Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Farabi Sözleri

?yi bir insan öldü?ünde ona a?lamay?n. As?l onu kaybeden topluma a?lay?n.

Sevginin kurdu?u devleti adalet devam ettirir.

Erdemlerin en büyü?ü bilimdir.

Yalanc? bilge, kalp akçe gibidir.

Uzun konu?an? k?sa dinlemek laz?m.

Bir eylemin ahlakl? oldu?unu bilip de ona uygun davranmayan ki?i, o eylemin ahlakl? oldu?unu bilmeden ahlakl? davranan ki?iden daha üstündür.

Evvela do?ruyu bilmek gerektir; do?ru bilinirse yanl?? da bilinir ama evvelâ yanl?? bilinirse do?ru bilinmez.

Laf? uzatanlara ne yapmak laz?m diye Farabi'ye sormu?lar. O da ?öyle demi?: - "Uzun konu?an? k?sa dinlemeli.

?nsan bazen bir tesadüfle güzel i?ler yapar. Bazende bu güzel i?leri isteyerek de?il, herhangi bir bask? alt?nda yapm?? olur. Böylece yap?lan i?ler mutluluk getirmez.

Hiçbir ?ey kendili?inden yok olmaz, böyle olsayd? var olmazd?.

Önce do?ruyu bilmek gerekir. Do?ru bilinirse yaln?? da bilinir ama önce yaln?? bilinirse do?ruya ula??lamaz.

Hiçbir ?ey kendi kendinin nedeni olamaz, çünkü nedenin kendisi olu?andan öncedir.

#378

 
© 2015
AŞK