Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Friedrich Schiller Sözleri

Hayat?n?z? ortaya koymazsan?z, hayat?n?z? kazanamazs?n?z.

Bütün olmaya çal??! Olam?yorsan i?e yarar bir parça ol ve bütüne kat?l.

Hiçbir ?eyden korkmuyorum, hiçbir ?eyden! Senin sevginin s?n?rlar? hariç.

Hiçbir ?eye cesaret edemeyen, hiçbir ?eye ümit beslemesin.

?nsanlar parlayan? karartmaktan, yükseleni yere serip toza bulamaktan hoslanirlar.

Büyük ruhlar sessizce katlan?r.

Sevgi insan? birli?e, bencillik de yaln?zl??a götürür.

Do?ruluk her türlü ?art alt?nda meyve verir.

Dostu da severim dü?man? da. Çünkü dost gücümü, dü?man ise ödevimi gösterir...

Bilgeli?in, ak saçlar?n bilgeli?i olsun, fakat kalbin, masum çocuklar?n kalbi olsun.

Her gerçek dehâ, naif olmak durumundad?r.

Ak?l ve dirayetin ak saçl?lar?nki gibi, ama yüre?in masum çocukluk yüre?i olsun.

Yumru?umda bir ordu hissediyorum ya ölüm ya özgürlük!

Affetmek ve unutmak iyi insanlar?n intikam?d?r.

?nsan, oynad??? müddetçe tam insand?r.

?nsan? büyük ya da küçük yapan kendi iradesidir.

Aptall?kla tanr?lar da (dahi) çaresizce sava??rlar.

Sanatlar, hürriyet taraf?ndan emzirilince büyürler.

#402

 
© 2015
AŞK