Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Gilbert Keith Chesterton Sözleri

Neden aç?ld???n? bilmedi?iniz bir kap?y? sak?n kapatmay?n...

Susmak, dayan?lmas? çok güç bir cevapt?r.

Müzik e?li?inde ak?am yeme?i hem a?ç?ya hem kemanc?ya hakarettir.

Kelime haline gelmeye çal??mayan dü?ünce, kötü bir dü?üncedir ve eylem haline dönü?meye kalk??mayan kelime kötü bir kelimedir.

#438

 
© 2015
AŞK