Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Friedrich Hebbel Sözleri

Baz?lar?n?n her çorbada bir k?l bulmalar?n?n sebebi, çorbay? içerken devaml? olarak ba?lar?n? sallamalar?ndand?r.

?nsan kula??na de?il gözüne inanmal?.

Dua, bizim karanl?kta Yarat?c?'y? gördü?ümüz aynad?r.

Kapal? avuçtaki incilere kim inan?r.

Havan?n de?i?ti?ini haber veren genç uzuvlar de?ildir ; bunu evvela ihtiyar kemikler sezerler.

#373

 
© 2015
AŞK