Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Evlilik Kutlama Sözleri Mesajlar?

Evlilik Kutlama Sözleri Mesajlar? - Evlenen arkada??n?za akrab?n?za yada sevdi?iniz birisine yollayaca??n?z en güzel evlilik kutlama mesajlar? için buyrun arkada?lar.
Evlilik sonsuzluk yolunda ilk ad?m? atmakt?r. Mutlulu?unuz daim olsun, sevginiz sonsuza dek sursun!
Ailecek yürekten kutluyoruz. Dü?ün hediyemizi size sormadan almayal?y?m dedik. Neye ihtiyac?n?z varsa bilelim. Mutluluklar
Bak, sadece ni?anlanm??s?n, hala kurtulu?un var, etme eyleme yol yak?nken... kutlar?m
Bu mutlu gününüzde yan?n?zda olamad???m?z için gerçekten çok üzgünüz. Ama dü?ününüzde kendimizi affetirece?iz. Mutluluklar ve sevgiler...
Hedefi onikiden vurdun, f?st?k gibi k?z? kapt?n. Hadi bakal?m elinizi çabuk tutun, yuvan?z? bir an önce kurun. Dü?ün davetiyenizi de bekliyorum. Mutlululuklar...
O büyük gün daha dün gibi; foto?raflar sarard? ama dü?ün pastam?z?n tad? hala dama??mda. Nice nice y?llara hep elele...
Y?llar geçse de a?k?m?z ilk günkü gibi. Ya?att???n ve ya?ataca??n tüm mutluluklar için binlerce te?ekkürler hayat?m.
Ya?am?ma katt???n her yeni güzellik için sonsuz te?ekkürler. ?yi ki evlenmi?iz kar?c???m...
Bugün, yar?n ve sonsuza dek, kendim kadar seni de seviyorum. Evlilik y?ldönümümüz kutlu olsun.
Ebedi sevgi yolunda att???n?z bu ilk ad?mda belki yan?n?zda yokum ama bilin ki tüm kalbim sizinle. Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat?n?za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Tüm ya?ant?n?z boyunca birlikte en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? ya?ay?n! Birle?en elleriniz ve kalpleriniz birbirinden h?ç ayr?lmas?n. Mutluluklar!
Birlikte gülebilmek, gezebilmek, mutlu olabilmek, ?a?k?nl?klar ve sevinçler ya?ayabilmek için, en önemlisi de birbirinizi hep sevebilmek için bolca "zaman" ?n?z olmas?n? diliyorum? Elleriniz ve gözleriniz birbirinden h?ç ayr?lmas?n. Mutluluklar.
Büyük insanlar olmadan büyük i?ler ba?ar?lamaz, daha nice ba?ar?lar? birlikte kutlamak dile?iyle.
Sabahlar? güne? neden do?ar biliyor musun? Onu umutla ve sevgiyle bekleyenler vard?r. Yar?n sabah do?acak güne?i sana arma?an ediyorum. Senin için do?sün.
Bir bütün olmak için birle?en elleriniz ve kalpleriniz bir daha hiç ayr?lmas?n ve her zaman sevgi dolu baks?n gözleriniz? Hayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdi?iniz yolda, güne? hep önünüzde olsun ki gölgeler ard?n?zda kals?n. Ömür boyu mutluluklar.
E?er yan?n?zda olsayd?m size s?ms?k? sar?l?r, ya?am boyu gözlerinizdeki ???lt?n?n devam etmesini, birbirinizi daima sevmenizi ve hep ne?e içinde, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. ??te bu mesaj da benim orada söyleyemediklerime arac?l?k ediyor. Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Ömür boyu mutluluklar sizin olsun!
Bir bütün olu?turdu?unuz bugün birle?en elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n ve her zaman sevgi dolu baks?n gözleriniz birbirine... Zaman çok k?sa, ya?am boyu birlikteli?e ad?m att???n?z ?u andan itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Bir hayat? tüm güzellikleriyle payla?man?z dile?imle? Mutluluklar!
Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?lanarak geçsin. Hayat kadehse e?er, a?k da kadehi dolduran ?arapt?r. Kadehinizin hiç ?araps?z kalmamas? dileklerimizle, hayat boyu mutluluklar dileriz. Birlikte en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? ya?ay?n! Her ?ey gönlünüzce olsun ve yuvan?zdan sevgi eksik olmas?n!
Ebedi sevgi yolunda att???n?z bu ilk ad?mda belki yan?n?zda yokum ama bilin ki tüm kalbim sizinle. Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat?n?za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Tüm ya?ant?n?z boyunca birlikte en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? ya?ay?n! Birle?en elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Mutluluklar!
Payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedile?tirdi?iniz sevginizin hep ço?almas?n? dileriz... Ya?am?n?z boyunca güne? hep önünüzde olsun ki gölgeler ard?n?zda kals?n. Ömür boyu mutluluklar dilerim.
Birlikte gülebilmek, gezebilmek, mutlu olabilmek, ?a?k?nl?klar ve sevinçler ya?ayabilmek için, en önemlisi de birbirinizi hep sevebilmek için bolca "zaman"?n?z olmas?n? diliyorum? Elleriniz ve gözleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n! Mutluluklar
Ya?ant?n?z? birle?tirmek yolunda att???n?z bu ilk ad?mda belki yan?n?zda yokum ama bilin ki tüm kalbimle sizinleyim. ?u andan itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Sevginizin hep ilk anki gibi taze kalmas? ve mutlu olman?z dile?imle...
Nikah?n?za gelemiyorum. Ama mutluluk dileklerimi iletemeyecek kadar da uzakta de?ilim. Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat?n?za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Birlikte en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? ya?ay?n. Mutluluklar dilerim.
Bir bütün olmak için birle?en elleriniz ve kalpleriniz bir daha hiç ayr?lmas?n ve her zaman sevgi dolu baks?n gözleriniz? Hayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdi?iniz yolda, güne? hep önünüzde olsun ki gölgeler ard?n?zda kals?n. Ömür boyu mutluluklar
Her gününüz, birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?lanarak sevgi dolu geçsin. Hayat boyu mutlu, huzurlu ve de bol çocuklu ya?aman?z dile?imle. Yuvan?zdan sevgi eksik olmas?n. Gözleriniz hep birbirini aras?n. Mutluluklar...
Bir a?k gülümsemeyle ba?lar, öpücükle devam eder ve bir nikahla ölümsüzle?ir. Sevginizi ölümsüzle?tirmeye do?ru att???n?z bu ad?mda, a?k?n?z?n hep ilk günkü gibi taze kalmas?n? ve mutlu olman?z? diliyorum. Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n
Birle?en elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Bir hayat? tüm güzellikleriyle payla?man?z dile?imle... Mutluluklar!
Tüm ya?ant?n?z boyunca en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? beraber ya?aman?z? dilerim... Mutluluklar?
Hayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdi?iniz yolda, güne? hep önünüzde olsun ki gölgeler ard?n?zda kals?n. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim?
Nikah?n?za gelemiyorum ama mutluluk dileklerimi iletemeyecek kadar da uzakta de?ilim. Umar?m her ?ey gönlünüzce olur?
Sana e?inle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir ya?am diliyorum. Her ikinizi de tebrik eder, mutluluklar dilerim.
Bir elman?n iki yar?s? gibisiniz. Ya?am boyu bunu koruman?z ve birbirinizi hep tamamlaman?z dile?iyle... Mutluluklar!
Hayat kadehse e?er, a?k da kadehi dolduran ?arapt?r. Kadehinizin hiç ?araps?z kalmamas? dileklerimizle, hayat boyu mutluluklar dileriz.
Ebedi sevgi yolunda att???n?z bu ilk ad?mda belki yan?n?zda de?ilim ama bilin ki tüm kalbim sizinle. Hayat boyu mutlu olman?z? diliyorum.
Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?lanarak geçsin. Hayat boyu mutlu ve huzurlu ya?ay?n! Yuvan?zdan sevgi eksik olmas?n...
Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat?n?za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Ömür boyu mutluluklar dilerim.
Ya?ant?n?z?n her günü bugünkü gibi sevgi dolu, mutlu ve heyecan dolu geçsin. Birbirinize hep ba?l? kal?n! Mutluluklar...
Sevginizi ölümsüzle?tirmeye do?ru att???n?z bu ad?mda sevginizin hep ilk anki gibi taze kalmas? ve mutlu olman?z dile?imle...
Unutmay?n ki payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedile?tirdi?iniz sevginizin hep ço?almas?n? dilerim. Mutlu bir ya?am dile?iyle...
Bir ya?am boyu birbirinizi sevmeniz ve hep ne?e içinde, huzurlu bir hayat sürmeniz dile?imle... Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Mutluluklar!
Ya?am boyu birbirinizi daima sevmeniz ve hep ne?e içinde, huzurlu bir hayat sürmeniz dile?imle... Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Unutmay?n ki payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilikle ebedile?tirdi?iniz ve kutsalla?t?rd???n?z sevginiz hep ço?als?n! Mutluluklar...
Her günüzü her an bitecekmi?cesine birbirinize daha da s?k? sar?larak ve sevgi dolu ya?aman?z? diliyorum... Ömür boyu mutluluklar.
Zaman çok k?sa, ya?am boyu birlikte olmaya söz verdi?iniz bugünden itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Mutluluklar

#2761

 
© 2015
AŞK