Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Fatih Sultan Mehmet ?le ?lgili Güzel Sözler

Fatih Sultan Mehmet ile ilgili Güzel Sözler - Fatih Sultan Mehmet ile ilgili En Güzel Sözleri Bu Sayfam?zda bulabilirsiniz. Buyrun;
* ?stanbul muhakkak fetholunacakt?r. Bunu gerçekle?tirecek ordunun kumandan? ne mutlu kumandan ve askeri ne mutlu askerdir. (Hz. Muhammed)
* ?ki büyük cihan?n kesinti noktas?nda, Türk vatan?n?n ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebe?i ?stanbul, bütün vatanda?lar?n kalbinde yeri olan ?ehirdir. (Atatürk)
* Dünyaya son kere bakacaks?n deseler, bu bak??? ?stanbul?un Çaml?ca?s?ndan isterdim. (Lamartine)
* Ya ?stanbul?u al?r?m, ya ?stanbul beni. (Fatih Sultan Mehmet)
* E?er Padi?ah Ben ?sem, Size Emrediyorum. Gelip Ordunun Ba??na Geçin. E?er Padi?ah Siz ?seniz, Gelip Devletinizi Dü?manlara Kar?? Savunun.
* ?mparatorunuza Söyleyin. ?imdi ki Osmanl? Padi?ah? Öncekilere Benzemez. Benim Gücümün Ula?t??? Yerlere, Sizin ?mparatorunuzun Hayalleri Bile Ula?amaz.
* Ya Ben Bizans'? Al?r?m; Ya da Bizans Beni.
* Fatih Olmasayd?m Ulubatl? Hasan Olmak ?sterdim
* Yapmak ?stedi?imi Sakal?m?n Bir Teli Bile Bilseydi, Sakal?m?n O Telini Hemen Kopar?r ve Yakard?m
* Bu Dünya Ölümlüdür. Her Fani Gibi Bende Ölümü Tadaca??m.
* Dünya Devleti Ebedi De?ildir. Fani Cihanda Hiç Kimse de Ölümsüz De?ildir. ?nsanlar?n Dünyada Nefesleri Say?l?d?r ve Ölümsüzlük Kap?s? Kapal?d?r.
* Hayat?m Boyunca ALLAH'?n Emirlerinden D??ar? Ç?kmad?m. ALLAH'?n R?zas?n? Kazanmak ?çin U?ra?t?m. Tek Gayem Bu ?di.
* ?eyhim Ak?emseddin Hazretleri ?le Beraber Yapt???m Zikrin Lezzetine Dünyalar? Bile De?i?mem. E?er ?eyhim ?zin Verseydi Zikir Yolunu Tercih Eder, Saltanat? Terk Ederdim

#2884

 
© 2015
AŞK