Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

George Herbert Sözleri

Umutla ya?ayan, müzik olmadan da dans eder.

Dil sürçece?ine ayak sürçsün daha iyi.

E?er bir örs isen kendini sabit tut, e?er bir çekiç isen zaman?nda vur.

A?k, ülkesini k?l?çs?z idare eden bir krald?r.

Ç?plak ayakl? olmak, ayaks?z olmaktan çok daha iyidir.

Yirmi ya??nda yak???kl?, otuz ya??nda güçlü, k?rk ya??nda zengin, elli ya??nda ak?ll? olmayan insan hiçbir zaman yak???kl?, güçlü, zengin ve ak?ll? olamaz.

Gözlerin konu?tu?u dil her yerde ayn?d?r.

Kaptan? usta olmayan gemiye, her rüzgar kötüdür.

Yar?n?n? tehlikeye atabilecek e?lencelerden uzak dur.

Talih, kimine anad?r, kimine üvey ana.

En iyi ayna, eski bir dosttur.

Sava? h?rs?zlar yarat?r, bar?? da o h?rs?zlar? asar.

?çki içeri girer girmez, ak?l da d??ar? ç?kar.

Gece, ö?ütlerin anas?d?r.

Bir baba yüz ö?retmene bedeldir.

Erdem, ya?lanmaz.

Camdan evde oturanlar ba?kalar?na ta? atmamal?d?rlar.

A?k ve öksürük saklanmaz.

Büyük a?açlar gölge vermekten ba?ka i?e yaramazlar.

Hiç kimse, ba?ka birinin s?rt?ndaki yükün a??rl???n? bilemez.

?yi sözlerin çok k?ymeti vard?r, para ile al?namaz.

Tanr?n?n de?irmeni a??rd?r ama iyi ö?ütür.

Denizi öv ama k?y?da dur.

Adaletin de?irmeni yava? döner, fakat iyi döner.

Bana bir yalanc? göster, sana bir h?rs?z göstereyim.

#421

 
© 2015
AŞK