Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

G?rg?r Sözler

?shalim biraz daha geçmezse çimento yutup üzerine su içicem...

Abi çok yaln?z?m diyorum, tövbe de yaln?zl?k Allah'a mahsus diyor. ?lla bir yerden yakacak, illa cehenneme gönderecek ?erefsiz...

Ben evde göbek besliyorum.

Korku filmlerine bak???m: balay?nda büyük dedenin transilvanya'daki ?atosuna gidiyorsan, vampir götünü ?s?r?rken niye ben diye a?lamayacaks?n...

Karde? sen ilahiyat okuyordun bilirsin, mevlit ?ekerinde lokumu en alta m? koyuyoduk en üste mi?

Alt? ayd?r k?z?n nas?l ç?km???m diye att??? foto?raf?n üzerinde çal???yoruz, arkada?lar az önce 5. Kat filtreyi k?rd?lar ve k?za ula?t?k...

Karde?im sen arkeoloji okuyordun, minderin alt?na bi baksana kumanda orda m??

-K?z?n?z?n ad? ne? +Gizem -Niye, bir sabah aniden odan?n ortas?nda m? belirdi, yolda giderken kuca??na m? dü?tü? Neyin gizemi bu anas?n? satay?m...

Biz yine bir ?ekilde hallediyoruz da Çinliler naps?n anas?n? satay?m orda her ?ey Çin mal?...

Kerem ile asl?, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile ?irin. Sen ile? Kimse yok dimi? Yaln?zl???n? yüzünüze vurmak istedim, ?imdi da??labilirsiniz.

Ferdimi anlatacak kadar arabesk biliyorum...

Derdini anlatt???nda bo? ver diyen insan hiç dert çekmemi? insand?r. Ulan bo? verebilse zaten sana niye anlats?n...

Kanka sen di? hekimli?i okuyordun, ?u ?arj aletinin fi?ini bir çeksene...

Yetimhanede di?er sabiler dururken kâ??tlara dara?ac? falan çizen çocu?u evlat ediniyorsan, o çocuk senin götünü keser. ?a??rmayacaks?n.

Abi 300 liraya ipone 5 ald?m ama Çin mal? de?il diyor. Telefon Jet li'ye benziyor anas?n? satay?m...

?imdiki nesil fiziken çok geli?mi?, 16 ya??ndaki k?z? full makyaj otobüste görsem gel teyze ayakta durma diye yer veririm.

Asl?nda Türkiye'nin say?l? zenginlerinden biriyim ama baya?? bir sayman?z laz?m...

Her ?eyi anl?yorum, daha yirmilerinin ba??ndaki k?zlar?n 35 görünmek için bu kadar u?ra?malar?n? anlam?yorum...

Kanka sen tak? tasar?m? okuyordun, ?u cüzdanlarla saatleri tutsana maç bitene kadar...

Çal?lardan ses geliyorsa kaç güzel karde?im, o çal?lardan gecenin bi vakti hay?rl? bir ?ey ç?kt??? görülmedi...

Sherlock'taki her olay? çözen dedektifin ad? neydi ya uzun böyle...

Z?rt p?rt a?ka susayan romantiklerin a?z?na bahçe hortumu sokup muslu?u sonuna kadar açma iste?im var anl?yor musun?

Dexter'da milleti kesen adam?n ad? neydi, hafif sar???n böyle içine kapan?k...

Cem Y?lmaz'la Russell Crowe'u kanka yapan da hayat, bana su an tavuk döner yediren de hayat bir de döner bitti doymad?m bile...

Can?m sen bankac?l?k ve finans okuyordun bilirsin, buraya en yak?n ziraat ATM'si nerde?

Normalde tuvalet kâ??d? rulosunun yar?s?n? harcarken dibi geldi?inde de?i?tirmemek için iki parçayla harikalar yarat?yorsunuz di mi?

Rakip aç?l??? 6-1"²le yapt?ktan hemen sonra dü?e? atars?n ya, öyle bi hayat

13 ayd?r kahvalt? masas?na koydu?umuz ama kimsenin dokunmad??? reçel kasesi bugün kendi kendine geldi masaya. Gözya?lar?m?z? tutamad?k...

Abi sen sinema ve televizyon okuyordun bilirsin, bu ak?am medcezir tekrar m? yeni bölüm mü?

Facebook'ta güzel k?z?n "arkada?!!" "dost!" "can?m arkada??m" diye etiketledi?i bütün erkeklerin gözlerinde ince bir hüzün var.

Abla sen muhasebe okuyordun bilirsin, say?sal loto bu hafta kaç lira devretti...

Misal bana sorsalar etçil mi olmak istersin otçul mu diye, direkt otçul derim. Ac?k?nca bir de yemek mi kovalicaz anas?n? satay?m...

Tatilden yorgun dönen tek milletiz...

Kemerli burun karizmatik de?il arkada?lar hokka burunlu sinsilerin bizi yat??t?rmak için uydurduklar? bir yalan o...

Karde?im sen siyaset bilimi okuyordun bilirsin, chp kurultay?n? hangi kanal veriyor...

Ney??n?l cografik gibi izliyom taymlayn? anas?n? satay?m kim av?na sinsice yakla??yo kim dereden su içmeye indi hep gözüküyor...

Fakirlikten brunch yapam?yorum anas?n? satay?m bir ?ekilde ö?le yeme?ine dönü?üyor...

Çok acele laz?m oldu?unda içinde ekmek k?r?nt?s? olmayan po?et bulamazs?n ya, öyle bir hayat

Hayvan besliyorsan en az?ndan hayvan?n senden haberi olsun anas?n? satay?m...

Ke?ke NASA'da çal??sayd?m ya, her ay amirim gezegen buldum deyip prim al?rd?m zaten 30 y?l sonra anla??l?yor gezegen olmad???...

Bence Hulk sa?l?kl? bir ?ey çünkü ye?il...

Lise sondayken her din dersinin ba??nda aya?a kalk?p bismillahirrahmanirrahim diye ba??r?yordum. Din dersim 2 gelmi?ti.

Androidden ?a?mam ben olm terminatörle büyümü? nesiliz biz...

50"²ler de zormu? anas?n? satay?m, iki ?iir yaz?yorsun üç ay sonra kap?na dayan?yolar servet-i fünun'dan geliyoruz aidatlar?n?z? yat?rmam??s?n?z diye?

?phone 6"²y? ters çevirip bizdeki kerizlere iphone 9 diye 10 bin liradan ittirirler bak söylüyorum...

Hiç kimsenin ice bucket challenge'da meydan okumad??? ünlü gibiyim. Ezik, ma?lup, k?r?lgan...

Karde? sen alman dili ve edebiyat? okuyordun bilirsin, bu xhamster neden aç?lm?yor?

K?? dedi?in yava? yava? gelir arkada??m, koca Ankara do?algaz? kesilmi? ö?renci evine döndü anas?n? satay?m

Kanka sen su ürünleri mühendisli?i okuyordun bilirsin, buraya yak?n bal?kç? var m??

Kankalar?yla ayn? s?n?fa dü?medi?i için müdür muavininin odas?n? basan Aleynalar tedavülde mi hala?

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#775

 
© 2015
AŞK