Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Günayd?n Mesajlar? Cep Günayd?n Mesajlar? Sözleri

Sabah gözlerimi aç?p seni izlemek , dudaklar?na öpücük kondurarak uyand?rmak isterdim a?k?m.

Günlerimin ????? gecelerimin y?ld?z?s?n sabahlar?m?n güne?i gecelerimin ay'?s?n sabahlar?m?n günayd?n? gecelerimin duman?s?n bebe?im günayd?n.

A?k?m hergün seninle uyanmak istiyorum ama uzaks?n yan?mda olmasanda yüre?imdesin günayd?n birtanem.

Senin Yan?nda Çabuk Geçti Saatler Sensiz Geçmek Bilmedi Günler Anlad?mki Sen Hayat?m?n Bir Parças? Gönlümün Yar?s?s?n Günayd?n A?k?m

Günlerimin ????? Gecelerimin Y?ld?z?s?n Sabahlar?m?n Güne?i Gecelerimin Ay'?s?n Sabahlar?m?n Günayd?n? gecelerimin Duman?s?n Bebe?im Günayd?n.

Bugünde Gözlerimi Seninle Açt?m hayata, Senin Ad?nla Bakt?m Evdeki her e?yaya, Ad?n? An?p Dinledi?im ?ark?larda Hep San vars?n bebe?im ya?arcas?na Günayd?n Birtanem.

Küçük bi günayd?nd?r bazen yürekleri uçuran, küçük bi günayd?nd?r bazen insan? göklere ula?t?ran, bu da bi sevgiliye günayd?n.

Günün ayd?n olsun bugün benden sana bir arma?an olsun günayd?nlar bebe?im.

Merhaba hayata merhaba! Uyand?m a?k?m?n ad?yla bu yeni sabaha, haydi sende kalk birtanem beni yaln?z b?rakma... Günayd?n a?k?m, sa?ol sanada..

Sabah?n bütün güzel renkleri odana dolsun, hayat?n tatl?, günün ayd?n olsun sevgilim.

Ya?anacak bütün senelerin üstünde ismin, bütün günlerin üstünde ise gözlerin yaz?l? sevgilim günayd?n olsun sana.

Sabahlar? uyan?p yüzüne çarpt?g?n herbir su damlas? benden sana günayd?n öpücü?ü olsun a?k?m.

Günayd?n sevgilim, güne? ve mavi gökyüzü yolda??n olsun bugün rüzgarla dost, denizle sevgili ol.

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#818

 
© 2015
AŞK