Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Evlilik Y?ldönümü Sözleri

Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat?n?za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Ömür boyu mutluluklar dilerim.

Hayat denen bu yolu seninle payla??yor olmam ne büyük bir talih benim için, iyi günde ve kötü günde daha nice y?llara birlikte.

Sana esinle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir yasam diliyorum. Her ?kinizi de tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Tüm ya?ant?n?z boyunca en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? beraber ya?aman?z? dilerim... Mutluluklar...

Daha nice birlikte geçirece?imiz y?llar?m?z? kutlamak dile?i ile can?m.

Hayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdi?iniz yolda, güne? hep önünüzde olsun ki gölgeler ard?n?zda kals?n. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim.

Birle?en ellerimiz ve kalplerimiz birbirinden hiç ayr?lmayacak. Evlilik y?ldönümümüz kutlu olsun can?m.

Her ?eyi ile mükemmel bir e?sin sen. Birlikte geçirece?imiz daha nice evlilik y?ldönümlerine Birtanem.

Sana e?inle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir ya?am diliyorum. Her ikinizi de tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Ömür boyu devam?n? dileriz. Mutluluklar.

Beni ben yapan senin varl???n can?m! Hayat?mda oldu?un için sonsuz te?ekkürler... Seni seviyorum.

Zaman çok k?sa, ya?am boyu birlikte olmaya söz verdi?iniz bugünden itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Mutluluklar...

Evlilik sadece seninle anlam kazan?yor Birtanem. Evlilik y?ldönümümüz kutlu olsun.

Hayat kadehse e?er, a?k da kadehi dolduran ?arapt?r. Kadehinizin hiç ?araps?z kalmamas? dileklerimizle, hayat boyu mutluluklar dileriz.

Unutmay?n ki payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedile?tirdi?iniz sevginizin hep ço?almas?n? dilerim. Mutlu bir ya?am dileklerimizle.

Yuvam?n prensesi, varl???n ya?am?ma tarifsiz anlamlar yükledi... Birlikte nice y?llar geçirmek dile?i ile can?m.

Güzeli ve çirkini olan bu yolda her ?eyi birlikte, içtenlikle payla?mak ve daha nice evlilik y?ldönümleri kutlamak dile?i ile...

Bir elman?n iki yar?s? gibisiniz. Ya?am boyu bunu koruman?z ve birbirinizi hep tamamlaman?z dile?iyle... Mutluluklar!

Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?lanarak geçsin. Hayat boyu mutlu ve huzurlu yasay?n! Yuvan?zdan sevgi eksik olmas?n...

Payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedile?tirdi?iniz sevginizin hep ço?almas?n? dileriz...

#1609

 
© 2015
AŞK