Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Gazi ?iirleri

Gazi ?iirleri sayfas? - ?iir kategorisinde en güzel ve anlaml? gazi ?iirleri yay?nlamaya çal??aca??z. Sizinde burada olmayan farkl? gazi ?iirleriniz varsa lütfen a?a??daki yorum bölümünden gönderiniz. Buyrun gazi ?iirleri:
Ya Gazi Ol Ya ?ehit
Hadi Yavrum Ben Senmi Bugün Için Do?urdum
hamurumu Yi?itlik Duygusuyla Yo?urdum
türk Evlad? Odurki Yurdu Olan Topra??
ana ?rz? Bilerek Yad Aya?? Bast?rtmaz
bir Yabanc? Bayra?? Ezan Sesi Duyulan
hiçbir Yere Ast?rtmaz
git Evlad?m Y?llarca Ben O?ulsuz Kalay?m
?u Yaral? Ba?r?ma Kara Ta?lar Çalay?m
hadi Yavrum Hadi Git Ya Gazi Ol Ya ?ehit
hadi Yavrum Köyüne, Ni?anl?na Veda Et
saban?n? Tarlan? Her?eyini Feda Et
o Silaha Sar?l Ki Böyle Günde Bir Erkek
bir Dual? Demirden Ba?ka Bir?ey Kullanmaz
bunu Tutan Bir Bilek Köleli?in
u?ursuz Zincirine Uzanmaz
git Evlad?m Y?llarca Ben O?ulsuz Kalay?m
?u Yaral? Ba?r?ma Kara Ta?lar Çalay?m
hadi Yavrum Hadi Git Ya Gazi Ol Ya ?ehit
hadi Yavrum Kendine Sende Yi?it Er Dedir
büyüdü?ün Gaziler Oca??na Can Getir
o Cenkleri Kazan Ki Senin Büyük Türk Ad?n
yedi Iklim Dört Bucak Içersine Ün Sals?n
be? Yüz Y?ll?k Ecdad?n Kabirlerde Titreyen
kemikleri Öç Als?n
git Evlad?m Y?llarca Ben O?ulsuz Kalay?m
?u Yaral? Ba?r?ma Kara Ta?lar Çalay?m
hadi Yavrum Hadi Git Ya Gazi Ol Ya ?ehit
hadi Yavrum Bugünde Dertli Ninen A?las?n
ayr?l???n Oduyla Yüre?ini Da?las?n
o Ya?lar? Saçs?n Ki Senin Aslan Gö?sünde
benim Kanl? Gözya??m Dü?man Için Kin Olsun
kara Yerin Yüzünde Aya??n?n Bast???
da?lar Beller Le? Olsun
Mehmet Emin Yurdakul
—————
Gazi
Vatan Için Kan Döktün
can?ndan Can Verdin Gazi..
atan Için,
can Döktün, Kan?ndan Kan Verdin
elin Medeniyetten Apart?lm?? May?n?na
yatakl?k Yaparken, Vatan Dedi?in Arazi?
ba? Verdin, Kol Verdin, Ayak Verdin Gazi! !
kanla Yaz?lan Destan?na...
ülkenin Da??na Ta??na, Orman?na Kay?n?na
söz Verdin, ?iir Verdin, Ayak Verdin Gazi..
gazi!
can De?il, Ömür Verdin
an De?il,
ya?ayan Görür Derdin
gün Geçtikçe Içinde Büyüyen Ne Tümördür Bu
anaya, I? Gördürür Bu,
çilende Üreyen Kahr?na Gazi, Ne Kördür Bu?
selam Durmu? Sana Gazi, Saltanat
pa?alar?n Pa?as? Haz?rolda
bakanlar?n Ba?? Be? Dakikal?k Yolda
gaziye Hürmet, Zerk Edilmi? F?trat
seslen Mürüvvete, Karun Hazinesi Ol Da
geçimin, Hizmetine Terkedilmi? Avrat.
korkar?m Sormaya Sana
nedir Arzun?
dü?ünden Dü?meden, S?k?la Utana
öyle Bir ?ey Iste Ki Helalle?sin Ruhun
borcun Da Kalmas?n Vatana.
—————
Unutur mu Gazi
Sokak Aralar?ndan Geçerken
belki De Yüre?ine Dur Diyemez
utan?r Toplumun Çürümü?lü?ünden
ancak
unutur Mu Gazi
bayraklar? Bayrak Yapan
topra?a ?erefle Bulanan Kan
u?ursuz Gecelerde
pusuya Dü?tün Kahplerin Elinde
bir Kez Ses Etmedin
ben Niye Burday?m Diye
unutur Mu Gazi
bayraklar? Bayrak Yapan
topra?a ?erefle Bulanan Kan
e?er To?ra??n Susuzluktan K?vransa
ald?rmazs?n Ölümcül Yarana
s?lah Elinde Dikilirsin Ba?ucunda
unutur Mu Gazi
bayraklar? Bayrak Yapan
topra?a ?erefle Bulanan Kan
al??kanl?k Yapan Çat??malarda
çekinmeden Gö?sünü Koyar Ortaya
unutur Mu Gazi
bayraklar? Bayrak Yapan
topra?a ?erefle Bulanan Kan
ne An?lar Vard?r ?imdi Sende
zeval Gelmesin Diye Namusa ?erefe
seher Yellerine E?lik Ettin
kim Bilir Hangi Nöbette
ve Sen Karanl???n Göbe?inde
yürekten Sözlüydün Ölüme
unutur Mu Gazi
bayraklar? Bayrak Yapan
topra?a ?erefle Bulanan Kan
—————
Bir Gazi Destan?
kan?n? topra?a al al ak?tan
teröre kükreyen yi?it bir arslan
vermez dü?man?na katiyen aman
zafere ula??r gaz?`nin yolu.
metrelerce karda o hep iz sürer
kudurmu? hâinin defterin dürer
le?lerini bir bir yerlere serer
zafere ula??r gaz?`nin yolu.
?lerler durmadan her an ileri
bu aziz vatan?n kahraman eri
allah'?n izniyle cennettir yeri
zafere ula??r gaz?`nin yolu.
hep kalbindedir hakk, yürür dü?mana
dünyay? dar eder, kur?un atana
dersini de verir, zulme batana
zafere ula??r gaz?`nin yolu
bilir o yurdumun hep k?ymetini
Çeker o sava??n bin zahmetini
sa?lar bu ülkenin selâmetini
zafere ula??r gaz?`nin yolu
o var iken kalmaz gözler geride
koskoca türkiye`m ona âmâde
bölünmeye asla etmez müsâde
zafere ula??r gaz?`nin yolu.

#3018

 
© 2015
AŞK