Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Evlilikle ?lgili Özlü Ve Güzel Sözler

Ak?ll?ca bir evlilik yapmak istiyorsan kendi denginle evlen. Ovidius

Bir çok kad?nlar, "filancan?n kar?s?" diye an?lmak için evlenirler. Mabel Rass

Evlenirken kör olan?n, evlendikten sonra gözleri aç?l?r. Jackie Gleason

Evlenme-bo?anma i?i s?rf kad?nlar?n elinde olsayd?, bir tek nikah sa?lam kalmazd?. Dostoveyski

Evlenme dâvaya benzer. Mutlaka memnun olmayan bir taraf vard?r. Balzac.

Evlili?i sürdüren vücut de?il ruhtur. Pubillius Cyrus

Kocalar?n dü?tükleri biricik hata, evli olduklar?n? unutmalar?d?r. Lady Effingham

Kulun ibadeti ancak evlenmekle kemal bulur. Abdullah b. Abbas r. a.

?nsan hayat?n?n en önemli olay? iyi bir e? seçimidir. Drusus

#1433

 
© 2015
AŞK