Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Evlilik ?iirleri

Evlilik ?iirleri sayfas? - ?iir kategorisinde evlilik teklifi yaparken kar??n?zdakini etkilemek için evlilik ?iirleri haz?rlamaya çal??t?k. Sizinde burada olmayan farkl? evlilik ?iirleriniz varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz. Buyrun evlilik ?iirleri:
Kar?m ol
Pencerene resim çiz.
güzel bir tablo olsun.
?çine kendini de kat.
ya?anas? bir hayat?n olsun.
bulutlar? beyaz, gökyüzünü
maviye boya. aralar?na,
sende kar??. Özgür ol.
kollar?n? ç?rp ku?lar gibi,
uçamasan da.
bir adam çiz, ya?l? ve,
ba??na buyruk. aç kollar?n?.
sar?ls?n sana, gözlerinin ak?na,
kendini çiz. dudaklar?nda,
a?k?n ad? yazs?n. Öp dudaklar?n?.
Ç?k?n tablodan. el ele güne?e do?ru.
güne?im olma, mutlulu?um ol
benim ol sadece benim.
ad?n? mutluluk koy.
mutlulu?umuzu çiz.
bir kö?esine,
ad?nla soyad?m? yaz
kar?m ol.
—————
BEN?MLE EVLEN?RM?S?N A?KIM
hasretlik çekilmesi zor bir ac?,
ayr? kalmak sevdi?inden
ve özlemek sevdi?ini
ve özlenildi?ini bilmek
ac?lar?n derman? özlemek ve özlenilmek.
benim en mutlu an?m
e?imle beraber oldu?um and?r,
ne para, ne puldur istenilen
?stenilen sadece s?cak bir yuvad?r.
mutluluktur o yuvan?n sermayesi,
lambada parlayan ???kt?r
evlatt?r o yuvan?n bekçisi.
evlilikte birbirlerine ba?lanan
ve çözülmesi imkans?z olan,
lay?k?yla ya?ayan,
evli bir çifttir ebedi mutlu olan.
nerde ve nas?l olursa olsun,
?çin hep sevgi dolsun,
resmini beraber yapaca??m?z
mutluluk sermayemiz olsun.
?nsan sevdi?iyle mutludur,
sevdi?i onun can?d?r, canan?d?r,
?çinde dola?an kan?d?r,
nisanda ya?an bahar ya?murudur.
as?rlar geçsede senden vazgeçmem,
?ark?larda, ?iirlerde arar?m seni,
kitap olur okuturum sana kendimi,
i????n olur ayd?nlat?r?m geceni,
mecnun olur öldürseler unutturamazlar seni.
—————
Evlilik
Dü?ün defalarca acele etme
Yan?l?p da yanl?? kararlar verme
Do?ru bildi?inden asla vazgeçme
Önemli kararlar verme günüdür
Duygusal dü?ünme mant???n i?let
Sonuç alamazsan üzülme sabret
Do?ru karar için birazc?k gayret
Sarfedip akl?n yorma günüdür
Herkesin ba??ndan geçer evlilik
Kimi vefa görür kimi rezillik
Kimi üç be? sene kimi ömürlük
Cesaret gösterip girme günüdür.
—————
Benimle Evlenir misin?
Hangi akla hayale kap?l?p girdim,
Bu i?e Ne evlenmeymi? ne.
K?z? istemek için gitti?im,
?lk ziyarette, daha kap?y? çalmadan,
Baba kar??mda. Bütün sülale s?raya girmi?,
Hemen arkas?nda. Demez mi gel bakal?m,
Damat. Önce ?unun bir tad?na bak.
Ondan sonra s?ra gelsin k?z?ma.
Oda ne Allah'?m en yenisinden,
Elektrikli bir demir testere,
Birden akl?m durdu anla??lan,
Kaçmak erkekli?in onda dokuzuydu.
Als?n k?z?n? kursun Tur?usunu.
Gidi?im o gidi?.
Tek a?k?m SEHER'ime!
Beni sorarsan?z hala kaçmaya,
devam ediyorum. Seher'im,
Seninde katk?n var bu ?iirde.
—————
Daha fazla evlilik ?iiri için buyrun:

#3017

 
© 2015
AŞK