Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Güldüren Sözler

K?sa güldüren sözler 2014 sayfas? -
Bir adam yatm??, kar?s? da tekne
Kedi ula?amad??? ci?ere mundar der Ondan sonra "Konu?an kedi" olarak me?hur olur
Uzun laf?n k?sas? : UL
Oyunu ayakta alk??lad?m Ay yok ?ekerim, oturacak yer yoktu
Çingeneler Amerika'y? nas?l okur? ABE DE
Beni deniz tutar, Ali tutar, Cem tutar Severler beni
Her hakk? sakl?ym?? Bende de bunca Hakk? nerede diyordum
Ödümü patlatt?n 80 y?la kadar ölürsem sebebi sensin
Hayata Geldim Ama Gitmesini Bilmiyorum..
Ben Art?k kendimi tan?yamaz Oldum, Bu Estetikler Beni Bozdu
Ben Seni Kolundaki Burma Alt?nlar Gibi Olan Kalbin için Sevdim A?k?m
Of Bugün okula gitmek istemiyorum okul Bana Gelsin hep benmi Gidicem..
O Kadar H?zl?y?mki Bütün Hücrelerimde Full Adrenalin Var. Güldüren mesajlar
Ben Senin Kara ka??na Kara gözüne De?il Alt?ndaki Siyah Arabaya Hastay?m.
A?k nedir Deseler, Bak?rköyü Ruh ve Sinir Hastal?klar? Hastanesini Gösteririm.
Bana oradan Buradan Bahsetme bana Kendinden bahset.
Erkek "Hakk?" Varda Kad?n "Hakk?" Neden Olmas?n
O Kadar Haval?y?mki Atatürk Hava Alan?yla Ortak Cal???yoruz.
A?k Hayata Girince Hayat?nda Olan her?ey ç?k?p Gidermi?..
Çok Sertsin! Biraz "vernel" Kullan belki Yumu?ars?n..
Bugünü Senin için ya?ad?m Yar?nlar benim havam?da yapar?m Güldüren sözler facebook
Sen benim Buz Gibi Gazl? içeçe?imsin A?k?m Seni Kimselerle De?i?mem.
Sana Gülüm Diyemem Mutlaka Dikenini Biryerime Bat?r?rs?n
A?k Ac?s? Basurumu Etkiliyor yard?m Edin Pls.
Senden Ald???m Elektirik Türkiyeye yeter Can?m
An?lara bak?p A?layaca??ma resmine Bak?p Gülerim Daha iyi..
Zenginlerin paras?, fakirlerin Kiras? Bitmez.
Seni kalbime Yazd?m kalbim Ad?n? K?skand?
Anlad?mki Bizim A?k?m?z Bitmi? Okeye Dönüyormu?uz.
Tav?an kadar H?zl? fare kadar Dayan?kl?y?m Bu Zor Hayata
Sen benim kalbimi K?rd?n Ama ben Senin kafan? K?rm?cam Büyüklük bende Kals?n
?i?ko Oldu?un kadarda ukalas?n
Benim Bildiklerimin yan?nda Senin Ö?rendiklerin K?rm?z? Ba?l?kl? K?z Hikayesi Gibi Kal?r :p
Hayat?m? Rus Ruletine Çevirdin.
32 Di?ini Dilimle Saymak istiyorum Müsade Edermisiniz
Bu a?k?n katili sensin, zanl?s? ben
Geçen gün hayal k?r?kl???na u?rad?mGeçerken bakkala da u?rasayd?n
At? alan Üsküdar'? geçti Biz takibe devam ediyorum merkezTamam!
A?larsa anam a?lar gerisi playback yapar
Yerin kula?? var benim de kula??m var Ben yer miyim? Hay?r yemem
Türkiye'de en demokratik olay, trafik kazalar?; herkes eziliyor
Suçlu aya?a kalk!Çocuklu bayana yer ver!
Tüh amortiyi tek rakamla kaç?rd?m yine
Adam?n biri topalm??, kar?s? da oynam??
Rüyalar da hormonlu art?k, ak?am aksakall? nine gördüm
Avrupa'dan gelen so?uk hava dalgas?, ülkemizi etkisi alt?na ald? Yok abi, Avrupa bizi sevmiyor i?te, kabul edelim art?k!
Bak Barbie'ci?im, sen daha TOY sun
Pencereyi aralik biraktim bir dondum ki ocak olmus
O?lum, senin zay?flaman için daha 40 f?r?n ekmek yemen laz?m
Can bedenden cikmayinca ne olur?Can fizik dersine gec kalir
Bir adam kizm?s, onu istemeye gelmisler
Bana bir japon yapistiricisi
Ne o Japonlari mi yapistiracaksin?
Lastik neden esner? Uykusu geldigi icin
Daha son kullanma tarihine var, Yava? iç ?u meyve suyunu
Öyle bir hava att? ki, f?rt?na ç?kt?
Hakk?m? arad?m , me?gul çald?
Kad?n Hakk? yokturÇünkü Hakk? erkek ad?d?r
Hiç oral? olmad? , çünkü o bural?yd?
Hayallerim suya dü?tü, ama öemli de?il çünkü yüzme biliyorlar
Adam düzmü?, kar?s? yanm??
Adam?n biri gökdelenin tepesinden atl?yacakm?? alt?ndan bir sey geçmis atlamam??
Ne geçmis? * Vazgeçmi?
Kad?n?n biri ak?ama kadar mutfakta durmu?, hiçbir ?ey dü?ünmemi? Neden?
* Çünkü tefal her?eyi dü?ünmü?
Ah k?z?m ah! Ben ne sala??m; seni ne doktorlar, ne mühendisler istedi de vermedim Üzülme anneci?im, ben hepsine verdim
Sen sen ol kap? önünde a?k yapma, a?k?n gözü kördür ama kom?ununki asla
Seni görünce gözlerim dolar, kulaklar?m mark
Say?n abonem?z son dönem faturan?z 19500000TLd?r
Ödemelerinizi son iki i? günü içinde yapman?z rica olunur
Ödemenizi yapt?ysan?z bu uyar?y? lütfen dikkate almay?n?z Te?ekkürler
?u anda her 100 kisiden 35'i uyuyor, 10'u yemek yiyor, 25'i çal???yor, 15'i sex yap?yor, 10'u araba sürüyor, 4'ü ders çal???yor bir tane salakta elinde telefon sms okuyor
Gülü seven dikenine katlan?r, kaktüs sevenin vay haline
Bütün gece u?ra?t?m bir türlü delinmedi, o kadar zorlad?m bana m?s?n demedi, sabret sevgilim ?imdi olacak OOOOhhhhh, delindi, kulaklar?na takabilirsin küpeni..

#2703

 
© 2015
AŞK