Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Firdevsi Sözleri

Ak?ll? bir adam, senin can dü?man?n olsa bile, cahil dosttan iyidir.

Bilgili olan güçlü olur.

Tatl? söz söyleyen hiç kimseden kötü söz i?itmez.

Tembellik bir insan? esir eder.

Yeryüzünde bütün ?st?raplar aza kanaat etmemekten do?ar.

Ey dünya! Sen ba?tan ba?a ?st?rapla dolusun, mutluluktan yana bombo?sun; hiçbir ak?ll? kimse sende mesut olmam??t?r.

Ak?ll? olan her adam özür dileyenin bir suçu oldu?una inan?r.

Dünyada vaktini bo? i?lerle geçirme; iyi insanlar?n izinden ayr?lma.

Gençlik ?arab?n? tadan dünyada kendisinden ba?ka kimseyi görmez.

Bir kere a?aran saç bir daha kararmaz.

Dünya ba?tan ba?a asl? olmayan bir masaldan ba?ka bir ?ey de?ildir.

Gençlik ilkbahar gibidir, ya?l?l?k ise k??a benzer, öyle bir k?? ki, arkas?ndan bahar gelmez.

Ate?ten insana serinlik gelir mi?

Küçük çocuklar?n derdini küçük görmemeli.

Ham dü?ünceleri, ancak ak?l pi?irir.

?nsan?n dü?manlar?n? sevindirecek ?ekilde ya?amas?ndan sa ?erefiyle ölmesi daha iyidir.

Kedersiz ac?s?z olan var m?.

Zehir balla sevgi de dü?manl?kla beraber gelir.

#392

 
© 2015
AŞK