Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Geçmi? Olsun Dilekleri Ve K?sa Mesajlar?

Tüm kalbimle sa?l???na kavu?man? diliyorum...Geçmi? olsun can?m...

Bir an önce sa?l???na kavu?man dile?iyle... Allah ?ifa versin...

Çabuk iyile?ip, bir an önce aram?za dönmen dile?iyle.

Hayat güzeldir payla?t?kça, an?lar tazedir geldikçe akl?na, o günleri yeniden ya?amak için inad?na meydan oku hayata...Geçmi? olsun a?k?m...

Geçmi? olsun bir tanem bu günlerde geçecek biz yine birlikte olaca??z, sadece inan güven bu günlerin geçece?ini bil hayat?nda...

Hayat?n oyunudur bazen hastal?k, bazen kaza, bazen de a?k ac?s? hepsini unutmak amac?yla ya??yoruz bu hayat? geçmi? olsun can?m...

Kimse benim samimiyetimi sana gösteremez, hiç bir ac? benim kadar kolay geçirmeyecek yaralar?n? ama yine de geçmi? olsun ac?n? payla??yorum...

Kimine göre dost, kimine göre arkada?, kimine göre sevgili, kimine göre a?k bu duygular?m, önemli olan her zaman yan?nday?m geçmi? olsun can?m benim...

Rüzgar?n esti?i taraftay?m senin için rüzgara kar??y?m, hayata küsme ne olur geçmi? olsun diyerek yan?nday?m unutma bunu...

Mesajlar?n en samimisi sevgilerin en s?ca??n? sana yolluyorum, günlerin günlerinden daha güzel olsun, kötü günler geçmi? olsun...

Haberini almasak da her gün derdini dinleyemiyorsak da kalbimiz seninle geçmi? olsun...

Her zaman ad?n odamda, resmin kar??mda ne ac?lar eksiltir sevgini ne de sürpriz ac?lar... Geçmi? olsun bebe?im seviyorum seni...

Umar?m iyisindir can?m arkada??m, dünden daha güzel günlere birlikte inad?na yürümek seninle daha güzel olacak... Geçmi? olsun...

Hastalanmana üzüldüm bir an önce seni eski halinle aram?zda görmek istiyoruz ve acil ?ifalar diliyoruz geçmi? olsun...

Ölüm gelmedikten sonra vard?r her derde deva, sen güzel yüzünü asma geçer biter bu bela... Geçmi? olsun can?ma...

Dostum haberini ald???mda çok üzüldüm, her zaman yan?nday?m bunu unutma, geçmi? olsun dileklerimle acil ?ifalar diliyorum...

Ne güzelli?ini ne de huzurunu bozacak bu zamanlar, geçmi? olsun de geç ve hayata ufak bir tebessümle gülümse, o zaman geçecektir kötü günler sevgimizle...

#1612

 
© 2015
AŞK