Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Geçmi? Olsun Mesajlar?

Allah ba?ka rahats?zl?klar vermesin. Kendine bundan sonra dikkat etmeni istiyorum. Geçmi? olsun.

Bir an önce sa?l???na kavu?man dile?iyle.

Bir an önce sa?l???na kavu?man dile?iyle..

BIR AN ONCE SAGLIGINA KAVUSMAN DILEGIYLE…

Bol bol taze meyve yemezsen, bol bol vitamin almazsan olup olaca?? budur i?te. Geçmi? olsun. B?rak ta vücuduna vitamin girsin.

çabuk iyile?ip, bir an önce aram?za dönmen dile?iyle..

Da?lar senin kadar cesur ve senin kadar dayan?kl? olamaz. inan?yoruzki en k?sa zamanda rahats?zl???n? yenece?ine, ve o eski güçlü ve sevecen halini görmeye. Acil ?ifalar diliyoruz..

Duydum ki ?ifay? kapm??s?n. Yard?m edebilece?im bir ?ey olursa hiç çekinme; ister mesaj at, istersen de hemen ara…

En k?sa zamanda sa?l???na kavu?man dile?iyle.

En k?sa zamanda sa?l???na kavu?man dile?iyle..

Geçmi? olsun, en k?sa zamanda aram?zda olman dile?iyle…

Hastalanman bizleri çok üzdü, acil ?ifalar diliyoruz.

Hastal?k nedir ki yürekte sevgi olunca hersey atlat?l?r yürek sevgiyle doluysa bende kainata s??mayan sevgi dolu yüre?imi sana gönderiyorum… Gecmi? olsun

Kalbimiz seninle , bir an önce gozlerindeki ???lt?n?n tekrar güne?i k?skand?racak parlakl?kta olaca??na inan?yoruz. geçmi? olsun …

Kendine çok dikkat et, sen bizim için önemlisin..

Rahats?zland???n?z? duydum, geçmi? olsun diyeyim dedim sana, neyse uzatmayay?m, bir an önce sa?l???n?za kavu?man?z dile?iyle; sayg?lar sevgiler.

Seni Hastaneye yat?rd?g?m?zda bi umudumuz vard? sen iyilestin umudumuz bitti hadi gecmi? olsun

Acil ?ifalar dilerim.

Geçmi? Olsun Dileklerimi En samimi ve içten dileklerimle Huzuruna Sunuyorum geçmi? Olsun Can?m.

#1610

 
© 2015
AŞK