Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Farkl? Sözler

K?sa farkl? sözler 2015 sayfas? - Bu sayfam?zda birbirinden de?i?ik ve yeni sizlerin çok be?enece?i farkl? sözler facebook twitter için olanlar? okuyacaks?n?z. ??te farkl? a?k sözleri k?sa

Kumarda Kazanan A?kda kaybedece?ini Bilen kad?nlar, Neden Kumarda Kazanan Erke?e Kene Gibi yap???rlar.?

zamane gençleri Pamuk ipli?inede ba?l? de?il, internete Ba?l? Art?k.


Hayat? Ellerimde Seni kalbimle Seviyorum..

Yava? Yava? T?rmand?m A?k?n Merdivenlerini Çünki Asansör Yoktur kalbimde. farkl? mesajlar

S?rlar?m? kütüphanede Sakl?yorum...

Ya A?k Olur Yada H?rgür..

Mutluluktan Sevinçlerim Mutluluktan Sana Olan yeminim Ad?nla Ba?lar Sözlerim Gözlerinle Kapan?r Gözlerim..

Gözya?lar?mla Seni Seviyorum Yazabilmeyi Ne çok isterdim.

Yüksek tansiyon öldürür, A?k ise intehar ettirir, Ancak Tansiyondan farkl? Olarak "öLümSüz a?k" Diye Bir Efsane Kal?r!

Yava? Yava? T?rmand?m A?k?n Merdivenlerini Çünki Asansör Yoktur kalbimde.

Ya A?k Olur Yada H?rgür..

Unutma ki A?k?n oLaylar? De?il, Ki?ileri Tarih Olur.

3 Gram Proteine Satt?n A?k?m?z? Bari O kasapla Mutlumusun?

Sevmek 2 Ki?inin Birbirinden Saklanmas?, A?k ise Saklanmamas?d?r.

?arap Sadece Çölde kalanlaram? Mahsustur?

Sevgi Susuzlu?u Çekenler de a?k denilen bir serap Göremezlermi?

Sevgi A?k?n Geçmi?idir.

insanL?qK öLdü ..! katiLi ; menfaaT !

yoqK oLmay? qözZe aLd?mm ! teKRar senDe doqmaK içhinn !

a?qK? tekRar istememM ! ziyanN ederRsinN !!

yaLn?zL?q?n adam?y?m ! anLa Beni? !

deNeeee ! yan?LLL ! qöRR ! qeRçeqii qeçmi$i yoqK sayaRaqkK !

" ?nan?yorsan Savunduklar?na, Arkas?nda Duracaks?n...Gerek Yok Cellada Ç?kar?ld???nda Dara?ac?na, Tabureye Sen Vuracaks?n!"

senin maRqKa oLduqunN yeRde etiKeti ben koyarR?mmM !

Onun benim için a?lad??? her bir damla gözya??nda ben derin sularda bo?uldum

^kArAnL?K hApSeDiYoR bEn?, gÖrEb?lDi?iM tEk ?eY, mUtLaK dEh?eT, yA?AyAmIyOrUm, ÖlEm?yOrUm, K?S?L? KaLdIm KeNd? iÇiMdE, kEs?p Al HaYt?M?

[[==>..bho$weR heP ayN? masaL 'hayaT we Ben' i$Te o KadaR..

birR ç?qL?qK buLsamM ! hiç sSusmayanN , yaDa biR cümLe beni? anLatanN !

Ne Kald? Geriye Ztn Bir sürü Bo? HaT?Ra..Ya?amak DeiL ki Bu GörüntüLer VaR AdeTa!!

BiR Lodos Laz?m ?imdi Bana, BiR Kürek bir de Kay?k..Söverim gelmi?ine geçmi?ine Ay?psa Ay?P!!

Dost Dedi?in ; Dost A?lay?nca Seninde A?laman De?il !! Dost Dedi?in ; Dostun A?lay?nca Senin Kafana Kur?un S?kman Demektir .

Ona â??k Oldu?unda Kimseye Söyleme, Onlarda â??k Olabilir.

Para Konu?ur A?k Biter, Para Biter A?k Konu?ur..

Para, A?dan Daha KudretLidir.

Seversin, Kavu?amazsan A?k Olur.

Kar??l?ks?z A?k Bir çe?it "Kendin Pi?ir Kendin Ye" dir.

Kimse A?k?n Zirvesine Elleri Cebinde iken ULa?amaz.

Krallar Yönetim Kurallar? Koyar, A?k? Bozan Kurallar Koyamaz.

Kumarda Kazanan A?kda kaybedece?ini Bilen kad?nlar, Neden Kumarda Kazanan Erke?e Kene Gibi yap???rlar.?

zamane gençleri Pamuk ipli?inede ba?l? de?il, internete Ba?l? Art?k.

Ben beni anlamam???m ki, seni anlamasam ne olur.

Do?ru anahtarla her?eyi, yaln?? anahtarla hiçbir?eyi söyleyemezsiniz; i?in
tek inceli?i, anahtar? olu?turmakt?r

Ne kadar kibirli olursada barda??n önünde e?ilir çaydanl?k
öyleyse bu kibir niye bu kibir niçin
mütevazi ol, hatta bir an bile geçme gurur kap?s?ndan
barda?? insan bunun için
öper daima öper anl?ndan

Ey Allah'?m senden ba?ka hiçbir?eyi olmayan ben, senden ba?ka her?eyi olanlara ac?r?m..

?nsanlar? neden öldürüyorsunuz? Biraz bekleyin zaten ölecekler..

- Öfke, dilin beyinden h?zl? çal??t??? bir tek durumdur.

- Geçmi?i de?i?tiremezsin. Ama gelecek hakk?nda endi?elenerek ya?ad???n günü berbat edebilirsin.

- Sev. Sevileceksin.

- Allah, tercihi Kendisine b?rakanlara en iyisini verir.

- Bütün insanlar ayn? dilde gülümser.

- Herkesin sevilmeye ihtiyac? vard?r. Bilhassa hak etmeyenlerin.

- Bir insan?n serveti, ebediyete ne kadar harcad???yla ölçülür.

- Gülümseme Allah'?n nurunun yans?mas?d?r.

- Herkesin bir güzelli?i vard?r. Ama herkes onu göremez.

- Ebeveynler, çocuklar?na ö?retti?i ?ekilde ya?arlarsa ö?retebilmi? olurlar.

- Elindekiler için Allah'a ?ükret. Elde etmek istediklerin için de Allah'a güven.

- Kalbini dünün üzüntüleri, yar?n?n endi?eleri ile doldurursan, ?ükredece?in bugünün olmaz.

- Bugün alaca??n karar, yar?n etkili olacakt?r.

- Gülmeye de vakit ay?r. Gülmek ruhun müzi?idir.

Yava? Yava? T?rmand?m A?k?n Merdivenlerini Çünki Asansör Yoktur kalbimde.

S?rlar?m? kütüphanede Sakl?yorum...

Ya A?k Olur Yada H?rgür..

Mutluluktan Sevinçlerim Mutluluktan Sana Olan yeminim Ad?nla Ba?lar Sözlerim Gözlerinle Kapan?r Gözlerim..

Gözya?lar?mla Seni Seviyorum Yazabilmeyi Ne çok isterdim..

Her Zaman ve her yerde Senin Ad?nla Ya?amaya Senin hayalinle Nefes Almaya Yeminliyim Bebegim..

Unutma ki A?k?n oLaylar? De?il, Ki?ileri Tarih Olur.

Kimseye Muhtaç De?ilim Sadece Sana Sahibim!

içimde Ate?in, bak??lar?mda Hayalin, Sözlerimde Sevgin, Kalbimde Gözlerin Bebe?im..

3 Gram Proteine Satt?n A?k?m?z? Bari O kasapla Mutlumusun?

Özlerim Kokunu Gecemin Kör Karanl???nda, Vurulmu?um Saf Temiz Bak??lar?na, Ben Seni Sevdim Seni Ezberledim bebe?im..

?nsanlar Hata Yapt?kca tevrube Kazan?r, Her Tecrube Bir Hatayla Olu?ur..

Damarlar?mda Kan Gözlerimde Hayats?n, Sne Bende Can bedenimde Anlams?n..

Sevmek 2 Ki?inin Birbirinden Saklanmas?, A?k ise Saklanmamas?d?r.

B?rakma Gözlerimi haydi Tut Ellerimi, Sensiz B?rakma bedenimi Seviyorum Seni A?k?m Ebedi..

Ölümsüz Hayat Sadece Çizgi Fimlerde Olur...

?arap Sadece Çölde kalanlaram? Mahsustur?

Sevgi Susuzlu?u Çekenler de a?k denilen bir serap Göremezlermi?

Sevgi A?k?n Geçmi?idir.

Ona â??k Oldu?unda Kimseye Söyleme, Onlarda â??k Olabilir.

Para Konu?ur A?k Biter, Para Biter A?k Konu?ur..

Para, A?dan Daha KudretLidir.

Para Sadece Anl?k Mutluluk Verir, Kal?c? Mutluluk Kalbindedir..

Pi?mi? A?ka Su Kat?lmaz.

Prezervatifle A?k Yapmak, Gaz Maskesiyle Gül Koklamaya Benzer.

Cinsellik iki bedeni Birle?tirir, A?k ise 2 ruhu birle?tirir.

Seversin, Kavu?amazsan A?k Olur.

Kar??l?ks?z A?k Bir çe?it "Kendin Pi?ir Kendin Ye" dir.

Kimse A?k?n Zirvesine Elleri Cebinde iken ULa?amaz.

Krallar Yönetim Kurallar? Koyar, A?k? Bozan Kurallar Koyamaz.

Kumarda Kazanan A?kda kaybedece?ini Bilen kad?nlar, Neden Kumarda Kazanan Erke?e Kene Gibi yap???rlar.?

zamane gençleri Pamuk ipli?inede ba?l? de?il, internete Ba?l? Art?k.

Güzeli Sevmek mutluluktur Güzeli Farkl? Sevmek heyecand?r.

K?zlar?n Erkeklerden tek Fark? Hormonlar?n?n daha Geli?mi? OLmas?d?r.

Her güzel An?da Farkl? Heyecanlar Sakl?d?r, Her Sakl? An?da De?i?ik Farkl? Estanteler Vard?r.

Farkl? OLmak isteyen insanlar Farkl? Hareketler Göstererek kendini beLLi etmek ister.

hepimiz fark?nda olmadan hayata at?ld?k, hayata at?l?rken fark?m?z? anlamad?k!

Farkl? heveslerin pe?inden giden insanlar sadece farkl?l?k arayanlard?r.

Seni O kadar çok seviyorumki, ne kadar çok dersen, etraf?na bak fark?m?z? anLa bebe?im..

bir ili?kide farkl? olmak diger ili?kilerden bir ad?m önde olmakt?r.

monoton bir birlektelikte farkl?l?k olmal?d?r.

Fark? Ben Ya?ar?m Çünki Ben herkezden Farkl?y?m!

Fark Aramaya Gerek yok kalitem yeter Aleme!

Tek Fark?m Daha FarkL? Olmam!

Ne Farkl? Sevgiler ya?ad?m Ne de?i?ik Sözler Duydum Hiç Biri Senin gibi A?k? Anlatmad? bana!

Senin için a?larken gözümden dü?en ya?lar denize dökülseydi e?er,
Karaya vuran dalgalar "seni seviyorum" yazard?.

?ki damla gözya?? dü?tü gülüme, sonra kurudu tuzu kald? geriye,
Denizleri a??p a?k?ma yol ald? bir umutla ye?erip tekrar açacak diye.

- Sevgi, kar??tl?klara ra?men birlikteli?e devam etmekle güçlenir.

- Keskin balta kemik k?rar. Keskin kelime kalbi.

- Bir zorlu?un üstesinden gelmenin sadece bir yolu vard?r: onun üzerine gitmek.

- Ba??m?za gelenleri itirazs?z kabul ediyorsak, onun için ?ükretmeliyiz.

- Sevgi, ne kadar çok ki?iye bölersek bölelim, azalmayan tek ?eydir.

- Mutluluk henüz sahip olmad???n di?er ?eylerle artar, ama onlara ihtiyac? yoktur.

- Birine k?zg?nl?kla geçirdi?in her saat, bir daha ele geçiremeye?in 60 mutlu dakikad?r.

- Nerede, nas?l ve kime denk gelirse, nas?l yapabiliyorsan öyle yard?m et.

Her Zaman ve her yerde Senin Ad?nla Ya?amaya Senin hayalinle Nefes Almaya Yeminliyim Bebegim..

Unutma ki A?k?n oLaylar? De?il, Ki?ileri Tarih Olur.

Kimseye Muhtaç De?ilim Sadece Sana Sahibim!

içimde Ate?in, bak??lar?mda Hayalin, Sözlerimde Sevgin, Kalbimde Gözlerin Bebe?im..

3 Gram Proteine Satt?n A?k?m?z? Bari O kasapla Mutlumusun?

Özlerim Kokunu Gecemin Kör Karanl???nda, Vurulmu?um Saf Temiz Bak??lar?na, Ben Seni Sevdim Seni Ezberledim bebe?im..

?nsanlar Hata Yapt?kca tevrube Kazan?r, Her Tecrube Bir Hatayla Olu?ur..

Damarlar?mda Kan Gözlerimde Hayats?n, Sne Bende Can bedenimde Anlams?n..

Sevmek 2 Ki?inin Birbirinden Saklanmas?, A?k ise Saklanmamas?d?r.

B?rakma Gözlerimi haydi Tut Ellerimi, Sensiz B?rakma bedenimi Seviyorum Seni A?k?m Ebedi..

Ölümsüz Hayat Sadece Çizgi Fimlerde Olur...

?arap Sadece Çölde kalanlaram? Mahsustur?

Sevgi Susuzlu?u Çekenler de a?k denilen bir serap Göremezlermi?

Sevgi A?k?n Geçmi?idir.

Ona â??k Oldu?unda Kimseye Söyleme, Onlarda â??k Olabilir.

Para Konu?ur A?k Biter, Para Biter A?k Konu?ur..

Para, A?dan Daha KudretLidir.

Para Sadece Anl?k Mutluluk Verir, Kal?c? Mutluluk Kalbindedir..

Pi?mi? A?ka Su Kat?lmaz.

Prezervatifle A?k Yapmak, Gaz Maskesiyle Gül Koklamaya Benzer.

Cinsellik iki bedeni Birle?tirir, A?k ise 2 ruhu birle?tirir.

Seversin, Kavu?amazsan A?k Olur.

Kar??l?ks?z A?k Bir çe?it "Kendin Pi?ir Kendin Ye" dir.

Kimse A?k?n Zirvesine Elleri Cebinde iken ULa?amaz.

Krallar Yönetim Kurallar? Koyar, A?k? Bozan Kurallar Koyamaz

Güzeli Sevmek mutluluktur Güzeli Farkl? Sevmek heyecand?r.

K?zlar?n Erkeklerden tek Fark? Hormonlar?n?n daha Geli?mi? OLmas?d?r.

Her güzel An?da Farkl? Heyecanlar Sakl?d?r, Her Sakl? An?da De?i?ik Farkl? Estanteler Vard?r.

Farkl? OLmak isteyen insanlar Farkl? Hareketler Göstererek kendini beLLi etmek ister.

hepimiz fark?nda olmadan hayata at?ld?k, hayata at?l?rken fark?m?z? anlamad?k!

Farkl? heveslerin pe?inden giden insanlar sadece farkl?l?k arayanlard?r.

Seni O kadar çok seviyorumki, ne kadar çok dersen, etraf?na bak fark?m?z? anLa bebe?im..

bir ili?kide farkl? olmak diger ili?kilerden bir ad?m önde olmakt?r.

monoton bir birlektelikte farkl?l?k olmal?d?r.

Fark? Ben Ya?ar?m Çünki Ben herkezden Farkl?y?m!

Fark Aramaya Gerek yok kalitem yeter Aleme!

Tek Fark?m Daha FarkL? Olmam!

Ne Farkl? Sevgiler ya?ad?m Ne de?i?ik Sözler Duydum Hiç Biri Senin gibi A?k? Anlatmad? bana!

Senin için a?larken gözümden dü?en ya?lar denize dökülseydi e?er,
Karaya vuran dalgalar "seni seviyorum" yazard?.

?ki damla gözya?? dü?tü gülüme, sonra kurudu tuzu kald? geriye,
Denizleri a??p a?k?ma yol ald? bir umutla ye?erip tekrar açacak diye.

Ay ?????ndad?r sevgiliye duyulan hasret,
Ve sevgiline hasret kald???n kadar yak?ns?n.
Unutma ya?murun ya?d??? kadar ?slaks?n,
Güne?in seni ?s?tt??? kadar s?cak..

Ye?ile inat a?aç hala ye?ermekte,
Geceye inat gün hala a?armakta,
Ben ise sana inat seni hala sevmekteyim
?nat bu ya seni hep sevece?im..

Aramazd?k gece mehtab? yüzün parlarken,
Bir sönük y?ld?za benzerdi güne? yan?mda sen varken.

Bu gece bir y?ld?z tut,
Ben bu y?ld?z kadar uza??nda olsam bile,
Sevgim heran yan?ba??nda!..

E?er bir gün o, sevdi?in ya?mur insafs?zca seni ?slat?rsa, bilki ben sana a?l?yorum. E?er bir gün a?k?m?z?n ?ark?s? kulaklar?n? t?rmalarsa bilki ben o ?ark?y? sana söylüyorum. E?er bir gün elinde bir demet gül mezar?ma gelirsen bilki mutluyum mezar?mda uyuyorum...

Her mart? bir deniz, Her rüya bir uyku,
Her da? bir duman Her nota bir ?ark? bulur ama,
Ben ba?ka " sen " bulamam...

Hep bir y?ld?z olman? bekledim.
Gün gelir kay?p bana ula??rs?n diye,
Sonra vazgeçtim,
Y?ld?z olursan ben ula?amam diye...

Hani sözler varya sözleri anlat?r,
Hani sözler varya gözleri a?lat?r,
Hani anlar varya de?eri geç anla??l?r,
Birde a?k varya seni bana anlat?r.

Ay y?ld?za mutluluk f?s?ldarken,
Gökyüzü sevincini yeryüzü ile payla??rken
Ben sana bir parça mutluluk yolluyorum
?çindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye.

Ufukta bir gemi görsem seni ta??yan,
Mavi denize dalard?m geriye bakmadan,
Uçsuz bucaks?z mavilikte arard?m beni,
Ta ki beni sende bulana kadar.

Ba??n? gö?süme yaslad???mda tek bir dü?man?m vard?r; Geçip giden zaman.

Seni dü?ünür , seni özlerim,
Sevgilerin özlemlerin derinli?inde ,
Ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla,
Bir sonbahar serinli?inde.

Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur,
Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer,
Sen o suya yaz? yazd?n,
?imdi güne?in do?mas?n? bekle!

#2226

 
© 2015
AŞK