Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Evlilik Tebrik Sözleri 2014

Her günüzü her an bitecekmi?cesine birbirinize daha da s?k? sar?larak ve sevgi dolu ya?aman?z? diliyorum... Ömür boyu mutluluklar.

Bir a?k gülümsemeyle ba?lar, öpücükle devam eder ve bir nikahla ölümsüzle?ir. Sevginizi ölümsüzle?tirmeye do?ru att???n?z bu ad?mda, a?k?n?z?n hep ilk günkü gibi taze kalmas?n? ve mutlu olman?z? diliyorum. Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n!

Bir ya?am boyu birbirinizi sevmeniz ve hep ne?e içinde, huzurlu bir hayat sürmeniz dile?imle... Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Mutluluklar!

Ya?am boyu birbirinizi daima sevmeniz ve hep ne?e içinde, huzurlu bir hayat sürmeniz dile?imle... Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Unutmay?n ki payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilikle ebedile?tirdi?iniz ve kutsalla?t?rd???n?z sevginiz hep ço?als?n! Mutluluklar...

Bir ask gülümsemeyle baslar, öpücükle devam eder ve bir nikahla ölümsüzlesir. Sevginizi ölümsüzlestirmeye dogru attiginiz bu adimda, askinizin hep ilk günkü gibi taze kalmasini ve mutlu olmanizi diliyorum. Elleriniz birbirinden hiç ayrilmasin!

Engelli ko?an atletler gibi, ko?tum, atlad?m, a?t?m tüm engelleri. ?imdi önümde bir tane kald?. E?er onu da geçebilirsem, mutlu yorgun ama gönlünün ?ampiyonu olmak istiyorum. Benimle evlenir misin?

Belki seçimdir, belki de?il. Belki do?açlamad?r, belki rüya. Kurnazl?kt?r belki. Belki de hesapt?r, ko?ullar?n denkli?idir, ihtiyaçt?r. Zorunluluktur, zorlad?r. ?stemli h?rs, ekonomik yakla??md?r belki de kim bilir kim nas?l kurar. Ben seni ruhuma, akl?ma, bedenime üç olmazsa olmazla istiyorum. Benimle evlenir misin?

Bir a?k gülümsemeyle ba?lar, öpücükle devam eder ve bir nikahla ölümsüzle?ir. Sevginizi ölümsüzle?tirmeye do?ru att???n?z bu ad?mda, a?k?n?z?n hep ilk günkü gibi taze kalmas?n? ve mutlu olman?z? diliyorum. Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n!

E?er yan?n?zda olsayd?m size s?ms?k? sar?l?r, ya?am boyu gözlerinizdeki ???lt?n?n devam etmesini, birbirinizi daima sevmenizi ve hep ne?e içinde, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. ??te bu mesaj da benim orada söyleyemediklerime arac?l?k ediyor. Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Ömür boyu mutluluklar sizin olsun!

#1378

 
© 2015
AŞK