Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Geyik Sözler Laflar

K?sa geyik sözler 2014 geyik laflar sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere birbirinden de?i?ik ve yeni komik geyik sözler facebook twitter için haz?rlamaya çal??t?k.
Adam bol keseden atm??, dar keseden e?ek
Içki içerken araba kullanmayin.Içkiniz dökülebilir
ilkelerinizden taviz vermeyin , dünya size uysun
Kötü sans da olmasa sansin yüzünü göremeyecegiz
Yaratici olun , gittiginiz her yerde rezalet çikarin.
Akilli olup dünyanin kahrini çekecegine deli ol, dünya senin kahrini çeksin.
Adam kafas?n? toplam??, burnunu bölmü?
Damlaya damlaya su faturasi kabarik gelir
Adam kartm?? , kar?s? mektup
Sadece gozden cikardigin kitapsari odunc ver -ne de olsa bisye yaramiyo
Adam saat kaç demi?, saat de kaçm??.
Ne zamandalgalar denizi, mehtap geceyi, dünya dönmeyi unutursa ben de seni ozaman unuturum
Adam ?i?mi?, kar?s? t??
Üzüm üzüme baka baka kararir. Tabi ama benim suçum ne genelevin karsisinda oturuyorsam!
Adam yalana yok demi? ,
Besle kargayi kilo alsin.
Adam kar?s?na inek demi?, birlikte a?a?? inmi?ler.
Oglumun adini mafya koydum artik bende mafya babasiyim
Tünele girersen dikkat et umut sandigin isik trenin fari olabilir
Kardan Adam Olur Ama Senden Adam OLmaz Dostum
Dünya deli kanli olsaydi yuvarlak olmazdi
Adam?n Uykusu gelmi?, içeri Almam?? Uykusunu
Onu görür görmez asik oldum ( KÖr Cafer )
Adam?n Biri Yalana yer Yok Demi? Yalan Ayakta Kalm??
Helalara sigara izmariti atmayin.Biz sizin kültablalariniza isiyormuyuz?
Adam?n Biri Çok ?i?mi? Kar?s?da Izgara
Cahiller cesur olur, enteller ise asker kaçagi
Adam akl?n? kurcalam?? , bozulmu?.
Gecekonducular dikkat!!! Marsta hayat varmis (Bunu sevmedim..)
4.murat neden intihar etmi??
ilk 3'e girememek çok koymu?
Adam?n biri denize girmeye bayl?yomu? denize girmi? bay?lm??
Kad?n evde yaln?zm?? hamil kalm??..Neden?
Yaln?zl?k koymu?
Kad?n?n biri gökyüzünü seyrediyormu? hamile kalm??..Neden?
Y?ld?z kaym??..
Tanr? ikinci zenciyi de yaratm??! -Tüh bu da yand?, demi?
??i olmayan giremez.?? ve ??çi Bulma Kurumu
Biliyorsan konu? örnek als?nlar bilmiyorsan sus adam sans?nlar.
Hakk?m? arad?m me?gul ç?kt?.
Babama de?erimi sordum; dünyalar kadar dedi. dünyan?n de?erini sordum; be? para etmez dedi .
Bu kadar cehalet ancak tahsille olur!
Bitkisel hayata girdim, maksat ye?illik olsun
- Sigara kanser yap?yor hayat ise verem ..
- Tuvaletten sonra sifon çekme! ?nsanl??a yapt???n katk?y? herkes görsün...
- Bitkisel hayata girdim, Maksat ye?illik olsun...
- K?z o kadar kekeme bir k?zd? ki, "Ben sizin bildi?iz k?zlardan de?ilim "Diyene kadar bildi?imiz k?zlardan olurdu...
- Yar?n yapabilece?in bir ?eyi, Asla bugünden yapma...
- Zaman? gelmi? bir hatadan daha kaç?n?lmaz ne olabilir ?
- Ne yaparsan yap, yapmad???n ?eyler yapt?klar?ndan daha önemlidir.
- ?lk seferde kazanamazsan, sucu amirine at,
- ?kinci seferde kazanamazsan hile yap,
- Üçüncü seferde kazanamazsan vazgeç salakl???n alemi yok.
- Hayat yaln?z geriye do?ru anla??labilir, ve yaln?zca ileriye do?ru ya?anabilir.
- E?er bir sayfada iki yaz? varsa, alttakini oku
- E?er üç kur?unla üç dü?man?n?n oldu?u bir asansöre biniyorsan, hepsini en büyük dü?man?na s?k, emin olmak için.
- Hayatta en büyük talihsizlik, bir ?eyin iki kere acemisi olmakt?r.
- Kendini mutlu hissediyorsan, bir yerde yine bir salakl?k yapt?n ve fark?nda de?ilsin demektir.
- Kendini mutlu hissediyorsan, merak etme birazdan geçer.
- Bu günün emekten tasarruf sa?layan en büyük icad? yar?nd?r.
- Senin zay?flaman için daha 40 f?r?n ekmek yemen laz?m.
- Kafan? çevirip durma, akl?ndan geçenleri okuyam?yorum.
- Ajda Pekkan yüzünü gerdirmeye devam ediyor... yüzündeki ben eskiden aya??ndaym??...
- Jogging yap, sa?l?kl? öl
- A?k öyle ciddi bir hastal?kt?r ki iki ki?iyi birden yata?a dü?ürür...
- ?nsan öldü?ü zaman de?il, unutuldu?u zaman ölür
- E?er turist sezonundaysak neden onlar? avlayam?yoruz?
- Adam?n biri ata binmeye bay?l?yormu?. Binmi?, at bay?lm??.
- Çözümün bir parças? de?ilsen, sorunun bir parças?s?nd?r.
- Dikkatli sür, insan?n yedek parças? yoktur.
- Silahlar insanlar? öldürmezler, sadece öldürmeyi kolayla?t?r?rlar.
- Kültür mantar? d???ndaki mantarlar?n ço?unun faciaya yol açt??? söyleniyor. Kültürsüz olduktan sonra, ha mantar, ha insan fazla bir ?ey de?i?miyor. Sonuçta ikisi de faciaya yol aç?yor.
- Ne kadar dönersen dön, k?ç?n arkanda kal?r.
- Bu dünyada iki kör tan?d?m. Biri senden ba?ka hiç kimseyi görmeyen ben, di?eri beni hiç görmeyen sen.
- Bülbülü alt?n kafese koymu?lar. Yine de 24 ayar alt?n demi?.
- Hayat bir ko?u de?il, hedefi vurmakt?r. Önemli olan zamandan tasarruf de?il, bir hedef bulmakt?r.
- BA?IRSA?INIZDA PARAZ?T VARSA DI?KINIZI HAYVANAT BAHÇES? TUVALET?NE BIRAKIN !..
- Kimine göre dinlendirici bir müzik, kimine göre gürültü
- Sifon Sesi
- Kab?zl?k Zaman Çalar , ?shal ise Bekletmez...
- Zavall? Îstanbullular Sular Geldi San?yor.
- Feminist bir erkek oturarak i?er...
- Ne zaman Tuvalete Girsem , Giderek hafifledi?imi hissediyorum
- ASA?ILIK DUYGUSU OLANLAR , BELDEN ASA?ISI ?LE ?LG?LEN?RLER
-Ne mutlu ki erkek de?ilim
Yoksa Bir Kad?nla Evlenmek Zorunda Kalacakt?m (Bayanlar Tuvaletinden)
- Bunca , ?çine Etti?imiz Dünyan?n Niçin Sifonu Yok ?
- KULANDI?INIZ TUVALET KA?IDINI ÇÖPE ATMAYIN !
Yan?n?za Al?n ve Gördü?ünüz ?lk Yeniden Kazanma Kumbaras?na At?n.Ekonomimize Katk?n?z Olsun
bir ta? att?m pencereye puff daddy 50cent ç?kt? usher evde yok dedi
300 spartal? i?eyerek bir havuzu 5 saatte dolduruyorsa 50 truval? kaç saatte doldurur?
HER KASARIN SONU TOST OLMAKTIR
uçmas?n? bilirsen olursun pilot istemesini bilirsen iner sana her külot
azraili di?i göndersinler ölümle bile sevi?irim ?erefsizim
evliyken balay?na , bekarken alay?na gider.
zengin paras?yla fakir kar?s?yla oynarm??
kardan adam olur senden adam olmaz
erkekler BOY abdesti al?yor da k?zlar neden GIRL abdesti alm?yor.
dünya yansa ka?ar? erimez
pamuktan prenses mi olur prenses dedi?in ta? gibi olur
mor ve öpülesi
üseniyorum öyleyse yar?n
kaderimse cekerim yeterki ip kopmas?n
çok güzel japon gördüm hiç memesi yok , çok güzel meme gördüm içinde japon yok
kayalardan kayar?m yoktur benim ayar?m. gerekirse kayalarada kayar?m
g.te geldi a?k?m?z ikimizde ?a?k?n?z
Hayat Asl?nda Basittir Zor Gelirse Bas ?ttir Bakt?n Olmuyo Has...tir..
KIR KALBIMI GONLUN OLSUN, AL GONLUMU SENIN OLSUN,
BEN SIMDI BASKA KOLLARDAYIM BU DA SANA KAPAK OLSUN.........
Tak?l bana hayat?n renklensin, fazla tak?lma gökku?a??na dönersin.
Herkesin gördü?ü ileti ki?isel de?ildir
a?larsa anam a?lar gerisi ninja kaplumba?lar.
Sevipte sevdi?ini sölemeyeni seven affetsin, sevmeyipte seviyorum diyeni Allah Kahretsin ..
Adam akl?n? kurcalam?? , bozulmu?.
Adam bol keseden atm??, dar keseden e?ek.
Adam kafas?n? toplam??, burnunu bölmü?
Adam kartm?? , kar?s? mektup
Adam saat kaç demi?, saat de kaçm??.
Adam ?i?mi?, kar?s? t??
Adam yalana yok demi? , yalan ayakta kalm??.
Adam yaym?? kar?s? halter
Adam yazm?? , kar?s? k??
Adam?n biri yemek yeme?e bay?l?yormu?......yemi? bay?lm??...
Adam?n birini bir gün sal?vermi?ler pazartesi alm??lar.
Adam?n kahvesi ta?m??, çay? kaya
Bi adam alm?? kar?s? mor
Bi adam bezmi?, kar?s? kuma?
Bi adam çekmi? kar?s? senet.
Bi adam kazm?? , kar?s? ördek
Bi adam kurmu?, kar?s? döviz.
Bi adam ?i?mi?, kar?s? ?zgara
Bi adam?n gözleri ya?l?ym?? kulaklar? genç
Adam?n biri güne?te yand? , ayda düz
Adam?n biri tuvalete yapm??, kar?s? baloya gidememi?.
Adam?n biri yolda elli lira bulmu? ama ayakl? lira bulamam??
Adam?n birinin beli tutulmu?, eli kaçm??
Adam?n birinin uykusu gelmi?, içeri almam??
Adam?n 1i varm??, ikinci dönem düzeltmi?...
Adam basm??, kar?s? soprano.
Adam donmu?, kar?s? fanila.
Adam dü?mü? kar?s? gerçek
Adam gülmü?, kar?s? lale.
Adam satm??, kar?s? RTL.
Adam sinirliymi? kar?s? kemikli
Adam yatm?? kar?s? tekne
Adam?n ayaklar? kokmu?, elleri linyit
Adam?n biri hakk?n? aram?? me?gul ç?km??
Adam?n biri tuvalete atlam??, niye? Çünkü kendini bi bok zannediyormu?
Adam?n birinin kafas? k?zm?? vücudu erkek.
Adam?n can? ç?km?? bir daha yerine takamam??lar
Adam?n can? s?k?lm??, gev?etememi?ler.
Adam?n Evi Yanm?? odalar? düz
Adam?n gözü dalm??, burnu yaprak.
Adam?n inad? tutmu? bir türlü b?rakamam??
Adam?n karn? lafa tokmu?, gözü aç
Adam?n Metresi varm?? kad?n?n santimetresi
Adam?n saç? k?rm?? , sakal? çay?r.
Adam kar?s?na inek demi?, birlikte a?a?? inmi?ler.

#2335

 
© 2015
AŞK