Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Gaziler Günü ?le ?lgili Özlü Sözler

Destanlar yaratan ?ehit ve gaziler tek tek birer onur abidemizdir. Kahramanl?k günlerini ?ehit ve gazilerimize borçluyuz.

Türk Milleti bunun en güzel örne?ini Atatürk'ün önderli?inde verilen Kurtulu? Sava??nda ya?am??t?r. "Ya istiklal, ya ölüm!" demi?tir. Türk tarihi böylesine kahramanl?k günleri ile doludur.

Vatan? u?runa ölümü göze alm?? kahraman Türk Ordusu, daha sonra dünya bar???n? korumak için görev alm??t?r.

Süngülerle, silahlarla ve kanla kazand???m?z askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlar?nda da zaferler kazanmaya devam edece?iz.

Türk Milleti ba??ms?z ya?am?? ve ba??ms?zl??? varolmalar?n?n yegane ko?ulu olarak kabul etmi? cesur insanlar?n torunlar?d?r. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan ya?amam??t?r, ya?ayamaz ve ya?amayacakt?r.

Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmu? bir milletiz

Hiç bir zafer gâye de?ildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük olan gâyeyi elde etmek için gerekir en belli ba?l? vas?tad?r. Gâye, fikirdir.

Zafer, bir fikrin istihsâline (elde edilmesine) hizmeti nispetinde k?ymet (de?er) ifade eder. Bir fikrin istihsâline dayanmayan bir zafer pâyidar olamaz (ya?ayamaz). O, bo? bir gayrettir.

Her büyük meydan muhare-besinden, her büyük zaferin kazan?lmas?ndan sonra yeni bir âlem (dünya) do?mal?d?r, do?ar. Yoksa ba?l? ba??na bir zafer, bo?a gitmi? bir gayret olur.

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt?r, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r.

Ne mutlu "Türküm" diyene.

#1029

 
© 2015
AŞK