Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ezici Sözler

Sevgiliye Ezici Sözler K?sa 2014 Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel yeni ve de?i?ik ezici sözler facebook haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? k?sa ezici anlaml? sözler varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun Ezici A?k Sözleri ;
A?k? bilmiyorsan ta??ma o yüre?i b?rak elimi anma ismimi.
Sevmek senin neyine? B?rak kalbimi art?k u?ra?ma benimle, kalbini k?rarken inan hiç çekinmem seslenirim abime. duygusal ezici sözler
De?er verdiklerim utanmadan arkadan vurdu beni, zaman?ma ac?yorum sana ac?d???m gibi. ezici laflar
Kimse için lüks de?ilsin asla da olamazs?n. Parçalad?m kalbimi art?k benim de?ilsin!
A?k?m dedim olmad?, seviyorum dedim olmad?, senin gibi insafs?z benim hayat?mda art?k hiç olmayacak.
Yollar kadar uzundur sabr?m fazla zorlama asfalt olursun yolumda
Evlad?m olsan sevmem, topra?a gömsem toprak kabul etmez, kom?ular gelse kilere saklar?m seni. Tipsiz
Her zaman hiç olmaktansa bir kere insan olmay? dene!
Benim hayallerim var senin gibi oyuncaklara ba?l? de?ilim tosunum
Çok tart???yorsun beni. Unutma ak?ll? insanlar yeni fikirleri tart???rlar. Normal insanlar sonuçlar? tart???rlar. Küçük insanlarsa ba?ka insanlar? tart???rlar.
Her zaman mutlulu?un doru?undayken gülünmez, bazen s?rf bana g?c?kl?k olsun diye uçurumun kenar?ndayken gülümse.
Bir yerde küçük insanlar?n büyük gölgeleri olu?uyorsa orada güne? bat?yor demektir. Benim karanl???m?n tek sebebisin.
E?er seni aldatm??sam bu benim suçumdur. E?er seni pek çok kere aldatm??sam bu senin suçundur. Çünkü ben seni pek çok kez aldatt?m.
Asla benim umudumu k?rma, bil ki ?imdiye kadar sahip oldu?um tek ?ey o'dur.
Hayatta edindi?im tecrübeler, yedi?im kaz?klar?n toplam?d?r. Sen tecrübelerime dahil olamayacaks?n.
Ayn? dili konu?anlar de?il, ayn? duyguyu payla?anlar anla?abilir. Bizim neden anla?amad???m?z ?imdi belli oldu.
Benim oturdu?um yerde sen ancak temizlik yapabilirsin
Kimse benim gibi hayata ba? kald?ramaz kimse benim kar??mda bana laf yapamaz!
Ben senin yatt???n yerlerde köpe?imi gezdiririm aslan?m
Benim amaçlar?m ve yapt?klar?ma senin hayallerin bile eri?emez güzelim.
Benim pe?imden çok ko?tun ama ben, yar?? at? sevmem.
Senin gibi budala olaca??ma Medyum Keto gibi sakat olurum
Uzak dur çek elini benden, senin gibi seviyesizleri çook geride b?rakt?m ben.
Aptal olma ne olur ak?ll? ol seninde olur.
Benimle a??k atma. Yar? yolda t?kanma, açar?m bütün deliklerini itinayla

#2547

 
© 2015
AŞK