Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Günayd?n Mesajlar?

Haz?r etkileyici günayd?n mesajlar? 2015 k?sa sayfas? - Sayfam?zda arkada?a dosta yazabilece?iniz anlaml? ve romantik günayd?n mesajlar? bulabilirsiniz. Ayr?ca yine burada sevgiliye günayd?n mesaj? facebook twitter için bulabilirsiniz.
Dertler Olsada ömrümüzde ???k bitmez Kalbimizde Yine Gülerek Ba?l?yaca??z Bu güne Günayd?n Olsun Bitaneme...
Elini verene Gözünü de?direne Sözünü diyene Diyemeyene Sevgimi görene Göremeyene Günayd?n
Sen Benim Can?m Sen Canan?ms?n Sen benim Günüm Karanl?k Sabahlar?m? Ayd?nlatans?n Günayd?n Bebe?im..
Günayd?n sabah?m? ayd?nlatan güne?im. romantik günayd?n mesajlar?
Günayd?n Güne?im Günayd?n Sana Bak Ad?nla Ba?l?yorum Yeniden hayat?ma ismin yeter bu karabL?k Dünyaya Günayd?n Diyorum Sana A?k?m Hadi gel yan?ma
Günayd?n ceylan Gözlüm Sabah?m?n Güne?i Gözlerimin I???? Hayata SeninLe günayd?n demeyi Seviyorum....
Kimseye Günayd?n Demedim Hayat?mda Günümü Ayd?nlatt?n Sanada Günayd?n Olsun Candan... arkada?a günayd?n mesajlar?
Günayd?n yüre?ime ya?mur gibi ya?an gece mi y?ld?z y?ld?z bezeyen karanl???m? dolunay gibi ayd?nlatan günayd?n
1 Hafta 7 gün boyunca Bütün günümü Ayd?nlat A?k?m Seni Seviyorum günayd?n bebe?im anlaml? günayd?n mesajlar?
Günayd?n gecenin karanl???nda yolunu kaybetmi?lere yol gösteren kutup y?ld?z?m seher vakti yap?lan ve kabul olunan duam günayd?n.
her Günü Seninle An?yorum Her Sabah? Ad?nla Bekliyorum her Mesaj?m? Sana Gün A?r?rken At?yorum ?imdiki Gibi Günayd?n Bebe?im
Günayd?n yata??mda rüyalar?m i?imde hülyalar?m so?uk k?? günlerinde s?ms?cak saran ?l?k, ?l?k damarlar?mda akan can suyum günayd?n
1 Gün Daha Ba?lad? Elimde Simit Çay Ald?mda Sen Sabah?n Kör Noktas?nda ismin Akl?mda Günayd?n olsun Sana Bu Can Sana feda...
Günayd?n bahar kokulum, k?r çiçe?im nefesim, gözüm, her ?eyim günayd?n günayd?nlar. CANIMIN CANI
Seviyorum Seni Seninle geçen Günleri Seviyorum Seni Sana Günayd?n Demeyi.
Yere Dü?en Ya?mur Damlalar? Kalbine Inecek Güne?i Engellemesin Güne? Bulutlar?n Aras?ndan Hep Sana Do?ru Baks?n Güne? Güzellikler Getirsin Günayd?n.
Günümüz Günümüze Ayd?n Olsun Günayd?nlar Olsun.
Günün Ayd?n Olsun. , Dilerim Ki Yüre?ine Gülün Gölgesi Dü?mesin Ve Sen, Yüzünde Gülü?lerin En Güzeli Ile Bak Gelece?e.
Kalbim Gibi Bugünde Senin için Ayd?n ve Günayd?n Arkada??m.
Günayd?n Duda??mdan Asla Gitmeyen Ne?e , Günayd?n Dost Kalplerde Açan Büyük Güne?e , Günayd?n Yüreklerden Akan S?cak Dizeler , Yürek Yang?nlar?na Su Gönderen Gözeler.
Seni Seviyorum bebe?im Gözlerin gibi Bugünde Günayd?n Olsun Güne?ime.
Önce Kendime Sonra Evime Sonra Evimdekilere Sonra Kap?lar?m? Açt???mda Bana
Güzelli?in Gibi Gününde Ayd?n Olsun Günayd?n A?k?m Sana Günayd?n Sadece Sana..
Günlerimin Biricik Ayd?n ????? Bugün Gün Senin için Do?uyor Kalbimden Günayd?n Bebe?im..
karanL?k geçmi? Silindi ömrümüzden I??kla Bak?yoruz Art?k gelece?imize Günayd?n Sevgilim..
Günler Ayd?nl?k Zaman?n Huzurlu OLsun Günün Ayd?n Olsun Günayd?n Olsun Sana Birtanem..
Günayd?n; benim viran gönlümün sultan?, Günayd?n; dost ba??m?n gonca gülü, Günayd?n; Süreyya y?ld?z?m, Günayd?n: ay yüzlüm, Günayd?n; can?m?n canan?, Günayd?n
Günlerimin ????? Gecelerimin Y?ld?z?s?n Sabahlar?m?n Güne?i Gecelerimin Ay'?s?n Sabahlar?m?n Günayd?n? gecelerimin Duman?s?n Bebe?im Günayd?n.
Günayd?n, günayd?n Pozitif dü?ün bugün Önce gülümse Sonra gül Kahkaha at Ve hatta, Ve hatta... Kat?la kat?la Gül korkma Siyah renk gidecek önce Günün pozitifle?ecek Gökku?a?? gibi aynen renk renk Bil ki 7 renkten olu?an renk Beyazd?r... Ve gülmek bula??c?d?r Haydi, bula?t?r!
Gün Seninle Güzel Güne Ba?lamak Seninle S?cak Olucak, Günlerimiz Ayd?n gelece?imiz Parlak Olsun Sana Günayd?n Olsun bebe?im..
Önce kendime Sonra evime Sonra evimdekilere sonra kap?lar?m? açt???mda Bana de?en ne varsa Yüre?imle beynim aras? Çizgi derinli?ince Günayd?n
Günler Ayd?nl?k Zaman?n Huzurlu OLsun Günün Ayd?n Olsun Günayd?n Olsun Sana Birtanem..
Gözlerin, Bugüne öyle bir açki her?ey istedip?in gibi gitsin bebe?im Günayd?n.
Günaydin; benim viran gönlümün sultani, Günaydin; dost bagimin gonca gülü, Günaydin; Süreyya yildizim, Günaydin: ay yüzlüm, Günaydin; canimin canani, Günaydin....
Günaydin, günaydin Pozitif düsün bugün Önce gülümse Sonra gül Kahkaha at Ve hatta, Ve hatta... Katila katila Gül korkma Siyah renk gidecek önce Günün pozitiflesecek Gökkusagi gibi aynen renk renk Bil ki 7 renkten olusan renk Beyazdir... Ve gülmek bulasicidir Haydi, bulastir!
Önce kendime Sonra evime Sonra evimdekilere sonra kapilarimi açtigimda Bana degen ne varsa Yüregimle beynim arasi Çizgi derinligince Günaydin
Elini verene Gözünü degdirene Sözünü diyene Diyemeyene Sevgimi görene Göremeyene Günaydin
Günaydin sabahimi aydinlatan günesim
Dur gitme Söylenmemis sözler var suskun dudaklarimda Çigliklarimda hapsettigim Tomurcuk tomurcuk sevgilerim / çatlamaya hazir Yeni bastan yasanacak sevdalar / yüregimde Günaydinim...
Yere düsen yagmur damlalari Kalbine inecek günesi engellemesin Günes bulutlarin arasindan Hep sana dogru baksin Günes güzellikler getirsin Günaydin
Günaydin iyi sabahlar, Okadar güzel uyuyorsun ki, Sanki bulutlar üzerinde, Uyan sevgilim sabah oldu. Kalk ta kocana kahvalti hazirla. Seni uyandirmak istemem, Elinden yemek çok güzel, Sen bir dahisin, Kahvaltimi rengarenk yapiyorsun, Yemesen de yanimda otur, Birak çayimi ben koyarim, Sen birtanem karsimda otur,
Görev sizde ey idare Hortumlari kesin diye Gerek kalmasin vergiye Günaydin beyler günaydin
Günaydin yüregime yagmur gibi yagan gece mi yildiz yildiz bezeyen karanligimi dolunay gibi aydinlatan günaydin....
Günaydin gecenin karanliginda yolunu kaybetmislere yol gösteren kutup yildizim seher vakti yapilan ve kabul olunan duam günaydin....
Günaydin yatagimda rüyalarim isimde hülyalarim soguk kis günlerinde simsicak saran ilik, ilik damarlarimda akan can suyum günaydin...
Günaydin bahar kokulum, kir çiçegim nefesim, gözüm... her seyim günaydin günaydin.... CANÖZÜM
Aç gözlerini rüyadan sonra ilk beni gör herseyden önce al bu tatli buse sanadir sana günaydin günaydin günaydin canim
Dünyan?n En Tal? En Güzel insan?na ve böyle güzel bir insan sahip oldu?um için çok ?ansl?y?m seni seviyorum Biricik Askim kocaman GÜNAYDIN
Günayd?n; benim viran gönlümün sultan?, Günayd?n; dost ba??m?n gonca gülü, Günayd?n; Süreyya y?ld?z?m, Günayd?n: ay yüzlüm, Günayd?n; can?m?n canan?, Günayd?n
Senin Yan?nda Çabuk Geçti Saatler Sensiz Geçmek Bilmedi Günler Anlad?mki Sen Hayat?m?n Bir Parças? Gönlümün Yar?s?s?n Günayd?n A?k?m
Günlerimin ????? Gecelerimin Y?ld?z?s?n Sabahlar?m?n Güne?i Gecelerimin Ay'?s?n Sabahlar?m?n Günayd?n? gecelerimin Duman?s?n Bebe?im Günayd?n.
Bugünde Gözlerimi Seninle Açt?m hayata, Senin Ad?nla Bakt?m Evdeki her e?yaya, Ad?n? An?p Dinledi?im ?ark?larda Hep San vars?n bebe?im ya?arcas?na Günayd?n Birtanem.
Günün Ayd?n Olsun. , Dilerim Ki Yüre?ine Gülün Gölgesi Dü?mesin Ve Sen, Yüzünde Gülü?lerin En Güzeli Ile Bak Gelece?e
Güzelli?in Gibi Gününde Ayd?n Olsun Günayd?n A?k?m Sana Günayd?n Sadece Sana..
Bir Rüyan?n Gerçe?e Dönü?tü?ü En Tatl? halisin Sevgilim Günayd?n.
Her Gune Sen?n Ask?nla Baslamak Senin Sevg?nle Uyanmak Cok Guzel... Seni Cooook Seviorum Askitomm
Günlerimin Biricik Ayd?n ????? Bugün Gün Senin için Do?uyor Kalbimden Günayd?n Bebe?im..
Güzelli?in Bir rüya gibi, gözlerin bir rüyan?n en muhte?em eseri bugün seninle rüyalar?m? süsledin, Seninle Güne Merhaba Dedim Günayd?n Sevgilim.
Kelimelerin Anlam?n? Çoktan Yitirdi?i Bir Zamanday?m. Hayat?mda Anlam?n? Yitirmeyen Tek ?ey Sana Duydu?um Sevgidir. Günaydin A?kim Seni Çok Seviyorum
karanL?k geçmi? Silindi ömrümüzden I??kla Bak?yoruz Art?k gelece?imize Günayd?n Sevgilim..
Sabah?n Kor Güne?i Vursun Surat?na öpsün güne? seni benim yerime usulca, gözlerini açt???nda ben olay?m gözlerinde ben olay?m odan?n her yerinde günayd?n sevgilim.
Günler Bukadar Güzelse Sebebi Sensin Günayd?n A?k?m
Her Gune Sen?n Ask?nla Baslamak Senin Sevg?nle Uyanmak Cok Guzel... Seni Cooook Seviorum Askitomm
Günlerimin Biricik Ayd?n ????? Bugün Gün Senin için Do?uyor Kalbimden Günayd?n Bebe?im..
Güzelli?in Bir rüya gibi, gözlerin bir rüyan?n en muhte?em eseri bugün seninle rüyalar?m? süsledin, Seninle Güne Merhaba Dedim Günayd?n Sevgilim.
Kelimelerin Anlam?n? Çoktan Yitirdi?i Bir Zamanday?m. Hayat?mda Anlam?n? Yitirmeyen Tek ?ey Sana Duydu?um Sevgidir. Günaydin A?kim Seni Çok Seviyorum
karanL?k geçmi? Silindi ömrümüzden I??kla Bak?yoruz Art?k gelece?imize Günayd?n Sevgilim..
Sabah?n Kor Güne?i Vursun Surat?na öpsün güne? seni benim yerime usulca, gözlerini açt???nda ben olay?m gözlerinde ben olay?m odan?n her yerinde günayd?n sevgilim.
Günler Bukadar Güzelse Sebebi Sensin Günayd?n A?k?m
Günler Ayd?nl?k Zaman?n Huzurlu OLsun Günün Ayd?n Olsun Günayd?n Olsun Sana Birtanem..
Gözlerin, Bugüne öyle bir açki her?ey istedip?in gibi gitsin bebe?im Günayd?n.
Günaydin; benim viran gönlümün sultani, Günaydin; dost bagimin gonca gülü, Günaydin; Süreyya yildizim, Günaydin: ay yüzlüm, Günaydin; canimin canani, Günaydin....
Günaydin, günaydin Pozitif düsün bugün Önce gülümse Sonra gül Kahkaha at Ve hatta, Ve hatta... Katila katila Gül korkma Siyah renk gidecek önce Günün pozitiflesecek Gökkusagi gibi aynen renk renk Bil ki 7 renkten olusan renk Beyazdir... Ve gülmek bulasicidir Haydi, bulastir!
Önce kendime Sonra evime Sonra evimdekilere sonra kapilarimi açtigimda Bana degen ne varsa Yüregimle beynim arasi Çizgi derinligince Günaydin
Elini verene Gözünü degdirene Sözünü diyene Diyemeyene Sevgimi görene Göremeyene Günaydin
Günaydin sabahimi aydinlatan günesim
Dur gitme Söylenmemis sözler var suskun dudaklarimda Çigliklarimda hapsettigim Tomurcuk tomurcuk sevgilerim / çatlamaya hazir Yeni bastan yasanacak sevdalar / yüregimde Günaydinim...
Yere düsen yagmur damlalari Kalbine inecek günesi engellemesin Günes bulutlarin arasindan Hep sana dogru baksin Günes güzellikler getirsin Günaydin
Günaydin iyi sabahlar, Okadar güzel uyuyorsun ki, Sanki bulutlar üzerinde, Uyan sevgilim sabah oldu. Kalk ta kocana kahvalti hazirla. Seni uyandirmak istemem, Elinden yemek çok güzel, Sen bir dahisin, Kahvaltimi rengarenk yapiyorsun, Yemesen de yanimda otur, Birak çayimi ben koyarim, Sen birtanem karsimda otur,
Görev sizde ey idare Hortumlari kesin diye Gerek kalmasin vergiye Günaydin beyler günaydin
Günaydin yüregime yagmur gibi yagan gece mi yildiz yildiz bezeyen karanligimi dolunay gibi aydinlatan günaydin....
Günaydin gecenin karanliginda yolunu kaybetmislere yol gösteren kutup yildizim seher vakti yapilan ve kabul olunan duam günaydin....
Günaydin yatagimda rüyalarim isimde hülyalarim soguk kis günlerinde simsicak saran ilik, ilik damarlarimda akan can suyum günaydin...
Günaydin bahar kokulum, kir çiçegim nefesim, gözüm... her seyim günaydin günaydin.... CANÖZÜM
Aç gözlerini rüyadan sonra ilk beni gör herseyden önce al bu tatli buse sanadir sana günaydin günaydin günaydin canim
Dünyan?n En Tal? En Güzel insan?na ve böyle güzel bir insan sahip oldu?um için çok ?ansl?y?m seni seviyorum Biricik Askim kocaman GÜNAYDIN
Günayd?n; benim viran gönlümün sultan?, Günayd?n; dost ba??m?n gonca gülü, Günayd?n; Süreyya y?ld?z?m, Günayd?n: ay yüzlüm, Günayd?n; can?m?n canan?, Günayd?n
Senin Yan?nda Çabuk Geçti Saatler Sensiz Geçmek Bilmedi Günler Anlad?mki Sen Hayat?m?n Bir Parças? Gönlümün Yar?s?s?n Günayd?n A?k?m
Günlerimin ????? Gecelerimin Y?ld?z?s?n Sabahlar?m?n Güne?i Gecelerimin Ay'?s?n Sabahlar?m?n Günayd?n? gecelerimin Duman?s?n Bebe?im Günayd?n.
Bugünde Gözlerimi Seninle Açt?m hayata, Senin Ad?nla Bakt?m Evdeki her e?yaya, Ad?n? An?p Dinledi?im ?ark?larda Hep San vars?n bebe?im ya?arcas?na Günayd?n Birtanem.
Günün Ayd?n Olsun. , Dilerim Ki Yüre?ine Gülün Gölgesi Dü?mesin Ve Sen, Yüzünde Gülü?lerin En Güzeli Ile Bak Gelece?e
Güzelli?in Gibi Gününde Ayd?n Olsun Günayd?n A?k?m Sana Günayd?n Sadece Sana..
Bir Rüyan?n Gerçe?e Dönü?tü?ü En Tatl? halisin Sevgilim Günayd?n.

#2218

 
© 2015
AŞK