Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Farkl? Sözler

anLat ! yüré?imé DamLat Gözya?ini . aLma ahimi , anla parmak ucumDa aci ! Bu kaçinci suskunLu?um , TébéssümLér yaLanci , Kanatti?in yétér artiK açma yarami .

K?yMeT BiLméYén KaLBé SévGim HaRaM, YoLuNu BéKLéYip GéLméYéNé Yaz?KLaR, SévDim DéyiPTé aLDaTaNa LanéT, BéNi SonSuzA KaDaR SévéNé Bu CaN?m KuRBan oLSun...!

BiziM Kavu?mam?Z Bize Ba?L?d?r. HeR Yoku?uN Sonu DüzE Ba?l?d?r. Her BahaR?n SoNu Güze Ba?L?d?r. Hayat?m Verdi?in Söze BA?L?d?r..ihtimâLLêrim Zâyif..

insanL?qK öLdü.. ! katiLi ; menfaaT !

yoqK oLmay? qözZe aLd?mm ! teKRar senDe doqmaK içhinn !

a?qK? tekRar istememM ! ziyanN ederRsinN !!

yaLn?zL?q?n adam?y?m ! anLa Beni? !

deNeeee ! yan?LLL ! qöRR ! qeRçeqii qeçmi$i yoqK sayaRaqkK !

" ?nan?yorsan Savunduklar?na, Arkas?nda Duracaks?n...Gerek Yok Cellada Ç?kar?ld???nda Dara?ac?na, Tabureye Sen Vuracaks?n!"

senin maRqKa oLduqunN yeRde etiKeti ben koyarR?mmM !

Onun benim için a?lad??? her bir damla gözya??nda ben derin sularda bo?uldum

^kArAnL?K hApSeDiYoR bEn?, gÖrEb?lDi?iM tEk ?eY, mUtLaK dEh?eT, yA?AyAmIyOrUm, ÖlEm?yOrUm, K?S?L? KaLdIm KeNd? iÇiMdE, kEs?p Al HaYt?M?

[[==>..bho$weR heP ayN? masaL 'hayaT we Ben' i$Te o KadaR..

birR ç?qL?qK buLsamM ! hiç sSusmayanN , yaDa biR cümLe beni? anLatanN !

Ne Kald? Geriye Ztn Bir sürü Bo? HaT?Ra..Ya?amak DeiL ki Bu GörüntüLer VaR AdeTa!!

BiR Lodos Laz?m ?imdi Bana, BiR Kürek bir de Kay?k..Söverim gelmi?ine geçmi?ine Ay?psa Ay?P!!

Dost Dedi?in ; Dost A?lay?nca Seninde A?laman De?il !! Dost Dedi?in ; Dostun A?lay?nca Senin Kafana Kur?un S?kman Demektir...

GönLüm k?rG?n ve yaraL?, Seni unuttum sanma bu gönüL Sana haLa SevdaL? ama bu yürek Seni bir daha anmayacak kadar DeLiKaNL?]

ÇoK öZüR DiLiOrUm ELLeRiNi tUttU?Um iÇiN... ÇoK öZüR DiLiOrUm gÖzLeRiNe bAkTI?Im iÇiN ÇoK aMa ÇoK ÖzÜr DiLiOrUm SeNi ?nSaN yEr?nE KoYuP SeVd???m iÇiN..

Belki"lerden, "?htimal"lerden, "Ke?ke"lerden Medet Umuyorum. Senin Büyük ?hitmalle Yabanc?s? Oldu?un Dü?ler Büyüterek... SonsuzLuk Koyuyorum Senin O Güzel Ad?n?...

Sen Bizi ALeme De?iL, KaranL?k Çöktümü GeceLeRe Sor..

SaYenDe YoLa GeLdi KaLbim YanL?$? Do?RuYu Ay?R?Or Sen ekSiLeLi HaYaT?mDan YüZÜmDe GüLLer aÇ?Or

BuLUtLaR A?L?YoRsA bEn SuSaR?M BeN A?LaRqEnDe OnLaR SuSSuN!

kaR$?L?qs?s duyguLar nefRet kusaR..Bn gidiiim Bu gece buRas? Bana Dar !haDe bye bye=))

"HayaT BiR HikaYe, Ya?asaN Ne oLuR, öLseN Ne oLuR?"

"Ya?ax aC? BiR So?aNa BenzeR, So?aN? KaT KaT SoyarkeN, ZamaN ZamaN a?lat?R. "

qiT Ne duruosuN seNde qiT sNNde bi faRk?N yOkmuss...

heLaL oLsun sNa Bi kaLbi parçaLad?n Bi ya?ax? BiTirdN heLaL oLsunn...

çoK korkyOrdum sOnnda sNde qidersiN die qiTTin i?tee qiTTin...

KayBede BiLecegim Hiç Bi$ey Yokken Kendimi KayBettiM

küçükken marketten leblebi tozu al?yordum ve kam??la içimde çekti?imde bo?ulurdum. ?imdi ise ac?lardan bo?uluyorum

çéKiNMé éSKiC! iÇéRi BuYuR BuRaDa BiR a?K?N aTé?i uYuR BaKT?KÇa iÇiMiN YaNg?N? BüYüR aL qöTüR éSKiCi ToPLa Né VaRSa

Sevdam? en Çok Anlatmak ?stedi?im Suskunlu?umsun Art?k...Sustum..Oysa Anlatacak Ne Çok ?ey Ward?..!

B£N BiR CaD?yIm SenDe BeNiM HeR?eyiM oLaN Bi SüpüRGe..FaRzeTKi SeNDeN vAzGeÇmi?iM..CaD?L?G?M?N Bi ÖnEm? KaL?RmI SeNCe...

a?k?ndan yollara dü?tüm hayat beni derbeder ederken dü?üncelerim tükenirken tek pi?manl???md?n

...:::BenÇokAyr?L?kLarYa$ad?mOyüzdenBiti$ikYazd?m Her$eyi:::...

"˜.. //AnLaM? YoK !!! Do?aN HeR GüNe LaNeT !!! Bu ÇoCuK KaDeRiYLe Ba? Ba?a KaLD?..

Gideceksen Bahane bulmadan git. ! Adam gibi sevmedin. Bari adam gibi Hayatimdan çek GIT..!!

*BiZ ÇaKaLLaR GiBi SoSYeTeNiN KiZLaRiYLa DoLaSMaKTaNSa, YeRe DuSeNi KaLDiRaN, aGiR BaSLi DeLiKaNLiLaRDaNiZ

Yürüdü?ün yollardan geçebilirsin bir daha;Fakat anl?lardan ASLA...

A?K..kaç ya??na gelirse gelsin..kiminbedenine u?rad?ysa..derin kesikler b?rak?p..arka kap?dan sessizce ç?k?p gidiyor..!

Bu masaLar bo$ kaLmaz gidenin yeri doLar. Bu vazoLara bir$ey oLmaz yaLniz cicekLer soLar. Gönül kimsesiz yapamaz sevebiLece?i bir dost arar. Ta$in kaLbi yoktur ama onu biLe yosun sarar...!

PantoLonum Yama Limd SaLLama Ard?mda Tarama YaKarIm $?m$eq q?B? ÇakarIm KaBadayI dinLmm qIrtLagIna TaKarIm Ben Buyum Ben Suyum Öz v Öz BurSa Cocuquyum...AdreSim? SorArSAN?Z ;qAyr? m$ur Smt? dLiqAnL? Cads? avarLr MahaLLes? Bi$koPatLLar SokaqI no :9 vd YoqUz

BeLki birgün dikenLer kanatacak eLLerinizi, beLki serseri bir kur?un de?iverecek yüre?inizi, beLki birgün öLüm kapInIzI çaLIverecek apansIz..Ama ne siz eLLerinizi çekecek dikenLerden, nede ben. Ne siz korkacaksInIz geceLerden, ne de ben. Ne siz vazgeceksiniz bu kavgadan nede ben!!!

Akl?ma yar gelir fele?im ?a?ar, öyle bir hasretki içimden Ta?ar, Bu gönül En fazla 3 Gece ya?ar, EceLe B?rakma gel al Can?m?, kimseye B?rakma Sen al Can?m?...

Öyle bir a?k isterim ki hiç ya?anmam?? olsun, Öyle bir söz söyleyeyim ki hiç söylenmemi? olsun, Öyle bir dert çekeyim ki çekilmemi? olsun..

Hani a$kLar MutLu SoNLa BiTerDi HepSi Bir 0yunmu$ HepSi Bir YaLan ! Hani $anS?m Bir Gün GeRi DönerDi HepSi Bir 0yuNMu$ HepSi Bir YaLan ! NeReDe SaY?S?z YeMin VeReNim neReDe YoLuma GüLLer SeReNim Hani YaR NeReDe CanDan SeVeNim HepSi Bir 0yunmu$ HepSi Bir YaLaN

Çöldeki Tek Göl Olsan Bile Seni Ya?atmak ?çin Hergün A?lar?m !

Bir silah?m olsayd? bir silah?m; yoksullu?u ?aka??ndan, kaybetmeyi kalbinden, yaln?zl??? sensizli?i aln?ndan , aln?n?n tam ortas?ndan vururdum.... Bir kerecik söyle demi?tin söyleyememi?tim hani, i?te ?imdi söylüyorum SEN? SEV?YORUM!

A?kt? o! De?i?tiren tüm gecelerimi A?kt? o! Beni durup durup yenileyen Oydu, duygulu yapan hoyrat ellerimi Oydu, doludizgin gidi?ime dur diyen...

Biz Né Paran?n DéLisi, Ne $éréfsiz GöLgési, Né Kans?zLar?n Békçisi, Nédé SiLah?n Tétikçisi OLduk. Biz GönLümüzün éfé'si, OrtamLar?n DéLisi OLduk. Bu Saattén Sonra Géçici Hévés DéiL Hak édéné NéFés Oluruz..

GözL£Rim s£ni RahatsIz £di¥oRsa kapatIRIm BiR daha a¢mam sözL£Rim s£ni RahatsIz £di¥oRsa susaRIm BiR daha konu$mam vaRLIqIm s£ni RahatsIz £di¥oRsa öLüRüm BiR daha kaR$Ina ¢Ikmam s£vqim s£ni RahatsIz £di¥oRsa üzqünüm B£B£?iM Buna £nq£L OLamam

A?k bir bedende iki ruh, dostluk iki bendende bir ruhtur, bana unutmay? ve unutulman?n ac?s?n? ö?rettiler ama seni bana unutturmay? asla ö?retemediler.

Güzeli Sevmek mutluluktur Güzeli Farkl? Sevmek heyecand?r.

K?zlar?n Erkeklerden tek Fark? Hormonlar?n?n daha Geli?mi? OLmas?d?r.

Her güzel An?da Farkl? Heyecanlar Sakl?d?r, Her Sakl? An?da De?i?ik Farkl? Estanteler Vard?r.

Farkl? OLmak isteyen insanlar Farkl? Hareketler Göstererek kendini beLLi etmek ister.

hepimiz fark?nda olmadan hayata at?ld?k, hayata at?l?rken fark?m?z? anlamad?k!

Farkl? heveslerin pe?inden giden insanlar sadece farkl?l?k arayanlard?r.

Seni O kadar çok seviyorumki, ne kadar çok dersen, etraf?na bak fark?m?z? anLa bebe?im..

bir ili?kide farkl? olmak diger ili?kilerden bir ad?m önde olmakt?r.

monoton bir birlektelikte farkl?l?k olmal?d?r.

Fark? Ben Ya?ar?m Çünki Ben herkezden Farkl?y?m!

Fark Aramaya Gerek yok kalitem yeter Aleme!

Tek Fark?m Daha FarkL? Olmam!

Ne Farkl? Sevgiler ya?ad?m Ne de?i?ik Sözler Duydum Hiç Biri Senin gibi A?k? Anlatmad? bana!

Senin için a?larken gözümden dü?en ya?lar denize dökülseydi e?er,

Karaya vuran dalgalar "seni seviyorum" yazard?.

?ki damla gözya?? dü?tü gülüme, sonra kurudu tuzu kald? geriye,

Denizleri a??p a?k?ma yol ald? bir umutla ye?erip tekrar açacak diye.

Ay ?????ndad?r sevgiliye duyulan hasret,

Ve sevgiline hasret kald???n kadar yak?ns?n.

Unutma ya?murun ya?d??? kadar ?slaks?n,

Güne?in seni ?s?tt??? kadar s?cak..

Piyasada degiLim, PrensipLerim yoktur Ama Seviyesiz degiLim. Kurallar? Sevmem ama yersiz yere çignedigim qörüLmemistir. Kinci degiLim Ama unutmam. Sefkat gösteririm ama s?martmam. DaLga geçerim ama k?rmam. Ciddiye aL?r?m ama kap?Lmam. Huzur veririm Ama Söz vermem. Sahip olurum Ama AiT Olmam

Bak?yorumda HerkeSde Bi Hava Bi ÇaL?m. ?unu BiLin 'Herkes ART?ST olabilir..Ama YÖNETMEN benim, istedi?ime ROL verir, istedi?imede YOL veririm !!

Ben ?sterSem Ate?i KüL DikeNi GüL GeCeyi Gün £deRim. Ben ?steRSem, Ba?? BeDendeN KaLBi YeRindeN AgaC? KöküNden SökeRim. Ben ?sterSem, MeSkeni ALem ALemi KraL KraL? SoytaR? £deRim. Ben ?sterSem, Zaman? AL?r Güne?i Bat?R?R K?yaMeti KoPaR?R GideRim...

E?er beni daha fazla üzmek istemiyorsan rüyalar?ma bile girme sak?n n'olursun unutmak do?an?n en güzel arma?an? insana. Biliyorsun seninde son arma?an?n unutulmak!

||Mézâr|| oLâcak Bana Bu Dört Duwar, ||YokLu?un|| Kadar Gér¢ék Bu ||éCéL|| , YokLu?un kadar Gér¢ék i¢imdé ||aC?|| , azâr azâr ||öLüyorum|| . BiLmiyorSun.. |

Bilmezler yaln?z ya?amayanlar nas?l korku verir sessizlik insana; insan nas?l konu?ur kendisiyle; nas?l ko?ar aynalara. Bir cana hasret, bilmezler..

Ye?ile inat a?aç hala ye?ermekte,

Geceye inat gün hala a?armakta,

Ben ise sana inat seni hala sevmekteyim

?nat bu ya seni hep sevece?im..

Aramazd?k gece mehtab? yüzün parlarken,

Bir sönük y?ld?za benzerdi güne? yan?mda sen varken.

Bu gece bir y?ld?z tut,

Ben bu y?ld?z kadar uza??nda olsam bile,

Sevgim heran yan?ba??nda!..

E?er bir gün o, sevdi?in ya?mur insafs?zca seni ?slat?rsa, bilki ben sana a?l?yorum. E?er bir gün a?k?m?z?n ?ark?s? kulaklar?n? t?rmalarsa bilki ben o ?ark?y? sana söylüyorum. E?er bir gün elinde bir demet gül mezar?ma gelirsen bilki mutluyum mezar?mda uyuyorum...

Her mart? bir deniz, Her rüya bir uyku,

Her da? bir duman Her nota bir ?ark? bulur ama,

Ben ba?ka " sen " bulamam...

Hep bir y?ld?z olman? bekledim.

Gün gelir kay?p bana ula??rs?n diye,

Sonra vazgeçtim,

Y?ld?z olursan ben ula?amam diye...

Hani sözler varya sözleri anlat?r,

Hani sözler varya gözleri a?lat?r,

Hani anlar varya de?eri geç anla??l?r,

Birde a?k varya seni bana anlat?r.

Ay y?ld?za mutluluk f?s?ldarken,

Gökyüzü sevincini yeryüzü ile payla??rken

Ben sana bir parça mutluluk yolluyorum

?çindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye.

Ufukta bir gemi görsem seni ta??yan,

Mavi denize dalard?m geriye bakmadan,

Uçsuz bucaks?z mavilikte arard?m beni,

Ta ki beni sende bulana kadar.

Ba??n? gö?süme yaslad???mda tek bir dü?man?m vard?r; Geçip giden zaman.

Seni dü?ünür , seni özlerim,

Sevgilerin özlemlerin derinli?inde ,

Ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla,

Bir sonbahar serinli?inde.

Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur,

Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer,

Sen o suya yaz? yazd?n,

?imdi güne?in do?mas?n? bekle!

#155

 
© 2015
AŞK