Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Evlilik Mesajlar?

En Güzel Evlilik Mesajlar? K?sa - Sayfam?zda evlenen ki?iye gönderebilece?iniz hatta sevgiliye evlenen arkada?a dostunuza yada arkabalar?n?za gönderece?iniz evlilik mesajlar? dini islami olanlar?n? okuyabilirsiniz.
- Bir Bütün Olmak Için Birlesen Elleriniz Ve Kalpleriniz Bir Daha Hiç Ayr?lmas?n Ve Her Zaman Sevgi Dolu Baks?n Gözleriniz? Hayat Boyu Birlikte Ilerlemeye Karar Verdi?iniz Yolda, Güne? Hep önünüzde Olsun Ki Gölgeler Ard?n?zda Kals?n. ömür Boyu Mutluluklar.
- Her Gününüz, Birbirinizi Daha çok Severek Ve Birbirinize Daha çok Ba?lanarak Sevgi Dolu Geçsin. Hayat Boyu Mutlu, Huzurlu Ve De Bol çocuklu Yasaman?z Dile?imle. Yuvan?zdan Sevgi Eksik Olmas?n. Gözleriniz Hep Birbirini Aras?n. Mutluluklar...
- Bir Ask Gülümsemeyle Baslar, öpücükle Devam Eder Ve Bir Nikâhla ölümsüzle?ir. Sevginizi ölümsüzle?tirmeye Do?ru Att???n?z Bu Ad?mda, Ask?n?z?n Hep Ilk Günkü Gibi Taze Kalmas?n? Ve Mutlu Olman?z? Diliyorum. Elleriniz Birbirinden Hiç Ayr?lmas?n!
- Yasam Boyu Birbirinizi Daima Sevmeniz Ve Hep Nece Içinde, Huzurlu Bir Hayat Sürmeniz Dile?imle... Elleriniz Birbirinden Hiç Ayr?lmas?n. Unutmay?n Ki Payla?t?kça ço?alan Tek ?ey Sevgidir, Evlilikle Ebedile?tirdi?iniz Ve Kutsalla?t?rd???n?z Sevginiz Hep ço?als?n! Mutluluklar..
- E?er Yan?n?zda Olsayd?m Size Simsimi Sar?l?r, Yasam Boyu Gözlerinizdeki ???lt?n?n Devam Etmesini, Birbirinizi Daima Sevmenizi Ve Hep Ne?e Içinde, Huzurlu Bir Hayat Sürmenizi Dilerdim. I?te Bu Mesaj Da Benim Orada Söyleyemediklerime Arac?l?k Ediyor. Elleriniz Birbirinden Hiç Ayr?lmas?n. Omur Boyu Mutluluklar Sizin Olsun!
- Bir Bütün Olu?turdu?unuz Bugün Birlesen Elleriniz Ve Kalpleriniz Birbirinden Hiç Ayr?lmas?n Ve Her Zaman Sevgi Dolu Baks?n Gözleriniz Birbirine... Zaman çok K?sa, Yasam Boyu Birlikteli?e Ad?m Att???n?z Su Andan Itibaren Birbirinizin Kalbini K?rmamaya Ve Hep Sevgi Dolu Olmaya özen Gösterin. Bir Hayati Tüm Güzellikleriyle Payla?man?z Dile?imle? Mutluluklar!
- Payla?t?kça ço?alan Tek ?ey Sevgidir, Evlilik Gibi Bir Noktayla Ebedile?tirdi?iniz Sevginizin Hep ço?almas?n? Dileriz... Ya?am?n?z Boyunca Güne? Hep önünüzde Olsun Ki Gölgeler Ard?n?zda Kals?n. Omur Boyu Mutluluklar Dilerim.
- Birlikte Gülebilmek, Gezebilmek, Mutlu Olabilmek, ?a?k?nl?klar Ve Sevinçler Yasayabilmek Için, En önemlisi De Birbirinizi Hep Sevebilmek Için Bolca "zaman"?n?z Olmas?n? Diliyorum? Elleriniz Ve Gözleriniz Birbirinden Hiç Ayr?lmas?n! Mutluluklar.
- Ya?ant?n?z? Birle?tirmek Yolunda Att???n?z Bu Ilk Ad?mda Belki Yan?n?zda Yokum Ama Bilin Ki Tüm Kalbimle Sizinleyim. Su Andan Itibaren Birbirinizin Kalbini K?rmamaya Ve Hep Sevgi Dolu Olmaya özen Gösterin. Sevginizin Hep Ilk Anki Gibi Taze Kalmas? Ve Mutlu Olman?z Dile?imle...
- Nikâh?n?za Gelemiyorum. Ama Mutluluk Dileklerimi Iletemeyecek Kadar Da Uzakta De?ilim. Beyaz Güvercinler Yolluyorum Size Buralardan, Hayat?n?za Sevgi, Mutluluk Ve Huzur Versin Diye. Birlikte En Güzel Günleri, En Ne?eli Anlar? Ve Sevginin Doruklar?n? Ya?ay?n. Mutluluklar Dilerim.
Evlilik, Insan?n Dü?man?yla Yata?a Girdi?i Yegâne Sava?t?r.
Her Durumda Evlenin. ?yi Bir E?iniz Olursa Mutlu Olursunuz. E?iniz Kötü Olursa Filozof Olursunuz.
Kad?nlar Bize Her Zaman Büyük Hedefler Gösterir, Ve Onlara Ula?mam?z? Engelleri.
Hiç Yan?tlayamad???m En Büyük Soru ?u Olagelmi?tir: Bir Kad?n Ne Ister?
Evlilik, Ki?inin Dü?man?yla Yatt??? Tek Sava? ?eklidir.
Evlili?in, Her ?eyi Kemiren Bir Canavarla B?k?p Usanmadan Bo?u?mas? Gerekir.
Evlenmenin Iyisi Olur Ama Kusursuzu Olmaz.
Evlilik, En Gizli Özel Mülkiyettir.
Evlilik Bir Bardak Taze Süt Için Evde Inek Beslemeye Benzer.
Evlenme Davaya Benzer ; Mutlaka Memnun Olmayan Bir Taraf Vard?r.
?yi Bir Koca Geceleyin Ilk Uyuyan, Sabahleyin De Son Kalkan Ki?i Olmamal?d?r.
Evlilik Bir Kale Gibidir. D??ar?dakiler Oraya Girmek Için, Içindekiler De D??ar? Ç?kmak Için U?ra??r Dururlar.
Erkek Yorulunca Evlenir, Kad?n Meraktan Ama Sonuç De?i?mez. ?kisi De Hayal K?r?kl??? Ya?ar.
Kar?n?z? Araklayan Adama Verebilece?iniz En Büyük Ceza, Sende Kals?n Demektir.
Fon Transferi Için Elektronik Bankac?l?ktan H?zl? Tek Yol Vard?r Ve Buna Evlilik Ad? Verilir.
Evlili?inizi Iyi Götürmek Istiyorsan?z, 1) Hatal? Oldu?unuzda Itiraf Edin, 2) Hakl? Oldu?unuzda Susmay? Bilin.
Erkeklerin Akl? Ev Kad?n?n? Arar, Kalbi Ve Hayal Gücü Ise Hafif Kad?nlar?n Pe?indedir.
Nikah, Sevginin Tükenece?i Korkusudur.Bu Nedenle, Sevgiyi Tüketmedir.
Bir Kere Evlenmek Ödev, Iki Kere Evlenmek E?lence, Üç Kere Evlenmek Ç?lg?nl?kt?r.
Evlenmek, Haklar?n? Ikiye Bölmek Ve Görevlerini Ikiye Katlamak Demektir.
Erkek Kar?s?n?n Söylemedi?i Her Sözcü?ü Anlad??? Andan Itibaren Gerçekten Evlidir.
Mutlu Evlili?in S?rr? , Henüz Bir S?rd?r.
Kad?n Kocas?n? Daha Az Sevmeli Fakat Daha Çok Anlamal?, Erkek Kar?s?n? Daha Çok Sevmeli Fakat Anlamamaya Çal??mal?d?r.
Evliliklerin Yüzde Ellisi Bo?anmayla Bitiyor. Ama Siz I?in Iyimser Ve Parlak Yönüne Bak?n: Çünkü Öteki Yüzde Ellisi ÖlümleSonuçlan?yor.
Bekar Erkekler Kad?nlar Hakk?nda Evli Erkeklerden Daha Fazla ?ey Bilir.E?er Bilmeselerdi Onlar Da Evli Olurlard?.
?ster Imam Nikah? Olsun, Ister Kilisede Tamamlans?n Ve Ister Laik Yerel Yöneticiler Taraf?ndan Imzalans?n, Nikah, Bir Borçlar
Hukuku Sözle?mesidir.Temelinde Birlikteli?i Ba?latmak De?il, Süreklili?ini Güvence Alt?na Almak Var.
Evlilik Erkek Ve Kad?n?n Bütünle?mesidir. De, Sorun Kimin Ki?ili?inde Bütünle?eceklerine Karar Verme?e Çal??t?klar?nda Ba?l?yor.
Evlendikten Sonra Erkek Ve Kad?n, Yaz?-Tura Gibidir; Asla Yüz Yüze Gelmezler, Ancak Hep Beraberdirler.
Baz? Ki?iler Uzun Evlili?imizin S?rlar?n? Sorarlar;. Biz Haftada Iki Kez Restorana Gideriz. Biraz Mum I????, Ak?am Yeme?i, Hafif Müzik Ve Dans... O Sal? Günleri Gider, Ben Cuma.
Adam?n Biri Evlenecek Kad?n Arad??? Ilan?n? Verir. Ertesi Gün Ayn? Mesaj? Ileten Yüzlerce Mektup Al?r: "Benimkini Alabilirsin.

#2228

 
© 2015
AŞK