Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ezop Sözleri

Yar??? kazananlar, daima yava? ve devaml? gidenlerdir.

Çok vakit küçük ?eylerden büyük ?eyler; görünen ?eylerden görünmeyen ?eyler anla??l?r.

Bir ki?iye kol yard?m? gerekli iken, dil yard?m?ndan ne ç?kar!

Bar?? zaman?ndaki fasulye ve domuz eti, korkunun mevcut oldu?u bir yerdeki kek ve biradan daha iyidir.

Ist?rap ö?retir.

#339

 
© 2015
AŞK