Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

G. Warren Nutter Sözleri

As?l sorun çok az de?il, çok fazla devlettir.

Bir toplumun büyüklü?ü onun dikti?i an?tlardan de?il, sahip oldu?u kaliteli insanlarda yatmaktad?r. Adalet, sorumluluk ve insanl?k bir bireyde bulunmas? gerekli olan ilkelerdir.

As?l mesele planlama ya da planlamama de?ildir. Toplumu bask? alt?nda tutmak ya da özgür b?rakmakt?r. Mesele, toplumun özgürlük ad?n? verdi?imiz görünmez el taraf?ndan m? idare edilece?i ya da zorlama ad?n? verdi?imiz görünür el taraf?ndan m? idare edilece?idir.

#416

 
© 2015
AŞK