Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

François Fenelon Sözleri

Ne kadar çok söylersen kar??ndaki o kadar az hat?rlar. Az söyle de kazanc?n çok olsun.

?nsan?n h?rs? ve açgözlülü?ü mutlu olamamas?n?n tek nedenidir.

Tüm sava?lar iç sava?t?r, çünkü tüm insanlar karde?tir.

Felaketler kar??s?nda dayan?kl? durmak ve kader diyerek e?ilmemek, kahramanl?klar?n en büyü?üdür.

#394

 
© 2015
AŞK