Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Fatih Sultan Mehmet En Ünlü Sözleri

Fatih Sultan Mehmet En ünlü Sözleri - Fatih Sultan Mehmetin Yabanc?lar?n da bildi?i ve takdir etti?i kendilerinin de kulland?klar? en ünlü sözleri;

Sultan Mehmet 12 ya??na geldi?inde babas? Sultan Murat o?luna tahti b?rak?p Manisa'ya inzivaya çekilir.Bu haber üzerine hristiyanlar Osmanl? taht?nda bir çocuk oldu?u için Haçl? ordusu toplay?p Osmanl?n?n üzerine sald?rmaya karar verir. Bu olay? haber alan Sultan Mehmet babas?n? ça??r?r fakat babas? art?k sensin diye gelmez. Bunun üzerine Sultan Mehmet babas?na ?u tarihi mesaj? yollar:

Baba
E?er Padi?ah siz iseniz geliniz ve ordunun ba??na geçiniz
yok e?er padi?ah ben isem size emrediyorum gelip ordunun ba??na geçiniz.

Fatih Sultan Mehmet'in tarihe geçmi? di?er özlü sözleri ise ?öyle...

?mparatorunuza Söyleyin. ?imdi ki Osmanl? Padi?ah? Öncekilere Benzemez. Benim Gücümün Ula?t??? Yerlere Sizin ?mparatorunuzun Hayalleri Bile Ula?amaz.

Ya Ben Bizans'? Al?r?m; Ya da Bizans Beni.

Fatih Olmasayd?m Ulubatl? Hasan Olmak ?sterdim..

Yapmak ?stedi?imi Sakal?m?n Bir Teli Bile Bilseydi Sakal?m?n O Telini Hemen Kopar?r ve Yakard?m

Hayat?m Boyunca ALLAH'?n Emirlerinden D??ar? Ç?kmad?m ALLAH'?n R?zas?n? Kazanmak ?çin U?ra?t?m Tek Gayem Bu ?di

Dünya Devleti Ebedi De?ildir Fani Cihanda Hiç Kimse de Ölümsüz De?ildir ?nsanlar?n Dünyada Nefesleri Say?l?d?r ve Ölümsüzlük Kap?s? Kapal?d?r

?eyhim Ak?emseddin Hazretleri ?le Beraber Yapt???m Zikrin Lezzetine Dünyalar? Bile De?i?mem E?er ?eyhim ?zin Verseydi Zikir Yolunu Tercih Eder, Saltanat? Terk Ederdim

#2882

 
© 2015
AŞK