Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Fenerbahçe Sözleri

DE???MEY?Z SEN? Neyleyim Bu Dünyay? Sen olmay?nca Efsanesin Sen Kanarya Ne Paraya, Ne De Pula De?i?meyiz Seni Asla.....!!!!!! Melodi:Ne be?ikta?, ne cimbom ne de trabzon bu sen sensin ?ampiyon..

KANARYASIN SEN... Kanaryas?n Sen Bizim Can?m?z; Sar?-Lacivert Akar Kan?m?z, Seviyoruz Seni Can? Gönülden Kanaryas?n Sen Bizim Can?m?z! LaY LaY LaY LaY LaY LaY..!!!!

FENERBAHÇEM BEN?M Fenerbahçem Benim Biricik Sevgilim! Söyle Senden Ba?ka Kimim Var Benim!!! Seninle A?lar?m, Seninle Gülerim! Söyle Senden Ba?ka Kimim Var Benim!!!

ÖLÜRÜM BEN Sevinçleri Sen Gör, Hüzünleri Ben Bir ?ampiyon Olsan Ölürüm Ben Haydi Bast?r ?anl? FENERBAHÇEM! Cimbombomu Sen S.... tin Anasn? Ben!!!

BU BÜYÜK A?K Haydi Bat?r ?anl? Fener Senin Sevgin Ömre Bedel Ne Kupalar, Ne Ödüller, Ne De cimbOmlu Geceler, Tek Dile?imiz Var Mutlu Ol Yeter!!! Bir Sevgi Bu Anlat?lamaz Anlatsan Da Anla??lamaz, Bunu HiçBir Kitap Yazmaz, Fenerli Olmayan Bilmez, Bu Dünyada Tek Büyük Var Kabul Edilmez!!!

SEN ÇOK YA?A Fenerbahçem Sen Çok Ya?a! Can?m Feda Olsun Sana! Hiç Bir ?eye De?i?ilmez; Senin Sevgin Bu dünyada!!!

1907 DO?DU BU RENKLER 1907 Do?du Bu Renkler, Taparcas?na Sevdi Bu Kalpler..Seni Sevmekle Çok Hakl?y?z Ölene Kadar Kanaryal?y?z...!!!!

B?R K??? B?N K??? Bir Ki?i Bin Ki?i Yüz Bin Ki?iyiz! Her Maçta Arkanda ki Milyonlar Biziz! Ya?mur Çamur Demeden Ko?ar?z Sana! En Büyük En Büyük Fenerbahçemiz!!! Her Hafta Her Maçta Hep Yan?nday?z! Fenerbahçeliyiz Biz Gole Doymay?z! 3-4-5 Olsun Daha ?steriz! En Büyük En Büyük Fenerbahçemiz!!! Haydi Gol Haydi Gol Haydi Haydi Gol! ?ampiyonluk Yolu Bu Senindir Bu Yooolll!!!!

1907 MAR?I 1907'de Do?du A?k?m?z, Sar?-Lacivert Renkleri Oldu ?ark?m?z, Sporun Her Dal?nda Bizim ?an?m?z, Hiç Bitmedi Bitmeyecek Bizim A?k?m?z!!! Sar? Lacivert Rengimiz, Fenerbahçe Her ?eyimiz! Hiç Bir ?eye De?i?meyiz! Çünkü FENERBAHÇEL?Y?Z!!!

CANIN SA?OLSUN Vars?n Elalem ?ampiyon Olsun E?lensin Co?sun Sevine Dursun Sen Kupalar? Alamasanda Ne Diyeyim FENER Can?n Sa?olsun! — Yine Gelecek O Güzel Günler Bu Kalpler Seninle Co?acak Fener Sen Kupalar? Alamasanda Cimbomboma Koydun Ya O Bize Yeter!

SARI LAC?VERT Sar? Lacivert Rengimiz Bizim!, Guru Verir Tarihin Fenerbahçem Atam?z'?n Sözünden Belli De?il mi, En Büyük Sensin Fenerbahçem!!! Canlar, Y?lmazlar, Lefterler Geldi, Cemil, Ziya, Selçuk, Alpaslan, Osman O?uz, Aykut R?dvan, Engin Ve Niceleri! Bitmez Fener Efsaneleri!!!

EN TATLI SEVG?LER En Tatl? Sevgiler Sendeymi? Me?er Anlad?m Ki Yalanm?? Ba?ka Sevgiler ?ampiyonluk Görmeden Ölürsem E?er; Kefenim Sar?yla-Lacivert Olsun.... !!!

ALKI?LAYIN ?ampiyon Fener, En Büyük Fener Alk??lay?n Ulan ?..neler...!!!!!!! Haydi HAyday Li LaY LaY......... Melodi:Bu Gece barda..

NAPAYIM????? Napay?m cebimde ki Milyon Paray?? Sen ?ampiyon Olmay?nca... Bazen Sevinç, Bazen Keder Senin Sevgin Ömre Bedel..!!!!! Melodi:Ne be?ikta?, ne cimbom ne de trabzon bu sen sensin ?ampiyon..

1907'de do?du a?k?m?z, sar?-lacivert renkleri oldu ?ark?m?z, sporun her dal?nda bizim san?m?z, hiç bitmedi bitmeyecek Fenerbahçe sevdam?z!

Babam deli misin? diyor. Bu sevda neyin nesi? Sen anlamass?n ki baba bu Fenerbahçe felsefesi..

Sen hep yenilsende gelece?im, sen hiç yenmesen bile sevece?im, ac?lar içinde ölsem bile, yine Fenerbahçe'liyim diyece?im.

Harmandan sonra ekilen dar?dan, kocas?ndan sonra kalkan kar?dan, lacivertin yan?nda olmayan sar?dan adama hay?r gelmez.

Ben herkesin içinde tekim. Tek oldu?um sürece zafer benim. Çünkü ben Fenerbahçeliyim.

Ne ya?mur, ne çamur dinlerler! Gönülden severler

Genç Fenerliler!

Buras? Kad?köy burdan ç?k?? yok!

Dertse dert, çileyse çile! Bu gönüllerde sar? ve lacivert tam 100 ya??nda!

Fenerbahçe Cumhuriyeti'nden korkmad?lar, ölümden korktuklar? kadar.

Yalanm?? anlad?m ba?ka sevgiler, en mutlu sevgiler seninleymi? me?er..?ampiyon olmadan ölürsem e?er, kefenim sar?yla lacivert olsun fenerliler.

Milyonlarca taraftar yanyana, ba??r?yorlar hepberaber kolkola! Ad?nla, tak?m?nla, taraftar?nla, en büyük sensin kanarya!

Yenilsende yensende taraftar?n seninle, üzüntünde sevincinde seninle birlikte, laray la lay lay laaa!

Hadi gidelim kalam??a, maçkaya! Karaköpek gelmiyor vuru?maya, çat??maya! Delikanl? kim? Erkek olan kim? Kaçma art?k Be?ikta? heryerde ...

Fenerbahçem sen çok ya?a, can?m feda olsun sana, hiçbir ?eye de?i?ilmez, senin sevgin bu dünyada..

Bana kartal? veya cimbomu tut cennete gireceksin? Deseler, ben bir Fenerbahçeli olarak cehenneme girmeye raz?y?m derim.

Sar?ya bakar lacivert görürürüz, fenerli do?duk fenerli ölürüz!

Hayatta Fenerbahçe'den ba?ka hiçbir ?eyi olmayan ben, hayatta Fenerbahçe'den ba?ka her?eyi olana ac?r?m.

Fenerbahçe formas? tutkulu bir a??k gibidir. Sevdi?ini b?rakmaz, sevmedi?inin de yüzüne bakmaz.

O sahaya ç?karken, taraftar? selamlarken, herkesin sana hayranl?kla bakmas?..Senin asaletine vuruldum Fenerbahçe!

Sensiz hayat bir i?kence, dilimdesin. Gündüz gece sat?r sat?r, hece hece ?ampiyonsun Fenerbahçe..

Ne sinema, ne tiyatro, ne de ?stanbul'da bir gece. En büyük e?lence Fenerbahçe.

Fenerbahçeli olmak yürek ister bu yüre?i ta??mak a??r bir yüktür ben ise bu yük alt?nda ezilmeye raz? bir Fenerbahçeliyim!

Her insan fenerli do?ar ama sonra yoldan ç?kar.

Kartal yüksekten uçarsa, aslan sesli kükrerse, "kanaryam dü?meden uçar"

Türkiye'de 2 çe?it taraftar vard?r; biri fenerli olanlar di?eri ise fenerli oduklar?n? bilmeyenler.

Ben herkes için de?erliyin, önemliyim! Çünkü, ben fenerliyim.

Ne mutlu Fenerbahçe diyene! Fenerbahçe yenilmez! Fenerbahçe ?akaya gelmez, hapse dü?erde boyun e?mez. Ne mutlu fenerbahçe diyene!

Her ?eye ra?men, her ?eyinle, her ?eyimsin Fenerbahçem!

Biz fenerliyiz karde?! bize kimse kar??amaz! kar??an olursa e?er! sonunda dayak yer!

Sen mahallede oyna biz kald?r?mlar? tribün yapar?z fenerbahçe!

Fenerbahçe son 18 maç?n 17'sini parayla sat?n ald?ysa! Bu hepinizin sat?l?k oldu?unu gösterir.

Maç yaparken sahada sar? kanaryalar, rakip tak?ma krampon toplat?rlar! S?k? dur kar?? defans! Fener geliyor, ?ut ve goool a?lar? deliyor!

Bir gün herkes Fenerbahçeli olmas?n b?rak?nda o ?eref gerçek Fenerbahçelilere kals?n.

Kalpleri fetheden renkler, ya?a Fenerbahçe. Türk'ün kalbi senle atar, ya?a Fenerbahçe. Mazinde bir tarih yatar, ya?a Fenerbahçe. Ne mutlu seni sevene, ya?a Fene

Babam ne olursan ol ?erefinle ya?a k?z?m dedi..O gün bu gündür fenerbahçe'm!

Ne okulu bitirmek, ne bir genç k?z? sevmek, en büyük dile?imiz seni ?ampiyon görmek Fenerbahçem!

Gülersem sevincim, a?larsam gözya??m, ölürsem topra??m ol Fenerbahçem.

Haydi bast?r ?anl? Fener senin sevgin ömre bedel ne kupalar ne ödüller ne de Cimbomlu geceler bu dünyada tek iste?im var mutlu ol yeter.

Bir sevdaysa hayat? anlaml? k?lan, sonsuza dek sar?-lacivert o zaman!

?eytan namaz k?lana kadar, cehennem buz tutana kadar biz fenerbahçeliyiz!

Askerli?in bile bedelli oldu?u bu ülkede; bedelsiz seviyorum seni fenerbahçe!

Fenerbahçeli olmak; Sevginin bitti?i gün ?ükrü Saraço?lu'na gidip h?çk?ra h?çk?ra Fenerbahçe'm benim biricik sevgilim diye ba??rmakt?r!

Kederli günler olsa da bazen, seviyoruz seni can-? gönülden. En büyük sensin Fenerbahçem!

Tribündeki a?k? getirsinler okula; devams?zl?k yaparsam koysunlar kap?ya! Fenerbahçem sen çok ya?a..

Bir gün ölürsem mezar ta??ma alt?n harflerle Fenerbahçe'li yazs?nlar..Çünkü, ölümüne Fener'liyiz arkada?!

Sisli bir gece yar?s?nda, ?ss?z bir sokak ortas?nda, k?r?k bir lamban?n alt?nda dalm???m sevdalara..Neler geçti kalbimden bilsen, ya?lar damlad? gözlerimden, anlad?m ölene kadar f

Hayat fenerle güzel, feneri sevin yeter..Vars?n olmas?n sevgilim, fenerimin sevdas? bana yeter..

Bir aslan çöp kar??t?r?yor, bir kartal le? yiyor, bir hamsi oltay? yakalamakla u?ra??yor, bir kanarya ise oturmu? pa?alar gibi kupay? kald?r?yor.

Yüz y?l once do?du ?anl? efsane yüz ya?inda mutlu ol fenerbahçe...

Bütün dünya üstüme gelse ne farkeder? Senin için ölmeye de?er Fenerbahçem!

Ultravesti de?iliz. Çar??, pazar gezmeyiz. Teksas?n?za da gireriz! Kald? m? ba?ka taraftar grubu? Kald?ysa söylesin, onlarada gömeriz. Holigan de?il, Fenerbahçe'liyiz.

Herkez diyor ki "okuyun da adam olun" fenerbahçeliyiz bundan büyük adaml?k m? olur!

En büyük fenerbahçe bunu herkes bilecektir bilmeyenlerde ilerde ö?renecektir.

Fenerbahçenin yenmesi ve yenilmesi 17 tak?m? birden ilgilendiriyorsa büyüksün fenerbahçe!

"1907" kopmu?um birkere tutabilene a?k olsun! Ben ilk fenerbahçeye a??k oldum, de?i?tirebilene helâl olsun.

Fark?m?z tarz?m?z fenerbahçeli olmam?z! Ya sustururuz ya da kan kustururuz. Alemde fenerbahçeden ba?kas?n? tan?may?z.

Mevsimler gelip geçsede, a?k beni benden etsede, dünyada hayat bitsede, her?eyimsin Fenerbahçe!

Bu havada forma ile dola??yorum! Herkes bana bak?yor. Ama, bilmiyorlar ki Fenerbahçe a?k? ü?ütmüyor!

Zor durumda kalsak bile, ölümle burun buruna olsak bile, kanlar?m?z dökülse yere, sana helal olsun kan?m?z fenerbahçe! A?z?m?zdan ç?kacak en son söz fenerbahçe

Arad???m, büyük a?k?, Ben do?arken sende buldum. Hayat?m?n, tek anlam?, Sen benim her?eyim oldun. Sensiz geçen, saniyeler, Dakikalar haram bana. Biliyorum, sen olmasan, Ya?ayamam k

Haydi bast?r ?anl? kanarya, ölümüne sald?r kanarya, yenilsen bile maç?n sonunda, s?r?ls?klam olsun o forma...

Sevdam?za kimse engel olamaz. Bazen hüzün vard?r, bazen mutluluk. Fener sevgisinin ad? konamaz. Ne kupa büyüklü?ü, ne ?ampiyonluk.

Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi. ?imdi efsane büyümekte gün be gün. Bütün dünya üstüme gelse ne fark eder. Senin için &o

Candan öte sevmedik mi seni KANARYA! Iss?z gecelerde gittik deplasmanlara..Öl dedin de ölmedik mi senin u?runa FENERBAHÇEM feda olsun bu canlar sana.

Bu dünyada her ?ey yalan, bir tek gerçek sensin inan. Yolun sonu ölüm olsa, vazgeçmem ben bu sevdadan.

Do?du?umdan beri akl?mda, gö?sümün sol yan?nda, alk??las?n bizi tüm dünya FENERBAHÇEM tam 100 ya??nda!

Her zaman senle geldik heryere..Gönül verdik biz bu renklere! Seninle cehennem cennet bize, öl de ölelim Fenerbahçe!

Öyle bir sevgidir ki tarif edilmez. FENERLi olmayan kimse bilemez. Seni bizden ba?ka kimse sevemez. FENERiM her ?eyim..

Tribünlerde hep dillerde, bu sevda bitmez gönüllerde, dar a?ac?nda olsak bile, son sözümüz fenerbahçe!

Haydi bast?r ?anl? kanarya, ölümüne sald?r kanarya..Kazanmak olsun, kaybetmek olsun. Sava?mazsan yaz?klar olsun!

Sevdam?z?n ifadesi, formandaki renklerin asaleti..Seni yaln?z b?rakmazlar, kalbinde fenerbahçeyi ya?atanlar.

Hastaneler doldu ta?t?. Mezarl?kda yer kalmad?. Fenerbahçe erkekleri, ne kafalar gözler yard?..

Neler geçti kalbimden bilsen. Ya?lar damlad? gözlerimden, anlad?m ki ölene kadar; fenerbahçe dü?meyecek dilimden..

Gün gelip bu ömür bitecek elbet, mah?erde bir melek gelecek elbet, dünyada ilk a?k? soracak elbet, ad?n? söylerim ?anl? kanarya!

Dilimde ?ark?lar?n gündüz gece, deli gibi a????m fenerbahçe! Bu dünyay? yakar?z senin için, ?ampiyonluk gelince..

Vazgeçmem, dünyalar? önüme serseler de, senin isminde sakl? mutluluk da keder de, kaderimiz yaz?lm?? seninle fenerbahçe!

#1628

 
© 2015
AŞK