Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Gülmek ?le ?lgili Özlü Sözler

A?lamamak için her ?eye gülerim. Beaumarchais

A?laman?n elbet gülmesi vard?r. Katibi

Bulutlar a?lamasa ye?illikler nas?l güler? Mevlana

Çok gülenin heybeti azal?r. Hz. Ömer r. a.

E?er benim bildi?imi siz bilseydiniz, az güler, çok a?lard?n?z. Hadis-i ?erif

Güler yüz alt?n anahtard?r. Maculay

Gülerek isyan eden, a?layarak Cehennemde yanar. ?bn-i Abbas

Gülerseniz, dünya da güler. A?larsan?z, yaln?z a?lars?n?z. Elia W. Witcox

Güleryüzlü olmayan bir ki?i, dükkan açmamal?d?r. Konfüçyüs

Gülme iki insan aras?ndaki en k?sa mesafedir. Victor Borges

Güzel bir gülü?, karanl?k bir eve giren güne? ?????na benzer. Tolstoy

Herkesin sizi sevmesini istiyorsan?z, gülümseyiniz. Dale Carnegie

?nsan güldü?ü kadar insand?r. Moliere

?nsan tebessümle, gözya?? aras?nda gidip gelen bir sarkaçt?r. Lord Bryon

?nsanlar için en güzel hediye, hiçbir masraf gerektirmeyen tatl? bir gülümseyi?tir. Hz. Süleyman (a. s)

?nsanlar?n bazen neye güldüklerini anlamak güçtür. Dostoyevski

#1412

 
© 2015
AŞK