Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Geçmi? Olsun Sözleri

K?sa geçmi? olsun sözleri sevgiliye 2015 sayfas? - Hasta olan ki?iyi ziyaret etmenin yan?nda ona güzel cümleler kelimeler ile geçmi? olsun sözleri k?sa olanlar?n? yazabilmek de onun iyile?mesine yard?mc? olabilir arkada?lar. Bunlardan ba?ka geçmi? olsun sözleri facebook twitter duvar?n?zda da payla?abilirsiniz.
Geçmi? Olsun Dileklerimle Çekiyorum Bu mesaj? Sana Sak?n üzüLme Biz Senin Yan?ndayiz Can?m Tekrar geçmi? Olsun.
Hayata Hastayken biLe gülüceksinki Bu Hastal?kta Geçmi? Olsun Sen Hep Bizim yan?m?zda Olcaks?nki Hastal?kalr Bizden Uzak Olucak Geçmi? Olsun!
Beterin Beteri Vard?r Diyece?iz Duam?z? Edece?iz Bunu Unutma Seni Seviyoruz Ve Geçmi? Oldun Diyoruz!
Biz Arkada??m?z? Sevgilimizin Sadece iyi Günda Yan?nda Olmay?z Kötü Günündede Arkasa?nday?z! Geçmi? Olsun...
Karan Günler Bitecek Rengarenk Günler Bizim için Gelicek DuaLarimda ismin Sanad?r Sadece geçmi? Olsun Dileklerim...
Güçlü Olmal?s?nki Ayakta Durabilesin Sab?rl? Olmal?s?n ?ifay? buLmal?s?n, Geçmi? Olsun Diyip Arkana Bakmamal?s?n!
Allah acil ?ifalar versin can?m arkada??m, yoklu?unda çok özledik seni.
Çabuk kalk aya??, dön art?k sevdiklerinin aras?na.
Hemen iyile?ip aram?za dönmeni diliyoruz Bitanem, çok geçmi? olsun, seni seviyoruz.
Sak?n bir daha hastalan?p bizi sensiz b?rakma. Geçmi? olsun Can?m.
Kalbimiz seninle , bir an önce gozlerindeki ???lt?n?n tekrar güne?i k?skand?racak parlakl?kta olaca??na inan?yoruz. geçmi? olsun ...

Da?lar senin kadar cesur ve senin kadar dayan?kl? olamaz. inan?yoruzki en k?sa zamanda rahats?zl???n? yenece?ine, ve o eski güçlü ve sevecen halini görmeye. Acil ?ifalar diliyoruz..
Hastalanman bizleri çok üzdü, acil ?ifalar diliyoruz.
Kendine çok dikkat et, sen bizim için önemlisin.
Geçmi? olsun, en k?sa zamanda aram?zda olman dile?iyle...
En k?sa zamanda sa?l???na kavu?man dile?iyle.
Çabuk iyile?ip, bir an önce aram?za dönmen dile?iyle.
Hastalanmana üzüldüm bir an önce seni eski halinle aram?zda görmek istiyoruz ve acil ?ifalar diliyoruz Geçmi? Olsun...
geçmi? Olsun Arkada??m Dualar?m Seninle Umar?m hemen Aya?a Kalkars?n.
Hastal?klar Als?n ba??n? Gitsin, Hastal???n Bir An önce geçmi? Olsun Can?m benim Seni Seviyoruz.
Bir an önce sa?l???na kavu?man dile?iyle.

#2336

 
© 2015
AŞK