Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ferit Rag?p Tuncor 30 A?ustos ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 30 a?ustos zafer bayram? için Ferit Rag?p Tuncer taraf?ndan yaz?lm?? olan 30 a?ustos ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda dü?üncelerinizi yazmak için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.Buyrun 30 a?ustos ?iiri:
30 A?USTOS
Hasm?n di? geçiremez art?k senin etine,
Çünkü seni koruyan çelik kanatlar?n var.
O havada dola??r, iner ve ç?kar yine,
Yurda zarar verecek birer tehlike arar.
Bu azim, iradeyle art?k korkma yar?ndan,
Tuttu?un her i? böyle sonuna varacakt?r.
Her y?l gö?e kat?lan çelik kanatlar?ndan
Bugün gurur duyarak, gö?sün kabaracakt?r.
Arkada?, candan kutla büyük zafer gününü,
Madem ki sen bir Türk'sün ve bu yurdun mal?s?n.
Bir zafer elde eden günün büyüklü?ünü,
Ta içinden, etinden, kan?ndan duymal?s?n.

#3111

 
© 2015
AŞK