Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Figan ?iiri

Yürür kervan.

Zaman bir çok ?eyi de?i?tirdi.

Ac?s?yla tatl?s?yla sevi?tirdi hayalleri

Kahpeli?ini oldukça geli?tirmi?sin.

Yoklu?unun sevimsizli?i var üstümde.

Bu göz ya??m senin de?ilmi ?

Ya?am ve ölmek aras? gemimdeyim

Atlasam bo?ulur hayallerim, k?y?ya vurur bedenim art?k senin de?ilim.

Art?k hiçkimsenin hirbir?eyi.

Ben sana ölürken sen, sen ise ba?kas?n?n öldü?ünü bile bile

Bu sava? çok anlams?z çok anlatt?m.

Herkez anlad? da sen aptals?n

Çünkü a?k yerinde de?il çoktan kanatland?.

B?rakt?m her?eyi ne olacaksa olsun art?k istemiyorum.

Rüyadan uyand?n demek;iyi sabahlar a?k?m erken uyand?n

Kalbi soktum kanad? yaln?z.

Yollayan : Nevzat

#1979

 
© 2015
AŞK