Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Friedrich Engels Sözleri

Para her kap?y? açar lakin kilitleyemez.

insanlar ya?ad?klar? gibi dü?ünürler.

Tek kelimeyle bizi , sizin mülkiyetinizi yok etme niyetimizden dolay? k?n?yorsunuz. kesinlikle öyle ; niyetimiz tam olarak budur.

Ne mutlu o yoksullara ki di?er dünya onlara verilmi?tir. Er ya da geç bu dünya da onlara verilecektir.

Yar?s?n? yedikten sonra elimizde bütün bir elma kalmayaca?? gibi, çeli?ik taraflardan biri olmadan di?eri de olmaz.

Köle ancak bir kez sat?l?r, proleter ise kendisini günbegün, saat be saat satmak zorunda'd?r.

Önce siz ate? edin Mösyö Burjuvazi.

Modern devlet, biçimi ne olursa olsun, özü itibariyle, kapitalist bir makine'dir, kapitalistlerin devleti'dir, toplam ulusal sermaye'nin ideal ki?ile?mesi'dir. Üretici güçleri ne kadar çok kendi mülkiyetine geçirirse, o kadar çok gerçek kollektif kapitalist durumuna gelir, yurtda?lar? o kadar çok sömürür. ??çiler ücretli i?çi, proleter olarak kal?rlar. Kapitalist ili?ki ortadan kald?r?lmaz. Bilakis doru?una t?rmand?r?l?r.

#401

 
© 2015
AŞK