Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Gaius Cornelius Tacitus Sözleri

En kötü nefret, akrabalar?n nefretidir.

?erefli bir ölüm ?erefsiz bir ömürden daha iyidir.

Kanunlar?n çok oldu?u yerde devlet daha yozla??r.

Kanunlar?n say?s? ne kadar fazla ise yolsuzluk o kadar fazla olur.

Kötü bir bar??, sava?tan daha berbatt?r.

?nsan, tabiat? icab?, kime zarar vermi?se ondan nefret eder.

Evlilik hayat?nda iyi bir kad?n, iyi bir kocadan fazla takdire lay?kt?r.

Do?a, dilsiz hayvanlara bile özgürlük vermi?tir.

Kuvvetli ve bar?? tan?mayan kom?ular aras?nda bar??, tehlikeli bir hayaldir.

Bir devletin y?k?l???yla birlikte yasalar? da ço?al?r.

Gerçek nimetler, ancak faziletlerdir.

Çok kere iyi insanlar bile kendilerini ?öhret merak?ndan kurtaramazlar.

?an ve ?eref arzusu en iyi bir insan? bile her hangi bir tutkudan daha fazla bir süre dü?üncelerinden ay?ramaz.

Sava??n çe?itli cilveleri aras?nda en ?a??lacak olan? ?udur: Ba?ar?y? herkes kendinden bildi?i halde, yenilmenin suçu yaln?z komutan?n s?rt?na yükletilir.

En büyük sayg? gençleredir.

#418

 
© 2015
AŞK