Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Günayd?n Mesajlar?

Günayd?n; benim viran gönlümün sultan?, Günayd?n; dost ba??m?n gonca gülü, Günayd?n; Süreyya y?ld?z?m, Günayd?n: ay yüzlüm, Günayd?n; can?m?n canan?, Günayd?n....

Günayd?n, günayd?n Pozitif dü?ün bugün Önce gülümse Sonra gül Kahkaha at Ve hatta, Ve hatta... Kat?la kat?la Gül korkma Siyah renk gidecek önce Günün pozitifle?ecek Gökku?a?? gibi aynen renk renk Bil ki 7 renkten olu?an renk Beyazd?r... Ve gülmek bula??c?d?r Haydi, bula?t?r!

Önce kendime Sonra evime Sonra evimdekilere sonra kap?lar?m? açt???mda Bana de?en ne varsa Yüre?imle beynim aras? Çizgi derinli?ince Günayd?n

Elini verene Gözünü de?direne Sözünü diyene Diyemeyene Sevgimi görene Göremeyene Günayd?n

Günayd?n sabah?m? ayd?nlatan güne?im

Dur gitme Söylenmemi? sözler var suskun dudaklar?mda Ç??l?klar?mda hapsetti?im Tomurcuk tomurcuk sevgilerim / çatlamaya haz?r Yeni ba?tan ya?anacak sevdalar / yüre?imde Günayd?n?m...

Yere dü?en ya?mur damlalar? Kalbine inecek güne?i engellemesin Güne? bulutlar?n aras?ndan Hep sana do?ru baks?n Güne? güzellikler getirsin Günayd?n

Günayd?n iyi sabahlar, Okadar güzel uyuyorsun ki, Sanki bulutlar üzerinde, Uyan sevgilim sabah oldu. Kalk ta kocana kahvalt? haz?rla. Seni uyand?rmak istemem, Elinden yemek çok güzel, Sen bir dahisin, Kahvalt?m? rengarenk yap?yorsun, Yemesen de yan?mda otur, B?rak çay?m? ben koyar?m, Sen birtanem kar??mda otur,

Görev sizde ey idare Hortumlar? kesin diye Gerek kalmas?n vergiye Günayd?n beyler günayd?n

Günayd?n yüre?ime ya?mur gibi ya?an gece mi y?ld?z y?ld?z bezeyen karanl???m? dolunay gibi ayd?nlatan günayd?n....

Günayd?n gecenin karanl???nda yolunu kaybetmi?lere yol gösteren kutup y?ld?z?m seher vakti yap?lan ve kabul olunan duam günayd?n....

Günayd?n yata??mda rüyalar?m i?imde hülyalar?m so?uk k?? günlerinde s?ms?cak saran ?l?k, ?l?k damarlar?mda akan can suyum günayd?n...

Günayd?n bahar kokulum, k?r çiçe?im nefesim, gözüm... her ?eyim günayd?n günayd?n.... CANÖZÜM

Aç gözlerini rüyadan sonra ilk beni gör her?eyden önce al bu tatl? buse sanad?r sana günayd?n günayd?n günayd?n can?m.

#1554

 
© 2015
AŞK