Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Evlilik Y?ldönümü Sözleri

Y?ldönümü Sözleri

Evlilik Y?ldönümü Mesajlar?

Hayat denen bu yolu seninle payla??yor olmam ne büyük bir talih benim için, iyi günde ve kötü günde daha nice y?llara birlikte.

Sana esinle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir yasam diliyorum. Her ?kinizi de tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Her ?eyi ile mükemmel bir e?sin sen. Birlikte geçirece?imiz daha nice evlilik y?ldönümlerine Birtanem.

Her günümüzü her an bitmeyecekmi?cesine seninle ya?amak ve seninle ölmek istiyorum. Evlilik y?ldönümümüz kutlu olsun Birtanem...

Unutmay?n ki payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedile?tirdi?iniz sevginizin hep ço?almas?n? dilerim. Mutlu bir ya?am dileklerimizle.

Yuvam?n prensesi, varl???n ya?am?ma tarifsiz anlamlar yükledi... Birlikte nice y?llar geçirmek dile?i ile can?m.

Güzeli ve çirkini olan bu yolda her ?eyi birlikte, içtenlikle payla?mak ve daha nice evlilik y?ldönümleri kutlamak dile?i ile...

Bir elman?n iki yar?s? gibisiniz. Ya?am boyu bunu koruman?z ve birbirinizi hep tamamlaman?z dile?iyle... Mutluluklar!

Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?lanarak geçsin. Hayat boyu mutlu ve huzurlu yasay?n! Yuvan?zdan sevgi eksik olmas?n...

Payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedile?tirdi?iniz sevginizin hep ço?almas?n? dileriz...

Beni ben yapan senin varl???n can?m! Hayat?mda oldu?un için sonsuz te?ekkürler... Seni seviyorum.

Zaman çok k?sa, ya?am boyu birlikte olmaya söz verdi?iniz bugünden itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Mutluluklar...

Evlilik sadece seninle anlam kazan?yor Birtanem. Evlilik y?ldönümümüz kutlu olsun.

Hayat kadehse e?er, a?k da kadehi dolduran ?arapt?r. Kadehinizin hiç ?araps?z kalmamas? dileklerimizle, hayat boyu mutluluklar dileriz.

Geride b?rakt???m?z onca y?lda her daim yan?mda var olarak hayat?m? güzelle?tirdi?in ve deste?ini hiçbir zaman eksik etmedi?in için sonsuz te?ekkür borçluyum sana.

Ebedi sevgi yolunda att???n?z bu ilk ad?mda belki yan?n?zda de?ilim ama bilin ki tüm kalbim sizinle. Hayat boyu mutlu olman?z? diliyorum.

Nice mutlu y?llarda, birlikte ya?lanmak dile?i ile...

Sana e?inle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir ya?am diliyorum. Her ikinizi de tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Ba??ma gelebilecek en güzel mutluluktu seninle hayat?m? birle?tirmek!

Tüm ya?ant?n?z boyunca en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? beraber ya?aman?z? dilerim... Mutluluklar...

Daha nice birlikte geçirece?imiz y?llar?m?z? kutlamak dile?i ile can?m.

Hayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdi?iniz yolda, güne? hep önünüzde olsun ki gölgeler ard?n?zda kals?n. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim.

Birle?en ellerimiz ve kalplerimiz birbirinden hiç ayr?lmayacak. Evlilik y?ldönümümüz kutlu olsun can?m.

Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat?n?za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Ömür boyu mutluluklar dilerim.

Evlilik Y?l Dönümü Kutlama Sözleri

#1645

 
© 2015
AŞK