Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Gothic Sözleri

K?sa Gothic Sözleri Sayfas? -
Karanl?k, bir ???kla deh?et verir asl?nda çünkü yaln?z kalamazs?n gölgen vard?r yan?nda
Yaln?z?m yapayaln?z hayat yolunda belki arkamdan gelenler var ama bakmazlar bana , beni güldürün ama a?lar?m ben bedenim al??m?? ne de olsa
Yaln?zl?k gülümser ek?i ek?i surat?ma ben yaln?zken ve a?larken demekki yaln?z de?ilmi?im kendimi yaln?z san?rken
Kötümser bir ?ekilde bakan yok bana karanl?k bakar ama o iyidir asl?nda çünkü dü?ünme f?rsat? verir insana
K?rm?z? k?rm?z? damlalar yere dökülür onlar benim kan?m, ben de?il onlar ac? çeker yere dü?erken ben ac? çekerim siz aptal insanlar bana bakarken çünkü size ac?r?m bana küçümser gibi bak?p kar??mda dikilirken
Karanl?k bir oda her yer kapkara burda, i?te hayat budur herkesi beklerim buraya ama beni yaln?z b?rak?n kendinizde yaln?z kal?n ancak bu ?artla
Hiç bir ?ey istemem bir parça gülebilmek için a?lamak daha güüzeldir rahatlar insan ne de olsa öyleyse gel sende bu karanl?k ortama
Bir kaç damla gözya?? akar gözümden ama ne yapabilirim ki benimde ruhum kay?p hayat?n içinde kalbim k?r?k param parça bir halde ama karanl???n ?art? budur mutlu olmal?y?m belki de
- Karanl?k ?art ko?mu? yaln?zl??? bana, aynama bakt?m yine kimse yok.Bi k?z var sadece ve birkaç su damlas?..Dökülür yere k?rm?z? kan so?ukta.. kimin umurunda???
- Kendime zarar verdim ac? duymad?m...2 karar verdim ama ba?aramad?m.Birisi ölmekti bocalad?m olmad?.. Birisi ya?amakt? ya?ayamad?m....
- Kussam kaç intihar ç?kar içimden, kessem kaç anlayamad?klar?n?z akar bileklerimden...
- Asl?nda söylediklerimden çok saklad?klar?mda gizliyim..Siz en iyisi beni anlamak için konu?tuklar?mdan çok sustuklar?m? dinleyin...
- Ben cesaret içinde s?k??m?? bir korkak, özgürlük aras?nda hapsolmu? bir tutsa??m...
- Kan kaybediyor hayat?m, can çeki?iyor hayallerim.Ya?amak zor geliyor art?k bana.Nerde hata yapt?m diye dü?ündükçe bat?yor her limanda gemilerim, gidiyorum.. Ya?amak istemiyorum art?k aran?zda...
- Kan görmek istiyor gözlerim ya akmal? benden yada ak?tmal?y?m biyerlerden
Ölüm istiyor bedenim ya ölmeliyim yada öldürmeliyim ruhsuz bedenleri
Ç??l?k istiyor kulaklar?m ya atmal?y?m derinden yada att?rmal?y?m derinlerden..
Topra?a Verilmi? Bi Ölü Gibi Ya??yorum.
Buras? benim yaln?zl???da, karanl???da ayn? solukta ya?ad???m...
Benli?imin di?er uç buca??ndaki kaybetmi?li?in tek adresi!
Her?eyin ayd?nlanmas?yla birlikte karard? dünyam
?çimdeqi AS? k?sh isyanlrda
Mazo$ist duyqular? kaBarm?$t?r yine
Baksana nefRet kusuOr geceye
Lanet EdiOR her Doqan güNe
BiR UstuRa AL?oRum Titreyen eLLeRime, SürüyoRum Dü$ünmeDen BiLeKLeRime Ak?t?yoRum DamLaLaR?m? YeRe KanLaR?mLa AffeT Yaz?yoruM Sevdiqime.
Gün gelir s??maz olur kalbin gö?süne,
Ta??yamaz olur bedenini, art?k yorulur...
Duygular?n a??r gelir; ezilirsin
Bir gün aç?klanmam?? duygular?nla kö?ende,
Teslim olursun ölüme,
Sessizce...
karanl???n özüyle siliyorum yaralar?m?, göz ya?lar?mi sürüyorum yaralar?ma...ilaç olsun die umutsuzlukla sar?yorum yaralar?m?, iyile?meyece?ini bildi?im halde...
bu lanet dünyada karanl?k bile beni kabul etmezken ne yapaca??m ben bu karanl?k ruhumla.
art?k gözbebeklerim e?lik ediyo parçalara
her bir hayk?r???m, her bir ç?rp?n???m
kaz?n?yo ruhumun derinliklerine.
yYaln?zl???m?n gözya?lar? bunlar
yada ?eytan?n h?çk?r?klar?.

#2564

 
© 2015
AŞK