arac?l?k ediyor. Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Ömür boyu mutluluklar sizin olsun!"‹

Bir elman?n iki yar?s? gibisiniz. Yasam boyu bunu koruman?z ve birbirinizi hep tamamlaman?z dile?iyle... Mutluluklar!

Ebedi sevgi yolunda att???n?z bu ilk ad?mda belki yan?n?zda de?ilim ama bilin ki tüm kalbim sizinle. Hayat boyu mutlu olman?z? diliyorum.

Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?lanarak geçsin. Hayat boyu mutlu ve huzurlu yasay?n! Yuvan?zdan sevgi eksik olmas?n...

Ya?ant?n?z?n her günü bugünkü gibi sevgi dolu, mutlu ve heyecan dolu geçsin. Birbirinize hep ba?l? kal?n! Mutluluklar...

Sevginizi ölümsüzle?tirmeye do?ru att???n?z bu ad?mda sevginizin hep ilk anki gibi taze kalmas? ve mutlu olman?z dile?imle...

Bir ya?am boyu birbirinizi sevmeniz ve hep ne?e içinde, huzurlu bir hayat sürmeniz dile?imle... Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Mutluluklar!

Unutmay?n ki payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedile?tirdi?iniz sevginizin hep ço?almas?n? dilerim. Mutlu bir ya?am dile?iyle...

Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?lanarak geçsin. Hayat boyu mutlu ve huzurlu ya?ay?n! Yuvan?zdan sevgi eksik olmas?n...

Ya?ant?n?z?n her günü bugünkü gibi sevgi dolu, mutlu ve heyecan dolu geçsin. Birbirinize hep ba?l? kal?n! Mutluluklar...

Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat?n?za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Ömür boyu mutluluklar dilerim.

Sevginizi ölümsüzle?tirmeye do?ru att???n?z bu ad?mda sevginizin hep ilk anki gibi taze kalmas? ve mutlu olman?z dile?imle...

Bir bütün olu?turdu?unuz bugün birlesen elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n ve her zaman sevgi dolu baks?n gözleriniz birbirine... Zaman çok k?sa, yasam boyu birlikteli?e ad?m att???n?z su andan itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Bir hayati tüm güzellikleriyle payla?man?z dile?imle? Mutluluklar!"‹

Unutmayin Ki Paylast?kca Çogalan Tek Sey Sevgidir, Evlilik Gibi Bir Noktayla Ebedilestirdiginiz Sevginizin Hep Cogalmasini Dilerim. Mutlu Bir Yasam Dilegiyle...

Sevginizi Olumsuzlestirmeye Dogru Attiginiz Bu Adimda Sevginizin Hep Ilk Anki Gibi Taze Kalmasi Ve Mutlu Olmaniz Dilegimle...

Yasantinizin Her Gunu Bugunku Gibi Sevgi Dolu, Mutlu Ve Heyecan Dolu Gecsin. Birbirinize Hep Bagli Kalin! Mutluluklar...

Beyaz Guvercinler Yolluyorum Size Buralardan, Hayatiniza Sevgi, Mutluluk Ve Huzur Versin Diye. Omur Boyu Mutluluklar Dilerim.

Her Gununuz Birbirinizi Daha Cok Severek Ve Birbirinize Daha Cok Baglanarak Gecsin. Hayat Boyu Mutlu Ve Huzurlu Yasayin! Yuvanizdan Sevgi Eksik Olmasin...

Ebedi Sevgi Yolunda Attiginiz Bu Ilk Adimda Belki Yaninizda Degilim Ama Bilin Ki Tum Kalbim Sizinle. Hayat Boyu Mutlu Olmanizi Diliyorum.

Hayat Kadehse Eger, Ask Da Kadehi Dolduran Saraptir. Kadehinizin Hic Sarapsiz Kalmamasi Dileklerimizle, Hayat Boyu Mutluluklar Dileriz.

Bir Elmanin Iki Yarisi Gibisiniz. Yasam Boyu Bunu Korumaniz Ve Birbirinizi Hep Tamamlamaniz Dilegiyle... Mutluluklar!

Sana Esinle Birlikte Huzur Ve Mutluluk Dolu Bir Yasam Diliyorum. Her Ikinizi De Tebrik Eder, Mutluluklar Dilerim.

Nikahiniza Gelemiyorum Ama Mutluluk Dileklerimi Iletemeyecek Kadar Da Uzakta Degilim. Umarim Her Sey Gonlunuzce Olur...

Hayat Boyu Birlikte Ilerlemeye Karar Verdiginiz Yolda, Gunes Hep Onunuzde Olsun Ki Golgeler Ardinizda Kalsin. Bir Omur Boyu Mutluluklar Dilerim...

Tum Yasantiniz Boyunca En Guzel Gunleri, En Neseli Anlari Ve Sevginin Doruklarini Beraber Yasamanizi Dilerim... Mutluluklar...

Birlesen Elleriniz Ve Kalpleriniz Birbirinden Hic Ayrilmasin. Bir Hayati Tum Guzellikleriyle Paylasmaniz Dilegimle... Mutluluklar!

Zaman Cok Kisa, Yasam Boyu Birlikte Olmaya Soz Verdiginiz Bugunden Itibaren Birbirinizin Kalbini Kirmamaya Ve Hep Sevgi Dolu Olmaya Ozen Gosterin. Mutluluklar...

Her Gunuzu Her An Bitecekmiscesine Birbirinize Daha Da Siki Sarilarak Ve Sevgi Dolu Yasamanizi Diliyorum... Omur Boyu Mutluluklar...

Bir Ask Gulumsemeyle Baslar, Opucukle Devam Eder Ve Bir Nikahla Olumsuzlesir. Sevginizi Olumsuzlestirmeye Dogru Attiginiz Bu Adimda, Askinizin Hep Ilk Gunku Gibi Taze Kalmasini Ve Mutlu Olmanizi Diliyorum. Elleriniz Birbirinden Hic Ayrilmasin!

Her Gununuz, Birbirinizi Daha Cok Severek Ve Birbirinize Daha Cok Baglanarak Sevgi Dolu Gecsin. Hayat Boyu Mutlu, Huzurlu Ve De Bol Cocuklu Yasamaniz Dilegimle. Yuvanizdan Sevgi Eksik Olmasin. Gozleriniz Hep Birbirini Arasin. Mutluluklar...

Paylastikca Cogalan Tek Sey Sevgidir, Evlilik Gibi Bir Noktayla Ebedilestirdiginiz Sevginizin Hep Cogalmasini Dileriz... Yasaminiz Boyunca Gunes Hep Onunuzde Olsun Ki Golgeler Ardinizda Kalsin. Omur Boyu Mutluluklar Dilerim...

Nice Mutlu, Basarili Ve Saglikli Yillara...

Evlilik Yildönümünüz Kutlu Olsun...

Ömür Boyu Devam?n? Dileriz...

#1217

 
© 2015
AŞK