Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Florence Nightingale Sözleri

Tanr?n?n en de?erli arma?an? olan hayat, çok defa hem?irenin ellerine terk edilmi?tir.

Ben hastabak?c? olmak istiyorum, kimsesi olmayan insanlar?n kimsesi olmak istiyorum.

E?er gözlem yapam?yorsan?z, hem?ire olmaktan vazgeçin.

Dini cemiyet falan kurmak istemiyorum, aksine iyi para ödenen bir meslek dal? kurmak istiyorum. Ahlaken, ruhen, bedensel olarak hem?irelik mesle?i için gerekli ko?ullara sahip, hangi s?n?f ve mezhepten olursa olsun her kad?na en iyi e?itimi vermek ilkem olmu?tur daima... Hastalara yard?m etmek isteyen ki?i duygusal bir hayalperest de?il, aksine zor i?leri seven, sad?k biri olmal?d?r.

#396

 
© 2015
AŞK