Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Gerard De Nerval Sözleri

Kad?n? güle benzeten ilk ki?i dahiydi, ikincisi de embesil.

Tanr? öldü. Cennet bombo? - A?lay?n çocuklar, art?k baban?z yok.

Dinsiz miyim? On yedisine sahibim!

Bilgi a?ac? ya?am a?ac? de?ildir! Ruhumuzun güzelliklerini d??ar? vurabilir miyiz? Veya ?eytan ile yo?rulmu? bir çok e?itimli nesilleri? Cehalet ö?renilemez.

Bu gece beni bekleme, çünkü gece siyah ve beyaz olacak.

?iirlerim aç?kland?klar?nda büyülerini yitirirler. Aç?klama diye bir ?ey mümkünse tabii!

Hayat?m? bir roman gibi ya?amay? seviyorum.

Dü?lerimiz ikinci ya?am?m?zd?r.

#449

 
© 2015
AŞK