Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Fedakarl?k Mesajlar?

Yeni ve K?sa Fedakarl?k Mesajlar? Sayfas? -
1 gün de?il hergün fedakar olmak laz?m ancak ozaman sayg? ve itibar kazan?r?z.
Efendi adam, kendisinden çok ?ey, ba?kalar?ndan az ?ey bekler. Konfüçyüs
?nsan? insandan ay?ran özelliklerden biride fedakarl?kt?r. k?sa fedakarl?k mesajlar?
Büyük fedakarl?klara katlanabilmek için büyük avuntular bulmak gerekir. Bertrand Russell
Hayat?n Her Bölümünde Fedakar Olmak için f?rsatlar ç?k?cakt?r kar??n?za iyi de?erlendirin. fedakarl?k a?k mesajlar?
Dünyada her ?eyin bir ölçüsü tart?s? vard?r. Sevginin tart?s? da fedakarl?kt?r. Fedakarl?k yapmayan?n sevgisine inan?lmaz. Abdülaziz Bekkine
Fedakar Olki Herkez Sana Güler yüzlü Olsun.
insan?n kendi felaketine tahammül edebilmesi büyük hünerse, ba?kalar?n?n felaketini payla?abilmesi daha büyük hünerdir. Joseph Joubert
Fedakar Olmayan Bir insan Nefrete terk Edilmi?tir.
Bu dünya dü?manlar?n? da gemisine alabilecek bir Nuh ister. Arif Nihat Asya
Fedakarl?k insan?n içinden ç?kmayan bir duygudur.
Ba?kalar? için kendinizi unutursan?z, o zaman sizi daima hat?rlayacaklard?r. Dostoyevski
insanlar?n yapt?klar? fedakarl?klar ki?iliklerini gösterir.
her insan fedakar olsa hayatta ke?keler kalmazd?.
Bir mum di?er mumu tutu?turmakla ?????ndan bir ?ey kaybetmez. Mevlana
1 gün de?il hergün fedakar olmak laz?m ancak ozaman sayg? ve itibar kazan?r?z.
Efendi adam, kendisinden çok ?ey, ba?kalar?ndan az ?ey bekler. Konfüçyüs
insan? insandan ay?ran özelliklerden biride fedakarl?kt?r.
Büyük fedakarl?klara katlanabilmek için büyük avuntular bulmak gerekir. Bertrand Russell
Hayat?n Her Bölümünde Fedakar Olmak için f?rsatlar ç?k?cakt?r kar??n?za iyi de?erlendirin.
Bu dünya dü?manlar?n? da gemisine alabilecek bir Nuh ister. Arif Nihat Asya
Fedakarl?k insan?n içinden ç?kmayan bir duygudur.
Ba?kalar? için kendinizi unutursan?z, o zaman sizi daima hat?rlayacaklard?r. Dostoyevski
insanlar?n yapt?klar? fedakarl?klar ki?iliklerini gösterir.
her insan fedakar olsa hayatta ke?keler kalmazd?.
Bir mum di?er mumu tutu?turmakla ?????ndan bir ?ey kaybetmez. Mevlana
Dünyada her ?eyin bir ölçüsü tart?s? vard?r. Sevginin tart?s? da fedakarl?kt?r. Fedakarl?k yapmayan?n sevgisine inan?lmaz. Abdülaziz Bekkine
Fedakar Olki Herkez Sana Güler yüzlü Olsun.
insan?n kendi felaketine tahammül edebilmesi büyük hünerse, ba?kalar?n?n felaketini payla?abilmesi daha büyük hünerdir. Joseph Joubert
Fedakar Olmayan Bir insan Nefrete terk Edilmi?tir.

#2583

 
© 2015
AŞK